Том 38 № 2 (2023)

					View Том 38 № 2 (2023)

Рекомендовано до видання вченою радою
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
(протокол №10 від 24.04.2023 р.)

Фізико-математична освіта : науковий журнал. Том 38, № 2. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2023. 60 с.

Опубліковано: 01.05.2023

Весь випуск