Індексування журналу

Журнал "Фізико-математична освіта" індексується в наукометричних і реферативних базах даних:

   
Google Академія (США)   CrossRef (США)   Index Copernicus (Польща)
 
 
Open Ukrainian Citation Index (OUCI) (Україна)   Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Україна)


Directory of Open Access Journals (Швеція)

Національна реферативна база даних "Україніка наукова" (Україна) – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України у 1998 р.

Український реферативний журнал «Джерело» (Україна) - періодичне інформаційне видання, призначене для оперативного відображення змісту друкованих в Україні наукових видань та документів з природничих, технічних, суспільних та гуманітарних дисциплін.

та інших: