СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-012

Ключові слова:

спеціальна освіта, діти з особливими освітніми потребами, Нова філософія освіти, нова Концепція спеціальної педагогіки, інклюзивна освіта, соціалізація, особистісно-зорієнтований підхід

Анотація

Формулювання проблеми. У статті розкрито сучасні підходи до фахової підготовки фахівців  для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Зазначено, що в умовах соціально-економічних змін у суспільстві, нових поглядів на якість освіти в цілому, назріла необхідність реформування і осучаснення основних положень спеціальної освіти, що вимагає її відповідності європейським і новим Державним стандартам в Україні.

Матеріали і методи. Для визначення сучасних підходів з підготовки фахівців для навчання дітей з особливими освітніми потребами у дослідження були використання теоретичні методи: аналіз, узагальнення, інтерпретація сучасної наукової та навчально-методичної літератури.

Результати. Результати обґрунтовують необхідність  здійснення системної, поступової та послідовної спеціальної педагогічної роботи, яка спрямована на розвиток соціальної активності, виховання життєздатності особистості через формування у неї життєвих компетентностей, що забезпечить спроможність повноцінного  існування дитини з особливими освітніми потребами у соціумі. Визначено основні складові нової Концепції спеціальної освіти: інклюзивна форма навчання дітей з особливими потребами, забезпечення їхньої соціалізації, особистісно-зорієнтований та компетентнісний підходи. Основну увагу зосереджено на низці проблем, які є й досі не вирішеними і гальмують процес підготовки фахівців для  навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й в інклюзивному закладі освіти.

Висновки. За результатами теоретичного дослідження доведено необхідність проведення підготовки фахівців для реабілітації дітей у широкому сенсі. Висвітлено ідею незалежного життя, яка є ядром сучасної Концепції спеціальної освіти. Наголошуються, що фахівці спеціальних навчальних закладів мають відігравати важливу роль в керуванні процесом соціального розвитку своїх вихованців і досягненні ними загального рівня соціальної переконливості. Зазначено на  необхідності упровадження інноваційних підходів до підготовки фахівців для  навчання дітей з особливими потребами.

Посилання

Глоба О. П. Про національну систему надання корекційно-реабілітаційних послуг в Україні. Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: монографія / відп. ред. Г.В. Давиденко. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С.

Засенко В. В., Колупаєва А. А. Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я. Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 3. С. 20–29.

Мартинчук О.В. Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 430с.

Набока О.Г., Давискиба В.О. Проблеми і перспективи застосування компетентнісного підходу у професійній освіті. Гуманізація навчально-виховного процесу. 2019. №5(97). С. 167-170.

Синьов В.М. Методологія та теорія досліджень в галузі дефектології. Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім.Івана Огієнка. Серія «Соціально-педагогічна». Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. Вип.ХV. С. 7-9.

Синьов В.М. Нова школа України і проблеми забезпечення якісної освіти дітей з особливостями розвитку. Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: практико зорієнтований посібник / за ред. І.Г.Єрмакова, К.С.Тороп, К.В.Рейда. Дніпро: «Інновація», 2018. С.26-32.

Столяренко Л.Д. Основы психологии. 3-е изд., перераб. и доп. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 704с.

Татьянчикова І. В. Соціалізація дитини з вадами розвитку: теорія, досвід, технології: монографія. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. 457с.

Ферт О.Г. Педагогічний супровід дітей із порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі. Інноваційна педагогіка. 2020. № 21. С. 73-77.

Downloads

Опубліковано

26.04.2021

Як цитувати

Набока, О., & Татьянчикова, І. (2021). СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Фізико-математична освіта, 27(1), 76–81. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-027-1-012

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories