Том 37 № 5 (2022)

					View Том 37 № 5 (2022)

Рекомендовано до видання вченою радою
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
(протокол №2 від 29.09.2022 р.)

Фізико-математична освіта : науковий журнал. Том 37, № 5. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2022. 76 с.

Опубліковано: 04.11.2022

Весь випуск