ПРИЙНЯТТЯ СИНХРОННОЇ Й АСИНХРОННОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДО І ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-010

Ключові слова:

освітня комунікація, електронне навчання, вища освіта, COVID-19, емпіричне дослідження

Анотація

Формулювання проблеми. Реалізація електронного навчання вимагає вивчення питання співвідношення синхронних та асинхронних онлайн комунікацій між учасниками освітнього процесу, що узгоджується з навчальними цілями, інституційною готовністю до дистанційного навчання та рівнем цифрової компетентності викладачів, характером та стилем навчання студентів.

Матеріали і методи. В дослідженні проаналізовано результати статистичного опитування близько 130 респондентів із 10 закладів вищої освіти України на предмет ставлення викладачів та студентів до застосування синхронних та асинхронних освітніх комунікацій як в умовах очного (змішаного) електронного навчання, так і дистанційного (спричинено карантинними обмеженнями COVID-19). Для опрацювання результатів анкети використано методи описової статистики та теорії статистичних висновків, зокрема перевірка гіпотез здійснювалася з використанням методу однофакторного дисперсійного аналізу та таблиць взаємної спряженості за допомогою програмного інструментарію для обробки статистичних досліджень SPSS.

Результати. Викладачі та студенти однаково визначають важливість синхронної та (чи) асинхронної освітньої комунікації. Ставлення до типу комунікації не залежить від форми навчання. Тобто, при переході на дистанційну форму навчання, зумовлену карантинними обмеженнями, вибір типу освітньої комунікації не змінюється. Вибір типу комунікації не залежить від рівня цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу та галузі знань, яку вони опановують. Стать та вік респондентів частково впливають на надання переваг певному виду освітньої комунікації, цей фактор потребує детальнішого вивчення.

Висновки. Встановлено, що не існує суттєвої різниці у проведенні асинхронних заходів в умовах дистанційного навчання в період COVID-19 у порівнянні з очним навчанням, синхронні ж комунікації, які превалюють у навчальних аудиторіях і яких так потребують студенти, не слід масштабувати, наприклад, у дистанційні лекції тривалістю 1,2 години чи вебінари замість очних семінарських занять. Потрібно вивчити цілі та зміст конкретної дисципліни, очікувані результати навчання, мотивацію, потреби й можливості студентів, перш ніж приймати рішення про використання того чи іншого типу освітньої комунікації.

Посилання

Berestok O. V. Synchronous and Asynchronous E-Learning Modes: Strategies, Methods, Oblectives URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8849/1/Berestok%20O.%20V.%20Synchronous%20and%20Asynchronous.pdf (Дата звернення 18.07.2021).

Chen, W., & You, M. (2007). The differences between the influences of synchronous and asynchronous modes on collaborative learning project of industrial design. In D. Schuler (Ed.), Lecture notes in computer science: Vol. 4564. Online communities and social computing (pp. 275–283). Berlin: Springer-Verlag. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-73257-0_31. (Дата звернення 18.07.2021).

El Refae, G.A., Kaba, A. & Eletter, S. (2021) Distance learning during COVID-19 pandemic: satisfaction, opportunities and challenges as perceived by faculty members and students", Interactive Technology and Smart Education, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITSE-08-2020-0128/full/html (Дата звернення 18.07.2021).

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed.). SAGE Publications. URL: https://edge.sagepub.com/field5e (Дата звернення 18.07.2021).

Heng, K., & Sol, K. (2020, December 08). Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance effectiveness. Cambodian Education Forum. URL: https://cambodianeducationforum.wordpress.com/2020/12/08/online-learning-during-covid-19-key-challenges-and-suggestions-to-enhance-effectiveness/(Дата звернення 18.07.2021).

Hrastinski S. (2007). Participating in Synchronous Online Education: PhD dissertation. Lund University, 2007. 154 p. URL: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=599311 (Дата звернення 18.07.2021).

Johnson, G. (2008). The relative learning benefits of synchronous and asynchronous text-based discussion. British Journal of Educational Technology, 39(1), 166–169. URL: https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8535.2007.00739.x (Дата звернення 18.07.2021).

Kuzminska О., Mazorchuk M., Morze N., Pavlenko V. & Prokhorov A. Study of Digital Competence of the Students and Teachers in Ukraine, CEUR Workshop Proceedings, vol.1007, pp. 148–169, 2019. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_169.pdf (Дата звернення 18.07.2021).

Mehdi Mehri Shahabadi & Megha Uplane (2015)/ Synchronous and Asynchronous e-learning Styles and Academic Performance of e-learners,Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 176, 2015, Pages 129-138, URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815004905 (Дата звернення 18.07.2021).

Stauffer, B. (2020). What’s the difference between online learning and distance learning? The Applied Education System. URL: https://www.aeseducation.com/blog/online-learning-vs-distance-learning. (Дата звернення 18.07.2021).

Барна О.В. Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”, (2), 84-92. URL: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/35. (Дата звернення 18.07.2021).

Глазунова О.Г., Мокрієв М.В., Кузьмінська О.Г., Якобчук О.В. Архітектура гібридного хмаро-орієнтованого середовища навчального закладу: колективна монографія. Київ: Інтерсервіс, 2018. - 238 с.

Желанова В. В. Середовищний підхід у вищій освіті: сутність та логіка реалізації. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Житомир, Україна: АМСКП “Полісся”, с. 102, 2016.

Захарченко В. М., Калашнікова С. А., Луговий В. І., Ставицький А. В., Рашкевич Ю. М., Таланова Ж. В. Національний освітній глосарій: вища освіта. Київ, Україна: ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, с. 40, 2014.

Морзе Н.В. Яким має бути «розумний» університет у «розумному» суспільстві? URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10640/1/N_Morze_28_03_12_konf_NDL.pdf (Дата звернення 18.07.2021).

Шутенко А.И. (2015). Концепция построения образовательных коммуникаций в системе вузовской подготовки. Modern Research of Social Problems, №11(55), 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-postroeniya-obrazovatelnyh-kommunikatsiy-v-sisteme-vuzovskoy-podgotovki (Дата звернення 18.07.2021).

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Кузьмінська, О., Мазорчук, . М., Мокрієв, М., & Барна, О. (2021). ПРИЙНЯТТЯ СИНХРОННОЇ Й АСИНХРОННОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДО І ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Фізико-математична освіта, 30(4), 68–75. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-010

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають