ГОЛОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-035-3-004

Ключові слова:

міжпредметна інтеграція, голографічний підхід, медична інформатика, мотивація, інформаційні технології, база даних

Анотація

Формулювання проблеми. Мотивація студентів вивчати непрофільні предмети низька. Її підвищення можна досягти за рахунок міжпредметної інтеграції, завдяки якій студенти ширше бачать місце і роль усіх предметів в освітньому процесі за обраним напрямком підготовки. Метою дослідження було вивчення можливостей поглиблення міжпредметної інтеграції для підвищення мотивації студентів до вивчення медичної інформатики при використані елементів голографічного підходу.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використані такі методи: теоретичні (аналіз науково-методичної літератури для окреслення проблеми викладання інформаційних дисциплін в медичних закладах вищої освіти); емпіричні (спостереження, аналіз та систематизація).

Результати. Розроблено курс занять з медичної інформатики з використанням голографічного підходу. Для розгляду на практичних заняттях завдань, близьких до професійного життя медиків, сформовано масив інформації медичного спрямування, який складається з бази даних уявних пацієнтів та набору теоретичних відомостей про медичні показники, симптоми хвороб та алгоритми їх лікування. Опанування кожної теми відбувалося з використанням даного масиву інформації та випливало з результатів, отриманих на попередніх заняттях. Студенти створюють блок-схеми медичних алгоритмів та системи підтримки прийняття медичних рішень, проводять математичну обробку медичних даних, вивчають можливості візуалізації медичної інформації.

Висновки. Задля поглиблення міжпредметної інтеграції при викладанні дисципліни Медична Інформатика студентам спеціальності Медицина використаний голографічний підхід. В рамках цього підходу знання з медицини та інформатики формують "опорну" та "предметну" хвилю відповідно. В результаті накладання цих двох хвиль формується об'ємне бачення міжпредметних зв'язків. Студенти працюють з одним масивом інформації медичного спрямування, вивчаючи різні інформаційні технології її обробки, що дає можливість підвищити мотивацію студентів до вивчення дисципліни.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Blanche, P. A. (2019). Optical holography: Materials, theory and applications. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2017-0-03402-X

Denisyuk, Y. (1962). Photographic reconstruction of the optical properties of an object in its own scattered radiation field, Soviet Physics-Doklady, 7, 543-545.

Gabor, D. (1948).A New Microscopic Principle. Nature 161, 777–778ю https://doi.org/10.1038/161777a0

Handbook of optical holography by H. J.Caulfield (1979). ed. Academic Press, New York, NY, U.S.A. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/optmod/holog.html#c1

Hariharan, P. (1996). Optical Holography: Principles, techniques, and applications (Second Edition), Cambridge University.

Leith, N., & Upatnieks, J. (1962). Reconstructed wavefronts and communication theory, Journal of the Optical Society of America,52 (10), 1123-1130.

Toal, V. (2011). Introduction to Holography (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b11706

Belkin, A.S., & Zukove, N.K. (1999). Vytahennoe obrazovanye. Holohrafycheskyi podkhod [Vitagenic education. Holographic approach]. Ekaterynburh. (in Russian).

Gontova, L.V. (2020). Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti uchniv 5–9-kh klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u protsesi vyvchennia khudozhnoi kultury [Formation of socio-cultural competence of students of 5-9 grades of secondary schools in the process of studying art culture]. [PhD dissertetion, Institute of Problems of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv] (in Ukrainian).

Dobrovolska, A.M. (2018). Doslidzhennia profesiinoi motyvatsii maibutnikh provizoriv u protsesi formuvannia IT-kompetentnosti [Research of professional motivation of future pharmacists in the process of formation of IT competence] Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 4(18), 45-54. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2018-018-4-007. (in Ukrainian).

Ivanchuk, M.A., & Kulchynsky, V.V. (2020). Problema uzghodzhennia informatsiinoi pary vykladach-student: osoblyvosti vyvchennia kursu «Informatsiini tekhnolohii v medytsyni» studentamy spetsialnosti «Medychna psykholohiia» [The problem of coordination of the information pair teacher-student: features of studying the discipline "Information technologies in medicine" for medical psychology students]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 3 (25), 50-55. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-025-3-025. (in Ukrainian).

Menegetti, А. (1993). Ontopsykholohycheskaia pedahohyka [Ontopsychological pedagogy]. Moskow. (in Russian).

Paikush, M. (2018). Osoblyvosti vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u profesiino-praktychnii pidhotovtsi maibutnoho likaria [Peculiarities of using information and communication technologies in professional and practical training of a future doctor]. Nova pedahohichna dumka – New pedagogical thought, 2 (94), 56-60. (in Ukrainian).

Pudova, S.S., & Kazakova, O.V. (2019). Vykorystannia profesiino-oriientovanykh zavdan na zaniattiakh z medychnoi informatyky pry vyvchenni ekspertnykh system studentamy-stomatolohamy [The use of professionally-oriented tasks in classes in medical informatics in the study of expert systems by dental students]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and mathematical education, 1(19), 177-183. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2019-019-1-028. (in Ukrainian).

Saienko, M. S., & Morokhovets, H. Yu. (2018). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u maibutnii profesiinii diialnosti v protsesi vyvchennia medychnoi informatyky [The use of information and communication technologies in future professional activities in the process of studying medical informatics]. Imidzh suchasnoho pedahoha – The image of a modern teacher, 3 (180), 18-21. (in Ukrainian).

Sichkoriz, O. Y., Lototska, L. B., & Kolach, T. S. (2019). Medical informatics as a prospective component of higher medical education. Medical education, 2019, (3), 91–95. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.3.10486 (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

06.07.2022

Як цитувати

Іванчук, М., & Кульчинський, В. (2022). ГОЛОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ. Фізико-математична освіта, 35(3), 26–32. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-035-3-004