ЗМІНИ В ТЕНДЕНЦІЯХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Юрій Туранов Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-1822-8412
  • Володимир Рак Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-3231-2418
  • Ірина Луцик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0003-2943-4358
  • Юрій Франко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-1464-1162

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-009

Ключові слова:

професійна і технологічна освіта, цифрові технології, інформаційно-комунікаційні засоби, інформатична компетентність, здобувач вищої освіти

Анотація

Формулювання проблеми. Метою дослідження є обґрунтування й визначення динаміки змін у використанні інформаційно-комунікаційних засобів у процесі підготовки майбутніх фахівців професійної та технологічної освіти.

Матеріали і методи. Для дослідження використовували теоретичний аналіз, опитування (анкетування, бесіда), спостереження, систематизацію й аналіз даних, порівняння й узагальнення.

Результати. Подано аналіз опитування майбутніх фахівців професійної і технологічної освіти, проведених у 2016–2021 рр. у ТНПУ ім. В. Гнатюка. Незважаючи на високий і середній рівні оцінок зі шкільного курсу інформатики, до початку пандемії COVID-19 частина студентів оцінили власну готовність до використання комп’ютерної техніки як низьку, що пояснювалося прогалинами практичної підготовки, оновленням програмного забезпечення, епізодичним використанням цифрової техніки на уроках. Досліджено локації роботи студентів з комп’ютерною технікою у 2019/2020 н.р. (у домашніх умовах, у кабінетах і лабораторіях, у друзів, за місцем роботи батьків, в Інтернет клубах, за місцем працевлаштування тощо). Пандемія COVID-19 призвела до масового запровадження дистанційного навчання, використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення на всіх заняттях, що сприяло підвищенню інформатичної компетентності учасників освітнього процесу.

Висновки. Аналізуючи дані дослідження можна стверджувати, що Пандемія COVID-19 призвела до стрімкого розвитку ІКТ. Домінантними засобами забезпечення навчального процесу стали ноутбук (99,2 %) і мобільні засоби (98,4 %). Найбільш вживаним програмним забезпеченням – Microsoft Office, хмарні сервіси Google; онлайн платформами – Zoom, GoogleMeet, цифрові дошки Padlet; соціальні мережі – Viber, Telegram, WhatsApp; системи LMS (GoogleClass, Moodle). Подальшого дослідження потребують питання оптимізації завдань для студентів, дотримання санітарно-гігієнічних норм роботи з інформаційно-комунікаційними засобами.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Fernández-Gutiérrez, M., Gimenez, G., & Calero, J. (2020). Is the use of ICT in education leading to higher student outcomes? Analysis from the Spanish Autonomous Communities. Computers & Education, 157, 103969. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103969

Foutsitzi, S., & Caridakis, G. (2019). ICT in education: Benefits, Challenges and New directions. У 2019 10th international conference on information, intelligence, systems and applications (IISA). IEEE. https://doi.org/10.1109/iisa.2019.8900666

Morze, N., & Makhachashvili, R. (2020). Digital Competence in E-Governance Education: A Survey Study. CEUR Workshop Proceedings of Information Technology and Interactions conference (IT&I-2020), 7, 264-266.

Rudenko, Y., Naboka, O., Korolova, L., Kozhukhova, K., Kazakevych, O., & Semenikhina, O. (2021). Online learning with the eyes of teachers and students in educational institutions of Ukraine. TEM Journal, 922–931. https://doi.org/10.18421/tem102-55

Bykov, V. Yu. (2009). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]. Atika. https://core.ac.uk/download/pdf/11084479.pdf. (in Ukrainian).

Gurzhii, A. M., Hurevych, R. S., & Konoshevskyi, L. L. (2015). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Formation of professional competence of future teachers of labor training by means of information and communication technologies]. Firma «Planer». (in Ukrainian).

Horbatiuk, R. M., & Kabak, V. V. (2015). Pidhotovka maibutnikh inzheneriv-pedahohiv do profesiinoi diialnosti zasobamy kompiuternykh tekhnolohii [Preparation of future engineers-teachers for professional activity by means of computer technologies]. VMA «TEREN». https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5329. (in Ukrainian).

Petrytsyn, I. (2017). Zastosuvannia kompiuternoho modeliuvannia u protsesi elektrotekhnichnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia tekhnolohii [The use of computer modeling in the process of electrical training of a future technology teacher]. Molodʹ i rynok – Youth & market, (1), 60-64. (in Ukrainian).

Tsys, O. O. (2017). Orhanizatsiia samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv tekhnoloho-pedahohichnykh spetsialnostei zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Organization of independent educational activity of students of technological and pedagogical specialties by means of information and communication technologies]. Osadtsa Yu. http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2508/1/Цись_СНД.pdf. (in Ukrainian).

Turanov, Yu. O., & Rak, V. I. (2009). Informatsiina skladova u formuvanni profesiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv ta inzheneriv-pedahohiv [Information component in the formation of professional competencies of future teachers and pedagogical engineers]. Naukovi zapysky Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka – The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 3, 51–56. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/952/1/Tyranov.pdf. (in Ukrainian).

Zhaldak, M. I. (2010). Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia–stanovlennia i rozvytok [Computer-based learning systems – formation and development]. Naukovyy chasopys Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova - Scientific journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University, 9(16), 3–9. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

02.04.2022

Як цитувати

Turanov, Y., Rak, V., Lutsyk, I. ., & FRANKO, Y. (2022). ЗМІНИ В ТЕНДЕНЦІЯХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Фізико-математична освіта, 33(1), 52–56. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-009