ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA ДО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РОЗРОБОК З ГЕОМЕТРІЇ

Автор(и)

  • Анатолій Тушев Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-5219-1986
  • Василь Чупордя Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0002-0723-4075

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-007

Ключові слова:

програма динамічної математики, GeoGebra, дослідницькі уміння, шкільний курс геометрії

Анотація

Формулювання проблеми. Важливим завданням сучасної освіти є формування у здобувачів умінь самостійно висувати ідеї та знаходити способи їх реалізації, застосовувати знання з різних галузей, самостійно знаходити відсутню інформацію, вміння формулювати гіпотези і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Пошук ефективних засобів та способів формування та розвитку таких умінь є неодмінною складовою роботи вчителя. Стаття присвячена реалізації формування дослідницьких умінь під якими розуміються вказані уміння. У якості засобу реалізації розглядається програма динамічної математики GeoGebra. Однією з можливостей програми є здатність наявних об’єктів реагувати певним чином на зміни об’єктів даної розробки. У роботі запропоновано використання такої можливості до створення динамічних розробок із залученням здобувачів задля формування та розвитку згаданих умінь.

Матеріали і методи. Аналіз та систематизація науково-педагогічної літератури з використання та впровадження в освітній процес спеціалізованих програмних комплексів, зокрема, програми динамічної математики GeoGebra. Емпіричний аналіз можливостей програми GeoGebra у контексті створення динамічних розробок для навчання геометрії.

Результати. Запропоновано використання можливостей програми GeoGebra показувати/приховувати наявні в області побудови об’єкти до створення динамічних розробок з геометрії та впровадження їх в освітній процес. На прикладі створення розробок з побудови висоти трикутника, побудови ортоцентра трикутника та визначення типу чотирикутника показано впровадження відображення додаткових побудов та відповідних написів в залежності від типу трикутника/чотирикутника.

Висновки. Запропонований підхід із залученням здобувачів освіти до створення динамічних розробок у програмі GeoGebra сприятиме як засвоєнню відповідного матеріалу так і формуванню та розвитку дослідницьких умінь. Зокрема, якісна візуалізація процесу розв’язання поставленої задачі дасть змогу бачити результати впровадження сформульованих гіпотез, знаходити та аналізувати помилки, виправляти їх і одразу перевіряти результат виправлень.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hryzun, L.E., Pikalova, V.V., Rusina, I.D., & Tsybulka, V.A. (2018) Praktykum z opanuvannia paketu dynamichnoi matematyky GeoGebra yak instrumentu realizatsii STEM-osvity [Workshop on the study of the package of dynamic mathematics GeoGebra as a tool for implementing STEM education]. Kharkiv: KhNPU imeni H.S. Skovorody. https://www.geogebra.org/m/jjqf2vfk. (in Ukrainian).

Drushliak, M.H. (2020). Vizualizovani zavdannia yak zasoby formuvannia vizualno-informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv matematyky [Visualized Tasks as a Means of Formation of Future Mathematics Teachers Visual and Information Culture] Formuvannia predmetnykh kompetentnostei maibutnikh vchyteliv fizyky ta matematyky zasobamy ta tekhnolohiiamy suchasnoho osvitnoho seredovyshcha – Formation of subject competencies of future teachers of physics and mathematics by means and technologies of modern educational environment. Sumy : SumDPU imeni A. S. Makarenka, 135–155. http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9496. (in Ukrainian).

Drushliak, M.H. (2019). Shkilnyi kurs alhebry z kompiuternoiu pidtrymkoiu [Algebra school course with computer support], Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka. (in Ukrainian).

Drushlyak, M.G., Lukashova, T.D., & Skaskiv, L.V. (2019). Navchannia maibutnikh vchyteliv matematyky rozv`iazuvaty zadachi teorii hrafiv iz vykorystanniam GEOGEBRA [Learning Future Math Teachers To Solve The Problems Of Graph Theory Using Geogebra]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1(19), 35-40. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-019-1-006. (in Ukrainian).

Esajan, A.R., Dobrovo'skij, N.M., Sedova, E.A., & Jakushin, A.V. (2017). Dinamicheskaja matematicheskaja obrazovatel'naja sreda GeoGebra [Dynamic math learning environment GeoGebra]. Tula: Izd-vo Tul. gos. ped. un-ta im. L.N.Tolstogo. (in Russian).

Kramarenko, T.H., Korolskyi, V.V., Semerikov, S.O., & Shokaliuk S. V. (2019). Innovatsiini informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia matematyky [Innovative information and communication technologies for teaching mathematics]. Kryvyi Rih: Kryvorizkyi derzh. ped. un-t. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/571. (in Ukrainian).

Larin, S.V. (2015). Komp'juternaja animacija v srede GeoGebra na urokah matematiki [Computer animation in the GeoGebra environment in mathematics lessons], Rostov-na-Donu: Legion. (in Russian).

Rakuta, V. M. (2012). Systema dynamichnoi matematyky GeoGebra yak innovatsiinyi zasib dlia vyvchennia matematyky [Geogebra dynamic mathematics system, as innovative tool for the study of mathematics]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 30(4). https://doi.org/10.33407/itlt.v30i4.700. (in Ukrainian).

Semenikhina, O.V., & Drushlyak, M.G. (2015). Praktyka vykorystannia parametrychnoho koloru v prohramakh dynamichnoi matematyky pry rozviazuvanni zadach na HMT [Practice of the Use of Parametric Color in Dynamic Mathematics Software in Solving Locus Problems]. Fizyko-matematychna osvita – Physics and Mathematics Education, 2 (5), 65-72. (in Ukrainian).

Semenikhina, O.V., Drushliak, M.H., & Khvorostina, Yu.V. (2019). Vykorystannia khmarnoho servisu GeoGebrau navchanni maibutnikh vchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin. [Use of GeoGebra Cloud Service in Future Math Teachers' Teaching]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia - Information Technologies and Learning Tools,73(5), 48-66. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2500. (in Ukrainian).

Drushlyak, M.G., Semenikhina, O.V., Proshkin, V. V., Kharchenko, S.Ya., & Lukashova, T.D. (2020). Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra). CTE 2020 Cloud Technologies in Education 2020: Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020) (р. 458–472). Kryvyi Rih, Ukraine, December 18.

Semenikhina, O., Drushlyak, M. (2015). Organization of Experimental Computing in Geogebra 5.0 in Solving Problems of Probability Theory. European Journal of Contemporary Education, 11(1), 82-90.

Semenikhina, O.,Drushlyak, M., Bondarenko, Yu., Kondratiuk, S., & Dehtiarova, N. (2019). Cloud-based service GeoGebra and its use in the educational process: the BYOD-approach. TEM JOURNAL –Technology, Education, Management, Informatics, 8(1), 65-72. https://doi.org/10.18421/TEM81-08.

Semenikhina, O., Drushlyak, M., Zigunova, I., & Budyanskiy, D. (2018). Geogebra as means of improving the quality of education. Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2018): 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications (May 14-17, 2018; Kyiv), (p.331-345), Kyiv.

Downloads

Опубліковано

09.05.2022

Як цитувати

Тушев, А., & Чупордя, В. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA ДО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РОЗРОБОК З ГЕОМЕТРІЇ. Фізико-математична освіта, 34(2), 43–49. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-007