ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТЕОРІЇ ТОТОЖНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ МАТЕМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ У КУРСАХ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ірина Васіліогло Арцизький ліцей №5 з початковою школою та гімназією Арцизької міської ради, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна
  • Сергій Драганюк Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна https://orcid.org/0000-0001-7697-3480
  • Олена Синюкова Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна https://orcid.org/0000-0002-8340-6940

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-002

Ключові слова:

заклад загальної середньої освіти, курси математики, математичний вираз, тотожність, тотожне перетворення

Анотація

Формулювання проблеми. У курсах математики закладів загальної середньої освіти змістова лінія перетворень математичних виразів, їхніх так званих тотожних перетворень, є безпосередньо наступною до змістової лінії числа, навіть, невід’ємною складовою останньої. Виходячи з позиції практико-орієнтованої концепції навчання, зрозуміло, що у навчальних курсах математики виконання тотожних перетворень математичних виразів не повинне бути самоціллю. Теорія тотожних перетворень математичних виразів, наприклад, є безпосереднім підґрунтям для розв’язування рівнянь та нерівностей, для обчислення певних типів невизначених та визначених інтегралів. У той же час, огляд сучасних підручників з алгебри, алгебри і початків аналізу для різних класів закладів загальної середньої освіти переконливо свідчить про те, що повної математичної чіткості та однозначної визначеності по відношенню до вищевказаних понять при цьому немає. Отже, проведення необхідних досліджень теоретичного характеру, з’ясування доцільних з математичної й методичної точок зору шляхів впровадження отриманих результатів у відповідні навчальні курси, представилося авторам задачею вельми актуальною.

Матеріали і методи. Дослідження базується на багаторічному досвіді практичної роботи авторів статті з учнями закладів загальної середньої освіти. Воно, також, є наслідком опрацювання різних джерел інформації, проведення міркувань дедуктивного характеру, формулювання висновків внаслідок синтезу отриманих умовиводів.

Результати. У роботі запропоновано теоретичні основи доцільних з позиції авторів підходів до сучасного висвітлення теорії тотожних перетворень математичних виразів у курсах математики закладів загальної середньої освіти, визначено практичні напрямки впровадження таких підходів у контент відповідного навчального матеріалу.

Висновки. Для курсів математики закладів загальної середньої освіти доцільною представляється розробка сучасної теорії абсолютних та відносних тотожних перетворень математичних виразів, теоретичні аспекти якої автори намагалися висвітлити у даній роботі. Запропоновані шляхи розв’язання визначених при цьому проблем вимагають подальшого ретельного обговорення.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vasyliohlo, I. P., & Synyukova, O. M. (2021). Ratsionalʹni matematychni vyrazy ta yikh totozhni peretvorennya u kursakh matematyky zakladiv zahalʹnoyi serednʹoyi osvity [Rational mathematical expressions and their identical transformations in mathematics courses of general secondary education institutions.] Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi «Tendentsiyi ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsiyi»: zbirnyk naukovykh pratsʹ (S. 244–247). Pereyaslav, №70. https://drive.google.com/file/d/1MgQbIdCG3N4Oa1y1aqUKhKD5cuhT0rRR/view (in Ukrainian).

Ister, O. S. (2021). Alhebra: pidruch. dlya 8-ho kl. zakl. zah. sered. osvity [Algebra: tutorial. for the 8th grade closing general among. Education]. K: «Heneza». https://pidruchnyk.com.ua/797-ister-8-klas-2016-algebra.html (in Ukrainian).

Kravchuk, V. R., Pidruchna, M. V., & Yanchenko, H. M. (2015). Alhebra: pidruch. dlya 7 kl. zahalʹnoosvit. navch. zakl.[Algebra: tutorial. for 7th grade general education education closing]. T: «Pidruchnyky i posibnyky». https://pidruchnyk.com.ua/768-algebra-7klas-kravchuk-pidruchna-2015.html (in Ukrainian).

Navchalʹna prohrama dlya zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv. Matematyka 5-9 klasy [Curriculum for general educational institutions. Mathematics 5-9 grades.] Zatverdzhena Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 07.06.2017 № 804. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas. (in Ukrainian).

Navchalʹna prohrama z matematyky (alhebry i pochatkiv analizu ta heometriyi) dlya uchniv 10-11 klasiv zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv. Rivenʹ standartu [The curriculum in mathematics (algebra and the beginnings of analysis and geometry) for students of 10-11 grades of general educational institutions. Standard level.] Zatverdzhena Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 07.06.2017 № 804. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (in Ukrainian).

Navchalʹna prohrama z matematyky dlya uchniv 10-11 klasiv dlya zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv (dlya klasiv z pohlyblenym vyvchennyam matematyky) [Mathematics curriculum for students of grades 10-11 for general educational institutions (for classes with in-depth study of mathematics).] Zatverdzhena Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 07.06.2017 № 804. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (in Ukrainian).

Navchalʹna prohrama z matematyky dlya uchniv 10-11 klasiv (pochatok vyvchennya na pohlyblenomu rivni z 8 klasu) zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv. Profilʹnyy rivenʹ [Mathematics curriculum for students of grades 10-11 (beginning of study at an advanced level from grade 8) of general educational institutions. Profile level]. Zatverdzhena Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 07.06.2017 № 804. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (in Ukrainian).

Arzarello, F., Bazzini, L., & Chiappini, G. (1993). Cognitive Processes in Algebraic Thinking: towards a Theoretical Framework, Proceedings of PME-XVII, 1, 138-145.

Arzarello, F., Bazzini, L., & Chiappini, G. ( 1994). Intensional Semantics as a Tool to Analyze Algebraic Thinking, Rendiconti dell'Università e del Politecnico di Torino, 52, 105-125.

Bednarz, N., Radford, L., Janvier, B., & Lepage, A. (1992). Arithmetical and Algebraic Thinking in Problem Solving, Proceedings of PME-XVI, 1, 65-72.

MATHEMATICS Grades Pre-Kindergarten to 12. (2017). Massachusetts Curriculum Framework. https://www.doe.mass.edu/frameworks/math/2017-06.pdf

Powel, S.R. (2012). Equations and the equal sign in elementary mathematics textbooks. Elem Sch J. Jun; 112(4): 627-648. https://doi.org/10.1086/665009.

Sinyukova, E. N., Drahanyuk, S. V., & Chepok, O. O. (2021). On the Up-to-date Course of Mathematical Logic for the Future Math Teachers, Mathematics and Statistics, 9 (3), 335-341.

Downloads

Опубліковано

04.11.2022

Як цитувати

Васіліогло, І., Драганюк, С., & Синюкова, О. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ТЕОРІЇ ТОТОЖНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ МАТЕМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ У КУРСАХ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Фізико-математична освіта, 37(5), 17–24. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-002

Номер

Розділ

Статті

Categories

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.