МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ З ДИСЦИПЛІНАМИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-004

Ключові слова:

міжпредметні зв’язки, курс фізики, дисципліни професійної підготовки, фахівець з інформаційної безпеки, технічний університет

Анотація

Формулювання проблеми. Швидкий розвиток інформаційних технологій, становлення та розвиток інформаційного суспільства обумовлюють виникнення питання щодо інформаційної безпеки. Відповідно до цього, підготовка кваліфікованих фахівців з інформаційної безпеки на даний час є актуальною. Необхідно відзначити, що рівень підготовки вказаних фахівців значною мірою залежить від належного опанування ними фундаментальних дисциплін, зокрема, фізики. Тому дана робота присвячується встановленню міжпредметних зв’язків фізики з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети роботи використовувалися наступні методи: аналіз і систематизація – під час огляду наукових публікацій за обраною тематикою дослідження; аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення – під час встановлення міжпредметних зв’язків фізики з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки, обговорення результатів дослідження та формулювання висновків роботи.

Результати. З проведеного аналізу освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів з інформаційної безпеки, які розроблені різними закладами вищої освіти, виявлено, що під час освітнього процесу враховуються хронологічні міжпредметні зв’язки фізики з дисциплінами циклу професійної підготовки. Проаналізовано програми з фізики та дисциплін циклу професійної підготовки зазначених фахівців та вибрано ті з них, під час вивчення яких використовуються теми з тих чи інших розділів курсу фізики. Встановлено зв’язок фізики з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Висновки. За результатами аналізу програм з фізики та дисциплін циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки встановлено, що для успішного опанування ряду дисциплін циклу професійної підготовки необхідно мати належний рівень знань, умінь і навичок з усіх розділів курсу фізики рівня технічного університету. Встановлено, що врахування міжпредметних зв’язків фізики з дисциплінами циклу професійної підготовки зазначених фахівців призводить до підвищення успішності студентів та їх мотивації до навчання, що, в свою чергу, підвищує ефективність освітнього процесу в закладах вищої освіти.

Посилання

Безуглий Д.С. Інформаційна безпека України: огляд останніх тенденцій. Фізико-математична освіта, 2018. Вип. 2 (16). С. 13-17. DOI: 10.31110/2413-1571-2018-016-2-002.

Дідик А.О. Реалізація міждисциплінарних зв’язків у процесі навчання електротехніки та електроніки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2019. Вип. 143. С. 80-87. DOI: 10.31392/NZ-npu-143.2019.10.

Ільніцька К.С. Робототехніка як об’єкт вивчення майбутніми учителями фізики в межах дисципліни «Основи сучасної електроніки». Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Умань, 2020. Вип. 1. С. 80-86.

Іщенко Р.М., Горбунович І.В. Міжпредметні зв’язки фізики і математики під час викладання фізичних основ механіки студентам технічного університету. Фізико-математична освіта, 2020. Вип. 1 (23). Ч. 2. С. 39-44. DOI: 10.31110/2413-1571-2020-023-1-2-006.

Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л. Аналіз загальноосвітнього рівня предметної компетентності з фізики здобувачів вищої освіти технічного університету за результатами вхідного контролю. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Умань, 2020. Вип. 2. Ч. 2. С. 68-78.

Козлов В.В., Томашевська Т.В., Кузнєцов М.І. Використання міждисциплінарних зв’язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики. Статистика України, 2018. № 1. С. 52-60. DOI: 10.31767/su.1(80).2018.01.07.

Коржова О.В. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків математичних дисциплін з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки. Фізико-математична освіта, 2017. Вип. 2 (12). С. 89-93.

Кошкин Г.М. Энтропия и информация. Соросовский образовательный журнал. Серия: Математика, 2001. Том 7, № 11. С. 122-127.

Матвійчук О.В., Сергієнко В.П., Подласов С.О. Реалізація міжпредметних зв’язків фізики та інформатики на основі вивчення комп’ютерного моделювання фізичних процесів. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. Кам'янець-Подільський, 2008. Вип. 14. С. 24-26.

Рой Я.В., Мазур Н.П., Складанний П.М. Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства. Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 2018. № 1 (1). С. 86-93.

Сопілко І.М. Становлення інформаційного суспільства та інформаційні загрози в мережі інтернет. Юридичний вісник, 2017. № 3 (44). С. 61-69.

Lei Bao, Kathleen Koenig. Physics education research for 21st century learning. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 2019. № 1. P. 2-12. DOI: 10.1186/s43031-019-0007-8.

Richard Van Noorden. Interdisciplinary research by the numbers. Nature, 2015. Vol. 525. P. 306-307. DOI: 10.1038/525306a.

Sharmini Pillay. How quantum physics is improving data security. World Economic Forum: Agenda, 20 August 2015. URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/08/how-quantum-physics-is-improving-data-security/ (Last accessed: 20.12.2020).

Zeynep Baskan, Nedim Alev, Isik Saliha Karal. Physics and mathematics teachers’ ideas about topics that could be related or integrated. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010. № 2. P. 1558–1562.

Downloads

Опубліковано

27.04.2021

Як цитувати

Аль-Амморі, А., & Іщенко, Р. (2021). МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ З ДИСЦИПЛІНАМИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Фізико-математична освіта, 28(2), 22–28. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-028-2-004

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories