Про журнал

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» – це відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки і практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами освіти, теорії і методики навчання (фізика, математика, інформатика, технології), теорії і практики професійної освіти, використання цифрових технології в освіті.

Key-title: Fìziko-matematična osvìta
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Мова видання:
українська, англійська.
Періодичність: 5 випусків на рік.
Рік заснування: 2013.
Засновник: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м.Суми, Україна
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.


Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.

Анонси

Приймаються статті у випуск 38(4) 2023!

05.06.2023

Шановні науковці, звертаємо Вашу увагу, що розпочато прийом статей до випуску 38(4), 2023!

Будь ласка, ознайомтесь із Вимогами до оформлення подання.

Після подання статті через онлайн систему, автор отримує автоматичного листа з повідомленням, що стаття надійшла до редакції. При виникненні питань стосовно рецензування, редагування рукопису, автор може писати на електронну адресу журналу fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua

Дякуємо Вам за інтерес до нашого наукового фахового видання «Фізико-математична освіта»!

Читати більше про Приймаються статті у випуск 38(4) 2023!