ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Олена Косовець Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8577-3042
  • Олена Соя Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0002-0937-299X
  • Ярослав Крупський Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0001-6324-2697
  • Любов Тютюн Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0001-9466-8746

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-002

Ключові слова:

адаптивне навчання, цифрові технології, освітній процес, здобувач вищої освіти, навчання математики та інформатики

Анотація

Формулювання проблеми. В умовах онлайн/змішаного навчання актуальність дослідження щодо використання цифрових технологій як засобу адаптивного навчання здобувачів вищої освіти інформатиці та математиці незаперечна. Реалізація засад адаптивного навчан­ня за допомогою цифрових технологій надає значні можливості для індивідуалізації й диференціації освітнього процесу відповід­но до когнітивних особливостей та освітніх потреб кожного випускника.

Матеріали і методи. Дослідження опирається на праці вітчиз­няних і зарубіжних науковців. Використані теоретичні та практичні методи. За допомогою методів системного аналізу і теоретичного узагальнення проведено дослідження впровадження системи адап­тивного навчання в умовах дистанційного навчання у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського.

Результати. Обґрунтовано, що з розвитком електронного навчання стало можливим ефективне забезпечення адаптивності процесу навчання здобувачів вищої освіти інформатиці та математиці. Адаптація передбачає аналіз індивідуальних особливостей і початкового рівня підготовки здобувачів освіти, впровадження процесу інтерактивного навчання, оцінку критеріїв успішності для переходу на наступний рівень навчання тощо. Розглянуто методичні аспекти адаптивного навчання в інформаційній навчальній системі закладу вищої освіти.

Висновки. Система адаптивного навчання математики та інформатики забезпечує оптимальну адаптацію освітнього процесу до індивідуальних особливостей і персональних уподобань студента, сприяє активізації їхньої пізнавальної діяльності, підвищує мотивацію до навчання, надає можливість здійснювати моніторинг навчання і його коригувати для досягнення запланованих індивідуальних результатів. Адаптивна система навчання має потенціал для забезпечення повного залучення студентів у процес побудови власної індивідуальної освітньої траєкторії, розвитку їхньої активності, удосконалення індивідуалізації освітнього процесу тощо.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bondar, V. I., Shaposhnikova, I. M., Opaliuk, T. L., & Franchuk, T. Y. (2014). Adaptyvne navchannia studentiv profesii vchytelia: teoriia i praktyka [Adaptive learning of students of the teaching profession: theory and practice]. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University. (in Ukrainian).

Djananjay, P., & Ajay, B. (2019). A Declarative Approach for an Adaptive Framework for Learning in Online Courses. 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC). https://doi.org/10.1109/COMPSAC.2019.00039.

Ibrahim, M. S., & Hamada, M. (2016). Adaptive Learning Framework. 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET). https://doi.org/10.1109/ITHET.2016.7760738.

Joo H., Park, J., & Kim, D. (2021). Visual representation fidelity and self-explanation prompts in multi-representational adaptive learning. Journal of Computer Assisted Learning, 37, 4, 1091-1106. https://doi.org/10.1111/jcal.12548.

Kosovets, O. P. (2020). Kompleksna adaptatsiia metodychnoi systemy navchannia informatyky uchniv v inkliuzyvnykh hrupakh [Comprehensive adaptation of the methodological system of teaching computer science to students in inclusive groups]. Academic notes. Series: Pedagogical Sciences. Kropyvnytskyi: EPC of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 191, 105–108. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-105-108. (in Ukrainian).

Opaliuk, T. L. (2015). Dydaktychni umovy realizatsii adaptyvnoi funktsii navchannia studentiv u protsesi profesiinoi pidhotovky vchytelia [Didactic conditions of realization of adaptive function of training of students in the course of professional training of the teacher] : the dissertation author's abstract ... the candidate of pedagogical sciences : 13.00.09. Ternopil, 20. (in Ukrainian).

Osadcha, K. P., Osadchyi, V. V., Spirin, O. M., & Kruhlyk, V. S. (2021). Kontseptualni zasady rozrobky adaptyvnoi systemy indyvidualizatsii ta personalizatsii profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv v umovakh zmishanoho navchannia [Conceptual principles of development of adaptive system of individualization and personalization of professional training of future specialists in the conditions of blended learning]. Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools, 74, 65-70. (in Ukrainian).

Pryima, S. M. (2012). Osoblyvosti funktsionuvannia intelektualnykh adaptyvnykh navchalnykh system vidkrytoi osvity doroslykh [Features of functioning of intellectual adaptive educational systems of open adult education]. Herald of National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. Series: Pedagogical Sciences. Khmelnytskyi, 3. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_3_21 (in Ukrainian).

Rohrkemper, M., & Corno, L. (1988). Success and Failure on Classroom Tasks: Adaptive Learning and Classroom Teaching. The Elementary School Journal, 88(3), 296-312.

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021-2031 roky. (2020). [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031]. Kyiv, 71. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (in Ukrainian).

Tiutiun, L. А. & Soia, О. М. (2018). Zabezpechennia Е-learning za dopomohoiu personalnoho saitu bykladacha [Providing e-learning through the teacher's personal website]. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference: Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy Modern information technologies and innovative education methods: experience, trends, perspectives/ Теrnopil, 247-249. (in Ukrainian).

Vanbecelaere, S., Van den Berghe, K., Cornillie, F., Sasanguie, D., Reynvoet, B., & Depaepe, F. (2020). The Effectiveness of Adaptive Versus Non-Adaptive Learning With Digital Educational Games. Journal of Computer Assisted Learning. https://doi.org/10.1111/jcal.12416.

Vinothini, K., Aida, M., & Imran, M. (2017). Adaptive learning system for higher learning. International Conference on Information Technology (ICIT) on May 17. https://doi.org/10.1109/ICITECH.2017.8079975.

Yelnykova, H. V., & Rostoka M. L. (ed.). (2021). Adaptyvni protsesy v osviti [Adaptive processes in education]. Collection of materials of the 6th All-Ukrainian Scientific Forum with international participation. Kharkiv, 3, 160. (in Ukrainian).

Zweig, A., & Chechik, G. (2017). Group online adaptive learning. Machine Learning. https://doi.org/10.1007/s10994-017-5661-5

Downloads

Опубліковано

02.04.2022

Як цитувати

Kosovets, O. ., Soia, O. ., Krupskyi, Y. ., & Tyutyun, L. . (2022). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ. Фізико-математична освіта, 33(1), 14–19. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-002