Попередження плагіату

РЕДАКЦІЯ ВИЗНАЧАЄ ЯВИЩЕ ПЛАГІАТУ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:
Плагіат (англ. plagiarism) - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого тексту під іменем особи, яка не є автором цього тексту.
Самоплагіат (англ. self-plagiarism) - повторна публікація автором значних за обсягом та ідентичних за формою і змістом своїх же наукових текстів без зазначення факту їх попередньої або одночасної публікації.
Текстовий плагіат - повне або часткове запозичення фрагментів тексту (не видозмінених або модифікованих), що присутній у статях, тезах, звітах, монографіях, рукописах кваліфікаційних робіт, тощо.

Дії, що характеризують процес плагіату:

 • видавання чужої роботи за власну;
 • копіювання слів або ідей іншої особи без посилання на її праці;
 • умисне упущення посилання зі списку джерел;
 • надання невірних даних про джерело (наприклад "бите" посилання);
 • зміна порядку слів зі збереженням загальної структури речення та без посилання на джерело;
 • копіювання великої кількості тексту або ідей із зазначенням посилань на джерела, що в сукупності складають більшу частину статті.

Плагіат класифікують за наступними категоріями:

 • точне копіювання без змін (Copy & Paste) та без належного бібліографічного оформлення запозичених фрагментів;
 • копіювання із змінами у мовній, лексичній і технологічній інтерпретації (із перестановкою слів, заміною літер, цифр);
 • наслідування стилю;
 • переклад з іншої мови;
 • запозичення ідеї.

Для перевірки на плагіат ми використовуємо сервіс пошуку текстових збігів, що доступний як вільнопоширюване програмне забезпечення для встановлення на персональний комп'ютер, так і у форматі он-лайн ресурсу - eTXT Антиплагиат.

Для публікації статті в журналі мінімальна унікальність надісланого тексту повинна становити 80%.

ПРОЦЕДУРА:
1. Всі рукописи, подані в редакцію, перевіряються на унікальність за допомогою даного ПЗ виконавчим редактором на етапі первинного розгляду.
2. У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється.
3. Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України "Про авторське право і суміжні права").