ПОВНА ГРУПА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ КОНСТАНТ ФІЗИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-005

Ключові слова:

розмірна/безрозмірна фундаментальна константа, повна група фундаментальних констант, принцип відповідності, стала Габбла, космологічна стала, космологічний горизонт

Анотація

Формулювання проблеми. У статті обговорюється проблема повноти групи фундаментальних констант фізики. Аналіз існуючих списків різних авторів дав змогу дійти висновку, що жоден з них не вирішує проблему. Різні автори обґрунтовують різні списки через відсутність: 1) чітких критеріїв фундаментальності констант і 2) консенсусу щодо поняття повноти групи фундаментальних констант. Тому дослідження цієї проблеми є актуальним.

Матеріали і методи. Проведене дослідження спиралось на праці таких авторів як Й.Л. Розенталь (1984), П. Девіс (1982/1985), Л.Б. Окунь (1991), К.А. Томілін (2006), О.П. Спірідонов (2015) і здійснювалось шляхом систематизації, порівняльного аналізу, теоретичного осмислення наукових публікацій і навчальної літератури, узагальнення й уточнення ідей науковців.

Результати. 1. На нашу думку, групу констант можна вважати повною, якщо її члени є необхідними і достатніми для повної характеристики нашого Всесвіту. 2. До групи розмірних констант обґрунтовано введення космологічної сталої Λ як константи, що характеризує темну енергію, яка домінує у нашому Всесвіті. 3. Обґрунтовано введення принципу відповідності між групами розмірних і безрозмірних фундаментальних констант, який би давав змогу однозначно переходити від однієї групи до іншої. 4. Згідно з принципом відповідності до групи безрозмірних фундаментальних констант введено безрозмірну космологічну сталу . 5. Послідовне застосування принципу відповідності дало змогу уточнити і доповнити групу безрозмірних констант, зокрема, додати дві константи   і , яким можна поставити у відповідність розмірні константи c (швидкість світла) та ħ (стала Планка). 6. Щоб забезпечити повну відповідність між групами розмірних і безрозмірних констант щодо слабкої і сильної взаємодій, обґрунтовано введення до групи розмірних констант сталої Фермі  і величини кольорового заряду gqg. 7. Уточнено зміст безрозмірної сталої Габбла (Кузьменков, 2022).

Висновки. Отже, нами сформовано дві повні (на сьогодні) групи фундаментальних констант фізики (розмірних і безрозмірних) по 12 членів у кожній і систему рівнянь, які однозначно описують перехід від однієї групи констант до іншої.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Aghanim N. et al. (Planck Collaboration) (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910.

Margalef-Bentabol, B., Margalef-Bentabol, J., Cepa, J. (2012). Evolution of the cosmological horizons in a concordance universe. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 12:035.

Planck Collaboration (2016). Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 594, A13.

Andriievskyi, S.M., Kuzmenkov, S.H., Zakhozhai, V.A., & Klymyshyn, I.A. (2019). Zahalna astronomiia [General Astronomy]. PromArt. (in Ukrainian).

Davis, P. (1985). The Accidental Univers [Sluchaynaya Vselennaya] (V. Chertoprud, Per.). Myr. (Oryhinal opublikovano 1982). (in Russian).

Zasov, A.V., & Postnov, K.A. (2006). Obshhaja astrofizika [General Astrophysics]. Frjazino. (in Russian).

Kuzmenkov, S. (2022). Bezrozmirni fundamentalni konstanty fizyky: vyznachennia i analiz [Dimensionless fundamental constants of physics: definition and analysis]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 36(4), 46-50. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-006

Kuzmenkov, S.H. (2021a). Fundamentalni fizychni ta matematychni konstanty: Zadachi z rozviazanniamy [Fundamental Physical and Mathematical Constants: Problems with Solutions]. Kherson. (in Ukrainian).

Kuzmenkov, S.H. (2021b). Yaki fizychni konstanty mozhna vvazhaty fundamentalnymy? [Which Physical Constants Can Be Considered Fundamental?]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky – Proceedings. Series: Pedagogical sciences, 198, 40–44. https://pednauk.cuspu.edu.:ua/index.php/pednauk/issue/view/25. (in Ukrainian).

Okun', L.B. (1991). Fundamental'nye konstanty fiziki [Fundamental Сonstants of Physics]. UFN, 161(9), 177–194. (in Russian).

Rozental, I.L. (1984). Jelementarnye chasticy i struktura Vselennoj [Elementary Particles and Structure of Univers]. Nauka. (in Russian).

Spiridonov, O.P. (2015). Fundamental'nye fizicheskie postojannye: Ot nachal fiziki do kosmologii [Fundamental Physical Constants: From the Beginnings of Physics to Cosmology]. LENAND. (in Russian).

Tomilin, K.A. (2006). Fundamental'nye fizicheskie postojannye v istoricheskom i metodologicheskom aspektah [Fundamental Physical Constants in historical and methodological aspects]. FIZMATLIT. (in Russian).

Downloads

Опубліковано

04.11.2022

Як цитувати

Кузьменков, С. (2022). ПОВНА ГРУПА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ КОНСТАНТ ФІЗИКИ. Фізико-математична освіта, 37(5), 37–42. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-005

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають