ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-001

Ключові слова:

засоби активізації, пізнавальна діяльність, математичний аналіз, GeoGebra, Maxima

Анотація

Формулювання проблеми. Першочерговим завданням системи вищої освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців у різних галузях науки і виробництва. При цьому сама система освіти змушена організовувати свою діяльність в екстремальних умовах. Різкий перехід до дистанційного навчання насамперед позбавив викладачів і здобувачів освіти живого спілкування, що спричинило послаблення пізнавальної активності. Наслідком цього, в свою чергу, стало те, що знання, здобуті неохоче, є нечіткими і поверхневими. Тому виявлення і дослідження засобів, які б стимулювали пізнавальну діяльність здобувача, є одним із першочергових завдань системи освіти. Натомість перехід до дистанційного навчання змусив викладачів широко використовувати засоби комп’ютерного навчання, зокрема, різноманітні програми та застосунки, які мають необмежений спектр можливостей при вивченні математики. Практична значущість цих засобів надзвичайно велика. Поряд із їх застосуванням згідно безпосереднього призначення, вони також спонукають до практичного застосування здобутих теоретичних знань; стимулюють засвоєння нових форм і методів навчання, що є особливо важливим для майбутнього вчителя. Одночасно з цим необхідно дотримуватись балансу в питанні використання даних засобів. Адже вони не здатні самостійно сформувати цілісну систему знань у студента і являють собою лише допоміжний, хоч і дуже ефективний інструмент. Дослідження і порівняння можливостей деяких із цих програм поряд з традиційними методами навчання складає предмет дослідження даної статті.

Матеріали і методи. У процесі дослідження використано теоретичні (аналіз навчально-методичної літератури, порівняльний аналіз можливостей середовища GeoGebra та пакету Maxima) та практичні методи дослідження (дослідження ефективності різних класичних способів розв’язування задач, розгляд функціональних можливостей сервісів GeoGebra та Maxima для ефективного засвоєння матеріалу в процесі вивчення математичного аналізу).

Результати. В даній статті запропоновано для активізації пізнавальної діяльності здобувача під час вивчення математичного аналізу поєднувати класичні засоби разом із сучасними комп’ютерними, зокрема використання пакетів GeoGebra та Maxima. Реалізацію такого підходу показано на конкретних прикладах.

Наведено приклади розв’язування задач у системі динамічної математики GeoGebra та пакету Maxima.

Висновки. Активізація пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти досягається, зокрема, за рахунок підвищення рівня навчальної мотивації, який спостерігається при максимально можливому наближенні процесу навчання до індивідуальних прагнень і можливостей здобувачів. Допомагає активізувати пізнавальну діяльність в процесі вивчення математичного аналізу використання різних засобів навчання. Крім класичних, які можуть бути урізноманітненні різними способами розв’язання однієї і тієї ж самої задачі, сучасні програмні засоби GeoGebra та Maxima сприяють кращому розумінню та формування навичок самостійного вивчення програмового матеріалу. З використанням GeoGebra та Maxima створюється зручне середовище для організації та підтримки навчально-пізнавальної діяльності, зокрема й навчальних досліджень.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Spivakovskyi, O. V. (2003). Teoriia i praktyka vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u protsesi navchannia studentiv z matematychnykh spetsialnostei [Theory and practice of using information technology in preparing students mathematical skills]. Kherson: Ailant. (in Ukrainian).

Kukharenko, V. M., & Bondarenko, V. V. (2020). Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini [Emergency distance learning in Ukraine]. Kharkiv: KP «Miska drukarnia». https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Management/2020/monograph_ekstr_dyst_navch.pdf (in Ukrainian)

Velychko, V. Ye. (2019). Teoretyko-metodychni zasady vykorystannia vilnykh prohram pry pidhotovtsi maibutnikh vchyteliv matematyky, fizyky ta informatyky. Dys. dokt. ped. nauk, Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet». Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Donbaskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet». https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/specrada/191219/Velichko/velychko01.pdf (in Ukrainian).

Fedoniuk, A. A., & Yunchyk, V. L. (2019). Porivnialna kharakterystyka funktsionalnykh mozhlyvostei system kompiuternoi matematyky v protsesi rozviazuvannia zadach [Comparative characteristics of the functional possibilities of the systems of computer mathematics in the process of solving tasks]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Informatsiini systemy ta merezhi – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Information systems and networks, 6, 90-102. https://doi.org/10.23939/sisn2019.02.090 (in Ukrainian)

Zhaldak, M. I. (2003). Pedahohichnyi potentsial kompiuterno-oriientovanykh system navchannia matematyky [Pedagogical potential of computer-oriented mathematics learning systems]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Seriia 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia – Scientific journal of the NPU named after M.P. Drahomanova. Series 2. Computer-oriented learning systems, 7, 3–16. https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/584 (in Ukrainian).

Shyshkina, M. P., Kohut, U. P., & Popel, M. V. (2014). Systemy kompiuternoi matematyky u khmaro oriientovanomu osvitnomu seredovyshchi navchalnoho zakladu [Systems of computer mathematics in the cloud-based learning environment of the educational institution]. Nauka i osvita: novyi vymir. Pedahohika i psykholohiia – Science and education: a new dimension. Pedagogy and psychology, 27 (14), 75-78. https://lib.iitta.gov.ua/6499/1/article-science-edu.pdf (in Ukrainian).

Sinko, Yu.I. (2009). Systems of Computer Mathematics and their role in mathematical education. Information technology in education. 3, 274-278.

GeoGebra. https://geogebra.org/

Hohenwarter, M., & Preiner, J. (2007). Dynamic Mathematics with GeoGebra. Journal for Online Mathematics and its Applications, 7(1), 2-12. https://www.researchgate.net/publication/294345528_Dynamic_mathematics_with_GeoGebra

Diković, L. (2009a). Applications GeoGebra into Teaching Some Topics of Mathematics at the College Level. Computer Science and Information Systems, 6(2), 191-203. http://doi.org/10.2298/csis0902191D

Dikovic, L. (2009b). Implementing Dynamic Mathematics Resources with GeoGebra at the College Level. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 4(3), 51–54. http://doi.org/10.3991/ijet.v4i3.784

Arbain, N., & Shukor, N. A. (2015). The Effects of GeoGebra on Students Achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 172, 208–214. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.356

Wassie, Y.A., & Zergaw, G.A. (2019). Some of the Potential Affordances, Challenges and Limitations of Using GeoGebra in Mathematics Education. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 15(8), 17-34. https://doi.org/10.29333/ejmste/108436

Velychko, V. Y, Stopkin, A. V., & Fedorenko, O. H. (2019). USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEM MAXIMA IN THE PROCESS OF TEACHING FUTURE MATHEMATICS TEACHERS. Information Technologies and Learning Tools. 69(1), 112–123. https://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2284

Karjanto, N. (2021) Calculus and Digital Natives in Rendezvous: wxMaxima Impact. Educ. Sci. 11, 490. https://doi.org/10.3390/educsci11090490

Karjanto, N., & Husain, H.S. (2021). Not Another Computer Algebra System: Highlighting wxMaxima in Calculus. Mathematics. 9, 1317. https://doi.org/10.3390/math9121317

Maxima. A Computer Algebra System. https://maxima.sourceforge.io/index.html

Downloads

Опубліковано

04.11.2022

Як цитувати

Боярищева, Т., Герич, М., Погоріляк, О., Синявська, О., & Тегза, А. (2022). ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ. Фізико-математична освіта, 37(5), 7–16. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-001

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.