(1)
Дєордіца, Т.; Вороніна, М.; Литвинова, Н. СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА «КОНЦЕПТУАЛЬНА РАМКА ВИКЛАДАННЯ» Ш. ДАНІЕЛСОН (з досвіду США). ФМО 2021, 30, 46-53.