Про журнал

Науковий журнал «Фізико-математична освіта» – це відкритий науковий ресурс для висвітлення нових ідей і тенденцій у галузі педагогічної науки і практики та поширення результатів науково-педагогічних досліджень.

Редакція журналу запрошує до публікації статей науковців, які займаються проблемами освіти, теорії і методики навчання (фізика, математика, інформатика, технології), теорії і практики професійної освіти, використання цифрових технології в освіті.

Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 6 випуски на рік.
Рік заснування: 2013.
ISSN 2413-158X (onine), 2413-1571 (print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22304-12204Р від 29.08.2016 р.

Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02 – математика, фізика, інформатика, 13.00.10) і за спеціальностями 011, 014, 015.

Анонси

Приймаються статті у випуск 6(32) 2021!

26.11.2021

Шановні науковці, звертаємо Вашу увагу, що розпочато прийом статтей до випуску №6(32), 2021!

Будь ласка, ознайомтесь із Вимогами до оформлення подання.

Після подання статті через он-лайн систему, автор отримує автоматичного листа з повідомленням, що стаття надійшла до редакції. При виникненні питань стосовно рецензування, редагування рукопису, автор може писати на електронну адресу журналу fmo-journal@fizmatsspu.sumy.ua

Дякуємо Вам за інтерес до нашого наукового фахового видання «Фізико-математична освіта»!

Читати більше про Приймаються статті у випуск 6(32) 2021!