КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ «УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ОСВІТИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-001

Ключові слова:

енциклопедія, веборієнтована енциклопедія, концептуальні засади, поняттєво-термінологічний апарат, освіта

Анотація

Формулювання проблеми. У науково-освітньому просторі України досі не існує єдиної спеціалізованої галузевої цифрової науково-освітньої інформаційно-довідкової системи, що містила б у вільному доступі енциклопедичні науково достовірні й сучасні тлумачення термінології педагогіки й психології. З огляду на це, особливої актуальності набуває проєктування та впровадження вітчизняної веборієнтованої освітянської енциклопедії.

Матеріали і методи. Для досягнення мети статті було здійснено аналіз науково-методичної та науково-технічної літератури, нормативно-правової документації, чинних вітчизняних і міжнародних стандартів з досліджуваної проблематики; узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду використання веборієнтованих енциклопедій у науково-педагогічній діяльності.

Результати. У статті описано цілі, завдання, нормативно правове-підґрунтя створення відкритої «Української електронної енциклопедії освіти». Коротко описано потенційну цільову аудиторію, учасників, характеристики і принципи створення цифрового довідкового ресурсу, типи статей і вимоги до них, технічну та дизайн-концепції. Розглянуто структуру і функціонал сайту, характеристики засобів пошуку даних, ергономічні вимоги та етапи реалізації проекту.

Висновки. Проектована інтернет платформа дозволить зібрати на єдиному ресурсі значний за обсягом поняттєво-термінологічний апарат педагогіки і психології. Вона репрезентуватиме найсучасніші знання з наук про освіту в зручному для користування форматі, що відповідає розвиткові цифрових технологій та враховує потреби різних категорій користувачів. У ній будуть представлені найвидатніші освітяни, педагоги та психологи; інтерпретовані явища, поняття та терміни; описано вплив різних інституцій, закладів вищої освіти та організацій на розвиток освіти і психології; відображено розвиток поглядів на освіту, виховання та психологію та динаміку наукових уявлень у цих галузях знань.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Chernysh, N. I. (2012). Metodychni ta orhanizatsiini zasady stvorennia ukrainskykh entsyklopedii [Methodical and organizational principles of creation of Ukrainian encyclopedias]. Naukovi zapysky – Scientific notes, 38(1), 3-16. (in Ukrainian).

Zhelezniak, M. H. (Ed.). (2015). Metodychni zasady stvorennia paperovykh i elektronnykh entsyklopedychnykh vydan [Methodological principles of creating paper and electronic encyclopedic publications: manual]. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Zhezhnych P. I., & Hirniak M. H. (2013). Osoblyvosti formuvannia elektronnoi entsyklopedii vyshchoho navchalnoho zakladu [Features of the formation of an electronic encyclopedia of a higher educational institution]. SITHE, 775, 39-42. (in Ukrainian).

Andon, P. I., Rohushyna, Yu. V., Hryshanova, I. Yu., Reznichenko, V. A., Kyrydon, A. M., Aristova, A. V., & Tyshchenko, A. O. (2020). Dosvid vykorystannia semantychnykh tekhnolohii dlia stvorennia intelektualnykh VEB-entsyklopedii (na prykladi rozrobky portalu E-BYE) [Experience in using semantic technologies to create intelligent WEB encyclopedias (on the example of the development of the E-BYE portal)], Problemy prohramuvannia – Programming problems, 2-3, 246-258. (in Ukrainian).

Kyrydon, A. M. (Ред.). (2017). Redaktorska pidhotovka tekstiv e-VUE – portalnoi versii «Velykoi ukrainskoi entsyklopedii» : metodychni rekomendatsii [Editorial preparation of e-VUE texts - the portal version of the "Great Ukrainian Encyclopedia": methodological recommendations]. Kyiv: State Scientific Institution "Encyclopedic Publishing House". (in Ukrainian).

Luparenko L. A., Pinchuk O. P., & Burov O. Yu. (2022). Elektronna entsyklopediia yak obiekt erhonomichnoho proiektuvannia [Electronic encyclopedia as an object of ergonomic design]. Zvitna naukova konferentsiia Instytutu tsyfrovizatsii osvity NAPN Ukrainy – Report scientific conference of the Institute for Digitalization of Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine: IDE of the NAES of Ukraine. 93. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730193. (in Ukrainian).

Tripathi, N., Seah, H. S., Zuiker, S. J., Tan, M., Kvill, H., Ho, T. Y. K., & Li, Y. (2009). VisuaPedia: A social media based visual encyclopedia. Paper presented at the 1st ACM SIGMM International Workshop on Social Media, WSM'09, Co-Located with the 2009 ACM International Conference on Multimedia, MM'09, 89-96. https://doi.org/10.1145/1631144.1631161.

Limongelli, C., Gasparetti, F., & Sciarrone, F. (2015). Wiki course builder: A system for retrieving and sequencing didactic materials from Wikipedia. Paper presented at the 2015 International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET 2015. https://doi.org/10.1109/ITHET.2015.7218041.

Ingawale, M., Dutta, A., Roy, R., & Seetharaman, P. (2009). The small worlds of Wikipedia: Implications for growth, quality and sustainability of collaborative knowledge networks. Paper presented at the 15th Americas Conference on Information Systems 2009, AMCIS 2009, 5, 3545-3556.

Snyder, J. (2010). Wikipedia as an academic reference: Faculty and student viewpoints. Paper presented at the 16th Americas Conference on Information Systems 2010, AMCIS 2010, 6, 4677-4687.

Downloads

Опубліковано

12.09.2022

Як цитувати

Биков, В., Буров, О., Лупаренко, Л., Пінчук, О., & Яцишин, А. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ «УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ОСВІТИ». Фізико-математична освіта, 36(4), 7–15. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-001