ЕЛЕМЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ COMPUTATIONAL THINKING

Автор(и)

  • М. Медведєва Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-9330-5185
  • О. Жмурко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0003-1362-0623
  • І. Криворучко Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0002-9886-9315
  • М. Ковтанюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-7059-6784

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-011

Ключові слова:

методика навчання інформатики, комп’ютерне мислення, обчислювальне мислення, комп’ютаційне мислення, вчитель інформатики

Анотація

Формування Computational Thinking у здобувачів освіти є одним з основних завдань сучасного педагога. Застосування технології формування Computational Thinking у навчанні майбутніх учителів інформатики дозволить на практиці опанувати дану технологію та в майбутній професійній діяльності впроваджувати в освітній процес.

Формулювання проблеми. Навички Computational Thinking та комп’ютерної грамотності є незамінними для будь-якої людини незалежно від сфери її діяльності. Розуміння студентами принципів та підходів до формування Computational Thinking, а також правильно підібрані форми, методи та засоби навчання дозволять підготувати майбутнього фахівця до впровадження технології формування Computational Thinking учнів під час освітнього процесу, зокрема на уроках інформатики.

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження є процес проведення серії тренінгів «Технології формування Computational Thinking» в межах вивчення дисципліни «Методика навчання інформатики» для студентів, що навчаються за освітньо-професійними програмами Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Математика. Інформатика) та Середня освіта (Фізика. Інформатика). У дослідженні використані такі методи як аналіз результатів досліджень, узагальнення досвіду дослідників, опитування, анкетування, педагогічне спостереження, синтез, індукція, дедукція, математико-статистичні методи.

Результати. В статті окреслено зміст основних принципів та підходів до формування Computational Thinking. Описано досвід впровадження технології формування Computational Thinking за допомогою використання навчальної гри MOON, що була розроблена університетом Деусто (Іспанія) під час проведення навчальних тренінгів.

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження можна стверджувати, що використання технології формування Computational Thinking, зокрема навчальної гри MOON, у форматі тренінгів сприяють формуванню зазначених навичок, позитивно впливають на атмосферу навчання та готують майбутнього педагога до професійної діяльності.

Посилання

Computational Thinking Concepts and Approaches. Barefoot. URL: https://www.barefootcomputing.org/concept-approaches/computational-thinking-concepts-and-approaches (дата звернення: 10.10.2020).

Moon. URL: http://compus.deusto.es/ (дата звернення: 11.10.2020).

Sysło M.M., Kwiatkowska A.B. Informatics for All High School Students, A Computational Thinking Approach, in: Diethelm I., Mittermeir R.T. (eds.). ISSEP 2013, LNCS 7780, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2013. P. 43–56.

Sysło M.М., Kwiatkowska A.B. Преподавание математики с опорой на компьютерное мышление. Компьютерные инструменты в школе, 2013. С. 3–14.

Тихонова Т. В., Кошкіна Г. Л. Computational thinking як сучасний освітній тренд. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». 2018. № 5. С. 210—221.

Wing J.M. Research notebook: computational thinking – what and why? URL: http://link.cs.cmu.edu/article.php?a=600.

Wing J.M. Computational thinking. Comm. ACM 49(3), 2006. P. 33–35.

Керзон П., Макоуэн П. Вычислительное мышление: новый способ решать сложные задачи : пер. с англ. Москва, 2018. 266 с.

Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) : Розпорядж. від 05.08.2020 р. № 960-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-р#n8 (дата звернення: 15.12.2020).

Майкл Г. Воскоглу. Способи мислення при вирішенні проблем. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 3(25). Частина 1. С. 11-18.

Пасічник О. В. Розвиток алгоримічного мислення на уроках інформатики. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2014. № 7. С. 13-18.

Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи: Пер. с англ. / Под ред. А. В. Беляевой, В. В. Леонаса. М.: Педагогика, 1989. 224 с.

Хеннер Е. К. Вычислительное мышление. Образование и наука. 2016. № 2 (131). С. 18–33.

Хрипунова М.Б., Балджы А.С. Формирование компьютерного мышления при профессиональном обучении в вузе. Современная математика и концепции инновационного математического образования. 2018. №1. С. 381–388.

Downloads

Опубліковано

26.04.2021

Як цитувати

Медведєва, М., Жмурко, О., Криворучко, І., & Ковтанюк, М. (2021). ЕЛЕМЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ COMPUTATIONAL THINKING. Фізико-математична освіта, 27(1), 67–75. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-011

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories