ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ФІЗИЧНИХ ПРОЄКТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-002

Ключові слова:

фахівці енергетичного профілю, практичні задачі, фізичний проєкт, формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи, педагогічний експеримент

Анотація

Формулювання проблеми У сфері вищої освіти набуваються загальні та спеціальні компетентності, спільними для яких є здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Відтак, формування розумових та практичних вмінь та навичок майбутніх фахівців енергетичного профілю до вирішення практичних задач, набуває все більшої актуальності. Результативність вирішення практичних задач галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки залежить від розуміння майбутніми фахівцями енергетичного профілю теорій та методів фізики. Виникає потреба у розробці та запровадженні ефективних методів навчання, зокрема на основі фізичних проєктів.

Матеріали і методи. Проведено аналіз наукових досліджень у галузі освіти, Національної рамки кваліфікацій, стандарту вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою теоретичного обґрунтування вимог до розумових та практичних умінь майбутніх фахівців енергетичного профілю до вирішення практичних задач та переваг фізичних проєктів у їхньому формуванні; педагогічний експеримент – для перевірки дієвості використання фізичних проєктів у професійної підготовки майбутніх фахівців енергетичного профілю; діагностика (за допомогою 16-факторного особистісного опитувальника Р. Кеттелла та методу аналізу продуктів діяльності у якості проєктів) – для оцінки рівнів сформованості вміння майбутніх фахівців енергетичного профілю розв’язувати практичні задачі з використанням теорій і методів фізики; статистичні розрахунки (кількісна та якісна обробка даних, графічне подання результатів) – для відстеження динаміки рівнів сформованості вміння майбутніх фахівців енергетичного профілю розв’язувати практичні задачі та встановлення наукової достовірності отриманих результатів дослідження.

Результати. Теоретично обґрунтовано сутність фізичних проєктів та особливості їх використання на прикладі дисципліни «Альтернативна енергетика», зміст якої спрямовано на формування здатності застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач енергетики.

Схарактеризовано критерії (особистісний, змістовно-процесуальний, оцінно-регулятивний), показники та діагностичний інструментарій перевірки сформованості здатності майбутніх фахівців енергетичного профілю до вирішення практичних задач із залученням методів фізики.

Аналіз експериментальних даних засвідчив вагомі якісні зміни рівнів сформованості здатності майбутніх фахівців енергетичного профілю до вирішення практичних задач методами фізики (ЕГ), що підтверджено розрахунками критерію Пірсона (17,61>7,8).

Висновки. Використання фізичних проєктів є дієвим методом навчання у підготовці майбутніх фахівців енергетичного профілю до вирішення практичних задач у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Посилання

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the national qualifications framework from November 23 2011, № 1341. (2011, november). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Education and Science On approval of the standard of higher education in the specialty 141 "Electric power, electrical engineering and electromechanics" for the first (bachelor's) level of higher education from June 20 2019, № 867. (2019, June). Retrieved from http://www.tsatu.edu.ua/enf/wp-content/uploads/sites/42/141-eee-standart-zatverdzhenyj.pdf [in Ukrainian].

Sosnytska, N., Titova, O., Symonenko, S., Kravets, O. (2019). Examining the creative potential of engineering students. Modern Development Paths of Agricultural Production, p. 299-306, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_31 [in English].

Sosnytska, N., Titova, O. (2020). The Engineer's Creative Potential Scales. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine. DOI: https://doi.org/10.1109/PAEP49887.2020.9240882 [in English].

Busel, W. T. (ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern ukrainian language]. K.; Irpen: VTF "Perun" [in Ukrainian].

Burkov, V.N., Novikov, D.A. (1997). Kak upravlyat proektami [How to manage projects]. Moscow: Sinteg-GEO [in Russian].

Bagley, F. (2004). Upravlenie proektom [Project Management]. Moscow: GRAND [in Russian].

Krimskiy, S.B. (2003). Zapyty filosofskykh smysliv [Requests of philosophical meanings]. Kyiv [in Ukrainian].

Sergeev, I.S. (2004). Kak organizovat proektnuyu deyatelnost uchaschihsya: prakticheskoe posobie dlya rabotnikov obscheobrazovatelnyih uchrezhdeniy [How to organize project activities of students: a practical guide for employees of educational institutions]. Moscow [in Russian].

Sosnytska, N., Kryvylova, O. (2020). Formation of social skills as a step towards competitiveness in the labor market of future specialists of energy profile. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). Kremenchuk, Ukraine. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/9240836 [in English].

Grudinin, B.O. (2017). Doslidnytska kompetentnist uchniv starshykh klasiv u protsesi navchannia fizyky: teoriia i praktyka [Research competence of high school students in the process of teaching physics: theory and practice]. Kharkiv [in Ukrainian].

Kryvylova, O. A. (2017). Psykholoho-pedahohichna pidhotovka maibutnikh vykladachiv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv: teoretychnyi ta metodychnyi aspekty [Psychological and pedagogical training of future teachers of vocational training schools: theoretical and methodological aspects]. Berdyansk: BSPU [in Ukrainian].

Metodika mnogofaktornogo issledovaniya lichnosti R. Kettella [Methods of multifactorial study of the personality of R. Kettell]. Retrieved from http://psycabi.net/testy/293-16-faktornyj-lichnostnyj-oprosnik-r-b-kettella-metodika-mnogofaktornyj-oprosnik-kettella-test-kettela-187-voprosov-test-ketela-16-pf

Downloads

Опубліковано

18.11.2021

Як цитувати

Sosnickaya, N., & Kryvylova, O. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ДО ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ ФІЗИЧНИХ ПРОЄКТІВ. Фізико-математична освіта, 31(5), 11–16. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-002

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories