Дєордіца, Т., Вороніна, М. і Литвинова, Н. (2021) «СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА ‘КОНЦЕПТУАЛЬНА РАМКА ВИКЛАДАННЯ’ Ш. ДАНІЕЛСОН (з досвіду США) », Фізико-математична освіта, 30(4), с. 46–53. doi: 10.31110/2413-1571-2021-030-4-007.