Періодичність публікації

Науковий фаховий журнал "Фізико-математична освіта" виходить 6 разів на рік.

№ випуску Орієнтовна дата публікації випуску
1 наприкінці лютого
2 наприкінці квітня
3 наприкінці червня
4 наприкінці вересня
5 наприкінці жовтня
6 наприкінці грудня

Формування випусків. Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук експертів.

Кожен випуск затверджується вченою радою Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (Україна).