Про журнал

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» – це відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки і практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами освіти, теорії і методики навчання (фізика, математика, інформатика, технології), теорії і практики професійної освіти, використання цифрових технології в освіті.

Завдання журналу:

  • формування широкого погляду на проблеми сучасної освіти через активне висвітлення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, інтеграцію досягнень різних наук і галузей знань, нетрадиційних підходів у навчанні;
  • розвиток наукового співробітництва серед науковців України та світу;
  • формування академічної культури молодих науковців, підвищення їх наукової етики і активності.