ВЕБ-СЕРВІС ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖЕВОГО ГРАФА

Автор(и)

  • Інна Грод Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-0785-2711
  • Надія Балик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-3121-7005
  • Ярослав Василенко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-2520-4515
  • Сергій Мартинюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-5611-3317
  • Василь Олексюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0003-2206-8447
  • Ольга Барна Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-2954-9692

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-003

Ключові слова:

методологія управління проєктами, мережевий розклад, планування робіт, мережевий граф, мережева модель, Веб-сервіс

Анотація

Формулювання проблеми. Масштабні проєкти сучасного суспільства включають велику кількість різноманітних видів робіт. Мережевий граф є основним документом для планування та управління такими проєктами. Це інформаційно-динамічна модель послідовності робіт і взаємозв'язків між ними. З математичної точки зору мережева модель являє собою скінченний орієнтований граф. Побудова такого графа починається з поділу проєкту на чітко визначені роботи, для яких вказується тривалість. Саме математичний підхід може і повинен замінити досі поширений механічний підхід до планування роботи науково обґрунтованим поділом виробничої програми між підрозділами. Більшість авторів розкривають сутність математичного моделювання через систему складних математичних формул або наголошують на застосуванні інформаційних систем і технологій. Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що деякі питання управління дискретними процесами (а саме, тайм-менеджмент) потребує подальшого розгляду та дослідження.

Матеріали і методи. Під час дослідження застосовувався комплекс теоретичних, емпіричних та моделюючих методів, зокрема: систематичний аналіз науково-методичних джерел, результатів вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення проблеми, огляд існуючого програмного забезпечення для визначення стану вирішення проблеми та вибір засобів розробки веб-сервісу, аналіз методів і технологій побудови мережевих графів, узагальнення інформації з проблеми.

Результати. Проведено огляд попередніх досліджень у цій галузі. Проаналізовано теоретико-методологічні основи побудови мережевих графів у задачах планування робіт. Обґрунтовано необхідність використання апарату теорії графів для вирішення задач оптимального планування робіт. На основі методичної стратегії розроблено веб-додаток, що дозволяє планувати хід робіт у складних проєктах шляхом побудови відповідного мережевого графа. Надано короткий опис функціональних можливостей та інтерфейсу користувача запропонованого веб-додатку.

Висновки. Особливістю створеного додатка є вирішення задачі планування виконання комплексних робіт, при цьому задіяні мережеві моделі, що спрощує розуміння моделі в цілому та забезпечує оптимізацію розробленого графа на основі математичних методів. Програма відображає результати планування у графічному та текстовому вигляді, що полегшує та робить очевидним вибір рішення, дозволяє стежити за перебігом подій і вносити в модель корективи з метою покращення оптимізації.

Дослідження проведено в рамках Норвезько-українського проекту «Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання» (DeDiMaMo) у партнерстві Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Університету Агдера (Норвегія), Київського університету імені Бориса Грінченка.

Посилання

REFERENCES

Aptekar, S., Baron, Y., Spirna, D., & Teroshyna, A. (2007). Methods of construction of grid charts. Bulletin of Donetsk National University of Economics and Trade 4(36), 52–56. (in Ukrainian).

Balyk, N., Grod, I., Vasylenko, Ya., Oleksiuk, V., & Rogovchenko, Yu. (2021). Project-based Learning in a Computer Modelling Course. Journal of Physics: Conference Series, XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020). 1840(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012032.

Batenko, L., Zahorodnikh O., & Lishchynska, V. (2003). Project management: Tutorial. Kyiv National Economics University. (in Ukrainian).

Drushlyak, M., Semenikhina, O., Proshkin, V., Kharchenko, S., & Lukashova, T. (2020). Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra), in S. Semerikov, & M. Shyshkina (Eds.), Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020) (pp. 458-472). CEUR Workshop Proceedings. http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper26.pdf

Eddows, M., & Stensfield, R. (1991). Decision making techniques. Longman.

Fedorchak, O. (2012). Classification of methods for calculating the parameters net models. Project Management and Production Development, 1(41), 33–43. http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/41/12fovpsm.pdf (in Ukrainian).

Kichor, V., Feshchur, V, Kozyk, V., Vorobets S., & Seliuchenko, N. (2007). Economic-statistical modelling and forecasting: Tutorial. Lviv Polytechnic National University. (in Ukrainian).

Evans, J. (2019). Optimization Algorithms for Networks and Graphs. CRC Press.

Malsam, W. (2022, 7 February). How to Make a Project Network Diagram (Free Tools & Examples Included). Project Manager. https://www.projectmanager.com/blog/network-diagrams-free-tools

Jungnickel, D. (2013). Graphs, Networks and Algorithms, 4th ed. Springer.

Phillips, D., & Garcia-Diaz, A. (1981). Fundamentals of Network Analysis. Prentice Hall.

Proshkin, V., Khoruzha, L., & Semenikhina, O. (2021). Theory and practice of professional training of future teachers of mathematics and informatics by means of digital technologies. Theoretical and practical aspects of using mathematical methods and information technologies in education and science: monograph (pp. 48–74). Borys Grinchenko Kyiv University. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37595 (in Ukrainian).

Watt, A. (2014). Project Management. BCCampus Victoria.

Tarasiuk, G. (2004). Project Management. Caravela.

Taha, H. (2017). Operations Research. An Introduction. Tenth Edition. Pearson Education Limited.

Trillenberg, W. (2001). Project management. Synopsis of lectures and seminars. Economic thought. (in Ukrainian).

Siedykh, O., & Chobanu, V. (2018). Optimization of the network graphics of the complex of works. Modern engineering and innovative technologies, 1(3), 61-67. https://www.sworld.com.ua/meait/issue03-01-2018.pdf (in Ukrainian).

Verma, E. (2022, 22 March). Network Diagram: An Important Tool for Effective Time Management. Simpilearn. https://www.simplilearn.com/network-diagram-as-an-effective-time-management-tool-rar224-article

Zhang, Y., He, F., Sato, T., & Oki, E. (2019). Optimization of Network Service Scheduling with Resource Sharing and Preemption. 2019 IEEE 20th International Conference on High Performance Switching and Routing (HPSR) (pp. 1-6). https://doi.org/doi: 10.1109/HPSR.2019.8808118

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Prentice-Hall, McGill University.

Hatch, M. (2018). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. 4th ed. Oxford University Press.

Downloads

Опубліковано

09.05.2022

Як цитувати

Grod , I., Balyk , N., Vasylenko, Y. ., Martyniuk, S. ., Oleksiuk, V. ., & Barna, O. . (2022). ВЕБ-СЕРВІС ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖЕВОГО ГРАФА. Фізико-математична освіта, 34(2), 18–24. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-003