Видавець та історія

Видавець

Видавцем наукового журналу "Фізико-математична освіта" є кафедра інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми, Україна)

Історія журналу

2013 - Засновано науковий журнал "Фізико-математична освіта".

2015 - Журнал починає індексуватися в ICI Journals Master List

2016 - Журнал пройшов державну реєстрацію (свідоцтво КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.)

2017 - Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук (13.00.02 – теорія та методика навчання фізики, математики, інформатики) (Наказ МОН України №996 від 11.07.2017). 

2018 - Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1412 від 18.12.2018). Науковому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.

2021 - Видання починає функціонувати на базі видавничої системи Open Journal Systems (OJS), розробленої  Public Knowledge Project (Канада).