СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ОСНОВ КВАНТОВОЇ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ

Автор(и)

  • Людмила Легка Криворзький державний педагогічний університет, Криворізька загальноосвітня школа №90 https://orcid.org/0000-0001-5768-5475

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-008

Ключові слова:

квантові технології, квантова інформатика, компетентнісний підхід, компетентності з основ квантової інформатики

Анотація

У статті представлені результати експертного опитування щодо визначення складових компетентностей з основ квантової інформатики учнів ліцеїв.

Формулювання проблеми. Стрімкий розвиток та перспективність квантових технологій у світі є очевидними передумовами чергової трансформації змісту навчання інформатики в ЗЗСО України, а також уточнення результатів його опанування – складових інформаційно-комунікаційної (цифрової) компетентності. Консорціум QTEdu у травні 2021 року опублікував першу версію Європейської рамки компетентностей у галузі квантових технологій (European Competence Framework for Quantum Technologies), складові якої є основою для визначення відповідних компетентностей для здобувачів освіти, зокрема повної загальної, а також для впровадження та реалізації освітньо-наукових проєктів квантової галузі.

Матеріали і методи. Для отримання результатів дослідження були застосовані емпіричний метод (опитування у вигляді напіввідкритого анкетування, де поряд із запропонованими варіантами відповідей можна було надати власні змістовні коментарі-рекомендації) та здійснений статистичний аналіз результатів опитування (ранжування для визначення важливості складових компетентностей).

Результати. Проведене експертне опитування, до якого долучилися переважно вчителі та викладачі, надало змогу отримати відповіді й рекомендації щодо остаточного визначення змісту компетентностей з квантової інформатики учнів ліцеїв: компетентності з фізичних основ квантових технологій; компетентності з математичних основ квантової інформатики; компетентності із забезпечувальних технологій; компетентності з апаратного забезпечення квантових комп’ютерів та датчиків; компетентності з квантових обчислень та моделювання; компетентності з квантових датчиків та метрології; компетентності з квантової комунікації; практичні навички та загальних компетентностей.

Висновки. Визначені структура та зміст компетентностей з основ квантової інформатики учнів ліцеїв дали змогу уточнити зміст відповідного факультативного курсу.

Посилання

Future shocks: 17 technology predictions for 2025. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/17-predictions-for-our-world-in-2025 (дата звернення: 30.09.2021).

Home | National Q-12 Education Partnership. Q2WORK : веб-сайт. URL: https://q12education.org/about (дата звернення: 27.09.2021).

Key Concepts for Future QIS Learners 5-20. URL: https://files.webservices.illinois.edu/9156/keyconceptsforfutureqislearners5-20.pdf (дата звернення: 30.09.2021).

Quantum Technology Competence Framework for QT 1.0. URL: https://qt.eu/app/uploads/2019/02/Competence_Framework_for_QT_1.0_May2021.pdf (дата звернення: 30.09.2021).

Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України; Стандарт, Вимоги від 30.09.2020 № 898 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/898-2020-%D0%BF (дата звернення: 30.09.2021).

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України; Стратегія від 25.06.2013 № 344/2013 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/344/2013 (дата звернення: 30.09.2021).

Downloads

Опубліковано

18.11.2021

Як цитувати

Легка, Л. (2021). СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ОСНОВ КВАНТОВОЇ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ. Фізико-математична освіта, 31(5), 54–59. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-031-5-008

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories