ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA

Автор(и)

  • Віталій Дубовик Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна https://orcid.org/0000-0003-0717-4719
  • Сергій Рудницький Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна https://orcid.org/0000-0001-7798-5715

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-005

Ключові слова:

інформаційні технології, GeoGebra, динамічна математика, візуалізація, диференціальна геометрія, лінійна алгебра

Анотація

Формулювання проблеми. Навчання майбутніх вчителів математики потребує високий рівень візуалізації навчального матеріалу. Інтеграція динамічного середовища GeoGebra у навчальний процес може допомогти покращити навички та знання студентів, а також підвищити рівень викладання для досягнення бажаних цілей навчання.

Матеріали і методи. У ході роботи використовувались наступні методи: теоретичні (аналіз науково-методичної літератури для дослідження стану проблеми застосування засобів візуалізації методами комп’ютерної математики); емпіричні (спостереження та систематизація інструментів GeoGebra на лекційних і практичних заняттях дисциплін «Лінійна алгебра» та «Диференціальна геометрія і топологія»). Показано, як за допомогою GeoGebra можна будувати та досліджувати просторові та плоскі криві; виконувати дії над матрицями.

Результати. Розглянуто особливості використання авторських аплетів та інших розробок GeoGebra під час викладання дисциплін диференціальна геометрія та лінійна алгебра у процесі підготовки майбутніх вчителів математики, зокрема описано можливості застосування даного інструмента для дослідження властивостей просторових кривих і формування практичних вмінь та навичок виконання операцій над матрицями, знаходження обернених матриць. Висвітлено переваги та недоліки використання середовища GeoGebra в освітньому процесі з лінійної алгебри та диференціальної геометрії.

Висновки. В сучасному світі впровадження інформаційних технологій в освітній процес є необхідною компонентою успішного засвоєння навчальних дисциплін з математики. Однією з потужних систем комп’ютерної математики для динамічної візуалізації, розрахунків під час розв’язування задач, обробки даних та науково-дослідницької роботи є середовище GeoGebra. В роботі на прикладі окремих математичних дисциплін показано переваги використання даної системи в освітньому процесі.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Arguel, A., & Jamet, E. (2009). Using video and static pictures to improve learning of procedural contents. Computers in Human Behavior, 25, 2, 354–359.

Bezuhlyi, D. S. (2014). Vizualizatsiia yak suchasna stratehiia navchannia [Visualization As A Strategy In Modern Teaching]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1(2), 5-11. (in Ukrainian).

Brucker, B., Scheiter, K., & Gerjets, P. (2014). Learning with dynamic and static visualizations: Realistic details only benefit learners with high visuospatial abilities. Computers in Human Behavior. Amsterdam, 36, 330–339.

Dereza, I. S. & Ivanova, O. A. (2018). Vykorystannia GeoGebra u protsesi navchannia temy «Pokhidna ta yii zastosuvannia» [Using of GeoGebra during learning the theme «The derivative and its applications»]. Novitni kompiuterni tekhnolohii – New Computer Technology, 16, 269-274. (in Ukrainian).

Drushlyak, M. G. Lukashova, T. D., & Skaskiv, L. V. (2019). Navchannia maibutnikh vchyteliv matematyky rozviazuvaty zadachi teorii hrafiv iz vykorystanniam GeoGebra [Learning Future Math Teachers To Solve The Problems Of Graph Theory Using Geogebra]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1(19), 35-40. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-019-1-006. (in Ukrainian).

Drushlyak, M. G., & Semenikhina, O. V. (2021). Kompiuterni instrumenty realizatsii konstruktyvnoho pidkhodu v GeoGebra [Computer tools for implementing a constructive approach in GeoGebra]. II Mizhnarodna konferentsiia «Problemy vykladannia matematyky u zakladakh osvity: teoriia, metodyka, praktyka, prysviachena akademiku O. V. Pohorielovu – II International conference «Problems of teaching mathematics in educational institutions: theory, methods, practice» dedicated to academician O. V. Pogorelov. (pp. 58-61). Kharkiv. (in Ukrainian).

Drushlyak, M. Semenikhina, O. Proshkin, V. Kharchenko, S., & Lukashova, T. (2020). Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra), Cloud Technologies in Education 2020: Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020), 458-472.

Hrybiuk, O. O., & Yunchyk, V. L. (2016). Osoblyvosti vykorystannia systemy GeoGebra v protsesi navchannia kursu «Matematychni osnovy informatyky» [Features Of Using The System GeoGebra In Teachng Course «Mathematical Foundations Of Informatics»]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Humanities science current issues, 15, 284-298 (in Ukrainian).

Kramarenko, T. H. (2019). Vybrani pytannia elementarnoi matematyky z GeoGebra: GeoGebraBook [Selected Questions Of Elementary Mathematics From GeoGebra]. Kryvyi Rih: Kryvyi Rih State Pedagogical University. https://www.geogebra.org/m/gqpk8yfu. (in Ukrainian).

Makhometa, T. M., Vakaliuk, T. A., & Tiahai, I. M. (2018). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia analitychnoi heometrii ta liniinoi alhebry maibutnikh uchyteliv fizyky y informatyky [Information And Communication Technologies In Training The Discipline «Analytical Geometry And Linear Algebra» At The Pedagogical University]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 67(5), 173-186. https://doi.org/10.33407/itlt.v67i5.2156. (in Ukrainian).

Polishchuk, T. V. (2021). Geogebra yak efektyvnyi zasib formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv matematyky pid chas vyvchennia kursu «Kompleksnyi analiz» [Geogebra as an effective tool for the formation of digital competence in future mathematics teachers during the course «Complex Analysis»]. Aktualni pytannia pryrodnycho-matematychnoi osvity – Topical issues of natural science and mathematics education, 1(17), 144-153. (in Ukrainian).

Polishchuk, T. V. (2019). Vykorystannia systemy GeoGebra v protsesi navchannia kursu «Matematychnyi analiz» [Using The Geogebra System In The Process Of Teaching The Course «Matematical Analysis»]. https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=526. (in Ukrainian).

Semenikhina, O. V., Drushliak, M. V., & Khvorstina, Yu. V. (2019). Vykorystannia khmarnoho servisu GeoGebra u navchanni maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin [Use Of GeoGebra Cloud Service In Future Math Teachers' Teaching]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 48-66. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2500. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

09.05.2022

Як цитувати

Дубовик, В., & Рудницький , С. . (2022). ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA. Фізико-математична освіта, 34(2), 33–37. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-005