Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів – це фактор, який негативно впливає на об’єктивність або сприймається як втручання у процес  рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникати по відношенню до окремих осіб або організацій.

Персональний конфлікт інтересів:

 • Особисті відносини (наприклад, друзі, члени сім'ї, нинішній або попередній керівники, опоненти) з особами, що беруть участь у поданні та рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії);
 • Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні або інші), пов'язані з темою рукопису, що можуть зашкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подання, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

 

Професійний конфлікт інтересів:

 • Колеги, що брали участь або спостерігали за проведенням даного дослідження.
 • Членство в організаціях, які лобіюють інтереси автора.
 • Взаємовідносини (оплачувані або неоплачувані) з організаціями та фінансовими установами, включаючи неурядові організації, науково-дослідні або благодійні установи.

Фінансовий конфлікт інтересів:

 • Дослідницькі гранти (від будь-якого спонсоруючого джерела, обмежені або необмежені).
 • Патентні заявки (наявні або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор та від яких він може мати прибуток.
 • Гонорари, подарунки та винагороди будь-якого роду.

ДЛЯ УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ:

 1. Всі особи, які мають відношення до рукопису, коментують або оцінюють даний матеріал (автори, редактори, рецензенти і читачі), повинні задекларувати наявність конфлікту інтересів.
 2. Авторам необхідно вказати, чи входять вони до складу редакційної колегії журналу, до якого подають матеріал.
 3. Рецензенти повинні зазначити, чи не мають ворожих стосунків з авторами надісланих на розгляд рукописів. Якщо через особисті відносини з автором рецензент не може об’єктивно оцінити рукопис – йому слід відмовитись від виконання завдання.
 4. Якщо, на думку редакторів, існують обставини, що можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такого рецензента.
 5. Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо задекларований конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність та достовірність оцінювання дослідження.
 6. Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, що не був задекларований під час подання, рукопис може бути відхилений.
 7. Якщо незадекларований конфлікт інтересів буде виявлено після публікації, статтю може бути виправлено або видалено.