ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ З СУЧАСНИМИ ОСВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Автор(и)

  • Надія Олефіренко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-9086-0359
  • Віра Андрієвська Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1632-4045

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-005

Ключові слова:

освітні технології, підготовка майбутніх вчителів інформатики, методика навчання інформатики

Анотація

Формулювання проблеми. Основною рушійною силою у реформуванні освіти є інноваційні освітні технології, як такі, що уможливлюють: створення цілісного ІКТ-орієнтованого освітнього середовища; створення Science-простору; використання дидактичних можливостей сучасних персональних ІТ-пристроїв та їх доцільне застосування у процесі навчання; розширення інструментальної підтримки пізнавальної діяльності; надання різноаспектної педагогічної підтримки. Визначено причини модернізації методичної підготовки майбутніх учителів інформатики, зокрема, пов’язаних з перманентним оновленням шкільного курсу інформатики, зміною парадигм навчання, збільшенням інтересу освітян до сучасних ІКТ-зорієнтованих технологій навчання, наскрізним використанням ІКТ у освітньому процесі, розширенням спектру додаткових курсів з поглибленого вивчення окремих розділів інформатики тощо.

Матеріали і методи. Використано теоретичні методи дослідження, зокрема, аналіз, узагальнення, систематизація  і вивчення психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження.

Результати. Для відповідної підготовки майбутніх вчителів оновлено зміст курсу «Методика навчання інформатики» модулем «Освітні технології». Уточнено сутність ІКТ-орієнтованих освітніх технологій (дистанційне навчання, Е-Learning, M-Learning, F-Learning, Blended-Learning, STEM-навчання, Smart-навчання, технологія самоосвіти). Схарактеризовано очікувані результати вивчення майбутніми педагогами оновленої навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики».

Висновки. Оновлення курсу «Методика навчання інформатики» і запровадження модуля «Освітні технології» у систему підготовки студентів спеціальності «014.Середня освіта. Інформатика» сприяє формуванню у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних умінь, потрібних для продуктивного використання ІКТ-орієнтованих освітніх технологій у професійній педагогічній діяльності.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Chalmers, C. (2018). Robotics and computational thinking in primary school. International Journal of Child-Computer Interaction, 17, 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2018.06.005.

Dagienė, V., Hromkovič, J., & Lache, R. (2021). Designing Informatics Curriculum for K-12 Education: From Concepts to Implementations. Informatics in Education, 20(3), 333–360. https://doi.org/10.15388/infedu.2021.22.

Olefirenko, N.V., Kostikova, I.I., Ponomarova, N.O., Andriievska, V.M., & Pikilnyak, A.V. (2020). Training elementary school teachers-to-be at Computer Science lessons to evaluate e-tools. CEUR Workshop Proceedings, 2643, 578–591.

Panskyi, T., & Rowińska, Z. (2021). A Holistic Digital Game-Based Learning Approach to Out-of-School Primary Programming Education. Informatics in Education, 20(2), 255-276. https://doi.org/10.15388/infedu.2021.12.

Rudenko, Y., Semenikhina, О., Kharchenko, І., & Kharchenko, S. (2021). Distance learning: results of a survey of teachers and college students. Information Technologies and Learning Tools, 86(6), 313–333. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4343.

Sysoieva, S. O. & Osadcha, K. P. (2020). Formation of the tutor ict-competence in the process of future teachers’ professional training. Information Technologies and Learning Tools, 80(6), 207–221. https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4182.

Andriievska, V.M., Olefirenko, N.V., & Ostapenko, L.P. (2021). SMART-osvita yak suchasna osvitnia paradyhma [SMART-education as a modern educational paradigm]. Rozvytok suchasnoi osvity i nauky: rezultaty, problemy, perspektyvy – Development of modern education and science: results, problems, prospects. https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6144/1/Kalinichenko%20%D0%A2.%20.pdf. (in Ukrainian).

Barna O. V., & Balyk, N. R. (2017). Vprovadzhennia STEM-osvity u navchalnykh zakladakh: etapy ta STEM v osviti: problemy i perspektyvy [Implementation of STEM-education in educational institutions: stages and STEM in education: problems and prospects]. STEM-osvita ta shliakhy yii vprovadzhennia v navchalno-vykhovnyi protses – STEM-education and ways of its implementation in the educational process. Ternopil, 3–8. (in Ukrainian).

Bykov, V. (2013). Mobilnyi prostir i mobilno oriientovane seredovyshche internet-korystuvacha: osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia [Mobile space and mobile-oriented Internet user environment: features of model representation and educational application]. Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information Technologies in Education, 17, 9–37. (in Ukrainian).

Karpinskyi, M., Balyk, N., & Shmyher, H. (2020). Osoblyvosti rozrobky zavdan dlia dystantsiinykh kursiv [Features of developing tasks for distance learning courses]. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15355/1/15_Karpinskyi_Balyk_Shmyher.pdf. (in Ukrainian).

Mykhailychenko, M. V., & Rudyk, Ya. M. (2016). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. KOMPRYNT (in Ukrainian).

Morze, N. V., & Barna, O. V. (2021). Modelna navchalna prohrama «Informatyka. 5-6 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Model curriculum "Informatics. Grades 5-6 ”for general secondary education institutions]. https://osvita.ua/doc/files/news/831/83153/Inform_5-6-kl_Morze_Barna_14_07_1.pdf (in Ukrainian).

Prokopiv, L. (2017). Innovatsiini tekhnolohii navchannia i vykhovannia u VNZ [Innovative technologies of teaching and education in higher education]. Ivano-Frankivsk (in Ukrainian).

Radchenko, S. S., & Borovtsova, Ye. V. (2021). Modelna navchalna prohrama «Informatyka. 5-6 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Model curriculum "Informatics. Grades 5-6 ”for general secondary education institutions]. https://osvita.ua/doc/files/news/831/83157/Inform_5-6-kl_Radchenko_Borovtsova_14_07.pdf. (in Ukrainian).

Romanova, H. M., Artiushyna, M. V., & Slatvinska, O. A. (2015). Pedahohichni tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi kvalifikovanykh robitnykiv: dovidnyk [Pedagogical technologies in the professional training of skilled workers: a handbook]. Instytut profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy (in Ukrainian).

Soroko, N., & Rokoman, O. (2019). Funktsii ta rol STEAM-oriientovanoho osvitnoho seredovyshcha osnovnoi shkoly dlia rozvytku STEAM-osvity [Functions and role of STEAM-oriented educational environment of primary school for the development of STEAM-education]. Nova pedahohichna dumka – New pedagogical thought (in Ukrainian).

Iankovych, O., Bednarek, Yu., & Andzheievska, A. (2015). Osvitni tekhnolohii suchasnykh navchalnykh zakladiv [Educational technologies of modern educational institutions]. TNPU im. V. Hnatiuka (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

02.04.2022

Як цитувати

Олефіренко, Н., & Андрієвська, В. (2022). ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ З СУЧАСНИМИ ОСВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ. Фізико-математична освіта, 33(1), 30–35. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-005