Дєордіца, Т., Вороніна, М., & Литвинова, Н. (2021). СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА «КОНЦЕПТУАЛЬНА РАМКА ВИКЛАДАННЯ» Ш. ДАНІЕЛСОН (з досвіду США) . Фізико-математична освіта, 30(4), 46–53. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-007