Про журнал

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» – це відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки і практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами освіти, теорії і методики навчання (фізика, математика, інформатика, технології), теорії і практики професійної освіти, використання цифрових технології в освіті.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 6 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.

Анонси

Науковий журнал "Фізико-математична освіта" включено до Directory of Open Access Journals (DOAJ)

09.06.2021

Шановні науковці, із радістю повідомляємо Вам, що наукове фахове видання «Фізико-математична освіта» було включено до реферативної наукової бази Directory of Open Access Journals (DOAJ), який є одним з найвідоміших пошукових сервісів в світі, з відкритим доступом до матеріалів,  не тільки заголовків журналів, а й наукових статей.
Міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу DOAJ містить понад 10000 назв наукових журналів та метадані статей цих журналів. Каталог прагне охопити усі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, і тим самим сприяти їх поширенню, використанню та популяризації руху Відкритого доступу.
Знайти наш журнал можна за посиланням https://doaj.org/toc/2413-158X

Читати більше про Науковий журнал "Фізико-математична освіта" включено до Directory of Open Access Journals (DOAJ)