ПЕДАГОГІЧНА СТРАТЕГІЯ INQUIRY-BASED LEARNING (IBL) ДЛЯ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-001

Ключові слова:

Inquiry-based Learning , дослідницько-орієнтоване навчання математики, математичне мислення, математичні задачі, школярі

Анотація

Формулювання проблеми. Сьогодні світ стрімко змінюється, швидкими темпами відбуваються трансформації соціально-економічної структури суспільства, науково-технічний прогрес, постають нові виклики й загрози економіці, екології, політичній стабільності, миру, здоров’ю і життю людини. Ці виклики потребують кардинальних змін освіти на всіх рівнях, зокрема, й шкільної, щоб сьогоднішній школяр міг через кілька років успішно діяти у високотехнологічному й динамічному суспільстві. Вони суттєво піднімають планку вимог до математичної підготовки випускників шкіл, їх креативності, здатності швидко і постійно навчатися, працювати в команді. Разом із тим проблеми математичної підготовки українських школярів за останнє десятиліття лише поглиблюються. Про це свідчать як результати щорічного зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл (Український центр оцінювання якості освіти, 2020), так і невтішні показники математичної грамотності українських школярів у міжнародному дослідженні PISA 2018 року (Вакуленко та ін., 2018). В обох випадках значна їх частина виявила неспроможність вирішувати відкриті завдання, дивитися на проблеми з різних ракурсів, коли потрібно демонструвати не формальні знання певних формул чи процедур, а здатність математично мислити. Тому гостро постає питання про зміну освітньої парадигми: відходу від такого навчання, коли вчитель є ретранслятором готових фактів, до такого, в якому учень активно здобуває знання.

Матеріали і методи. Використано теоретичні (аналіз наукових джерел з питань педагогічних стратегій, які сприяють розвитку математичного мислення, зокрема дослідницько-орієнтованої стратегії Inquiry-based learning (IBL) та емпіричні (спостереження й апробація інструментів IBL у практиці навчання математики учнів 5-х класів однієї з шкіл м. Києва, бесіди та анкетування учнів).

Результати. Розроблено й апробовано серію математичних завдань для учнів 5-х класів та методичний супровід їх використання в процесі дослідницько-орієнтованого навчання (IBL) математики, виявлено їх вплив на формування й розвиток математичного мислення школярів.

Висновки. Встановлено, що стратегія IBL, реалізована через математичні завдання, сприяє формуванню і розвитку у школярів математичного мислення.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Astafieva, М. М. (2018). Rol zadach u formuvanni matematychnoi kompetentnosti shkoliariv [The role of problems in the formation of mathematical competence of students]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 3(17), 20–25. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2018-017-3-003 (in Ukrainian).

Astafieva, М. М., Zhyltsov, О. B., & Yurtyn, І. І. (2013). Matematyka. Vstup do spetsialnosti. Navchalnyi posibnyk. [Maths. Introduction to. Tutorial.] Navchalna knyha – Bohdan. (in Ukrainian).

Vakulenko, T. S., Horokh, V. P., Lomakovych, S. V, Tereshchenko, V. M., (Ed.). (2018). PISA: matematychna hramotnist [PISA: mathematical literacy].UCOIAO. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Math_PISA_Framework-1.pdf (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. [State standard of basic secondary education]. (2020). https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/ (in Ukrainian).

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform] (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (in Ukrainian).

Polya, G. (1970). Matematicheskoe otkrytie. [Mathematical discovery]. Nauka. (in Russian).

Ukrainskyi tsentr otsiniuvannia yakosti osvity. (2020, Juni, 21) Rezultaty z matematyky ZNO-2021: vazhlyvo znaty, shchob rozumity.[Results in mathematics ZNO-2021: it is important to know to understand] https://testportal.gov.ua/rezultaty-z-matematyky-zno-2021-vazhlyvo-znaty-shhob-rozumity/ (in Ukrainian)

Boaler, J. (1998). Open and closed mathematics: Student experiences and understandings. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 41–62.

Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Council of Europe (2016). https://rm.coe.int/16806ccc07

Goodchild, S., Fuglestad, A. B., & Jaworski, В. (2013). Critical alignment in inquiry-based practice in developing mathematics teaching. Educational Studies in Mathematics, 84(3), 393–412.

Henningsen, M. & Stein, M. K. (1997). Mathematical Tasks and Student Cognition: Classroom-Based Factors that Support and Inhibit High-Level Mathematical Thinking and Reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, 28 (5), 524–549. https://doi.org/10.2307/749690

Lazonder, A.W. & Harmsen, R. (2016) Meta-Analysis of Inquiry-Based Learning: Effects of Guidance. Review of Educational Research, 86 (3), 681–718. https://doi.org/10.3102/0034654315627366

Laursen, S. L., & Rasmussen, C. (2019). I on the prize: Inquiry approaches in undergraduate mathematics. International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education, 5(1), 129–146.

Manoli, C., Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L., & Jong, T. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, Elsevier, 14, 47–61.

Mason, J., Burton, L., & Stacey, K. (2010). Thinking Mathematically. Henry Ling Ltd, Dorchester, Dorset. http://mehrmohammadi.ir/wp-content/uploads/2019/11/Thinking-Mathematically.pdf

Rasmussen, C., Zandieh, M., King, K., & Teppo, A. (2005). Advancing mathematical activity: A view of advanced mathematical thinking. Mathematical Thinking and Learning, 7, 51–73.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

Schinck-Mikel, A., Poly, C., & Obispo, S. L. (2021). The road to present day inquiry-based learning. http://www.inquirybasedlearning.org/why-use-ibl

Stein, M. K., Grover, B. W., & Henningsen, M. (1996). Building student capacity for mathematical thinking and reasoning: An analysis of mathematical tasks used in reform classrooms. American Educational Research Journal, 33(2), 455–488. https://doi.org/10.3102/00028312033002455

Zion, M., & Mendelovici, R. (2012). Moving from structured to open inquiry: Challenges and limits. Science Education International, 23(4), 383–399.

Downloads

Опубліковано

27.01.2022

Як цитувати

Астаф’єва, М., & Груздьова , К. . (2022). ПЕДАГОГІЧНА СТРАТЕГІЯ INQUIRY-BASED LEARNING (IBL) ДЛЯ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ. Фізико-математична освіта, 32(6), 7–12. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-001