Типи публікацій

Повні науково-дослідні статті

До цієї категорії відносяться статті, у яких представлені результати виконаної науково-дослідної роботи, що мають зазначену наукову новизну та описують нові підходи, методи, методики, технології тощо та підтверджені емпіричними або іншими оцінками, зокрема статистичними. Результати, що раніше були опубліковані на конференціях або семінарах, можуть представлятися у вигляді суттєво розширеної версії.
Обсяг: 5-6 сторінок.

Статті методичного характеру

До цієї категорії відносяться статті, де описано ефективні методики, технології, підходи, засоби навчання тощо, які не є новими, але підтверджені власним досвідом. У цьому випадку обов’язковим є зазначення бази впровадження методики (технології, методу) та емпіричні/статистичні оцінки її ефективності.
Обсяг: 5-6 сторінок.

Оглядові статті

Матеріали цієї категорії не є оригінальними дослідницькими роботами, але усебічно характеризують стан дослідженості питання в межах певного проблемного поля. Метою такої статті є узагальнення розвитку зазначеної проблеми та стислий опис наявних результатів. Важливим для статей цієї категорії є високий науковий рівень подання проблеми для дослідників (зокрема, аспірантів, докторантів, практиків), що працюють над заявленою проблемою, оскільки вони починають свою роботу з оглядових статей, щоб осягнути основні тенденції в галузі.
Обсяг: 6-7 сторінок.

Book Review (огляд книг, монографій, підручників, посібників тощо)

В матеріалах цієї категорії подаються рецензії (огляди) книги (монографії, посібника тощо), які обов’язково містять відомості про автора, скрін титульної сторінки видання, короткий опис структури й основних ідей видання.
Обсяг: 1 сторінка.