МОДЕЛЬ ДОСТАВКИ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Глазунова Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0136-4936
  • Тетяна Волошина Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6020-5233
  • Валентина Корольчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3145-8802
  • Максим Мокрієв Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6717-3884
  • Олена Кузьмінська Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8849-9648

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-002

Ключові слова:

принципи освіти, відкрита освіта, відкрита університетська освіта, цифровий навчальний контент, доставка контенту

Анотація

Формулювання проблеми. Зважаючи на виклики, з якими стикається сучасне суспільство, зокрема,  пандемії, війни тощо,  та освітні тенденції, пов’язані з персоналізованою та відкритою освітою,  важливим стає питання забезпечення індивідуальних освітніх потреб студентів, які можливо задовольнити шляхом створення персоніфікованого навчального контенту та відкритого доступу до нього. Проблема полягає у тому, що у закладах вищої освіти відсутній відповідний рівень готовності переходу на принципи відкритості та забезпечення доставки навчального контенту здобувачам в умовах відкритої університетської освіти.

Матеріали і методи. З метою вирішення поставленої проблеми було застосовано методи аналізу, класифікації та систематизації наукових джерел з проблеми дослідження, методи моделювання для розробки моделі доставки навчального контенту в умовах відкритої освіти. Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи  «Створення моделі гібридного веборієнтованого середовища доставки навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти» за договором №110/11-пр-2020.

Результати. У дослідженні проведено аналіз варіантів доставки різнотипного навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти. Обґрунтовано та розроблено модель доставки навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти, що включає: концептуальний, функціональний, технологічний, організаційний, методичний та діагностичний блоки. На основі запропонованих блоків визначено педагогічні умови для ефективної доставки навчального контенту.

Висновки. Враховуючи тенденції інформатизації освітнього простору та відкритості університетської освіти, дотримуючись принципів відкритої, дистанційної та неформальної освіти, результатом реалізації запропонованої моделі передбачаємо ефективне забезпечення доставки навчального контенту для різних форм та видів навчальної діяльності.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bakharia, A. et al. (2016). Recipe for success: lessons learnt from using xAPI within the connected learning analytics toolkit. Sixth international conference on learning analytics & knowledge (p. 378-382).

Kanev, K., Gelsomini, F., Bottoni, P., Ficarola, F., Pedone, M., Vitali, D., & Hung, P.C.K. (2019). A Novel Approach for Secure In-class Delivery of Educational Content via Mobile Routers with Functionally Enhanced Firmware. Mobile Technologies and Applications for the Internet of Things. IMCL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, (909). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11434-3_28.

Kuge, N., Zhanikeev, M. (2022). Educational Content Delivery in Mixed Online/Offline University Campuses. Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2021, (3). FTC 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, (360). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89912-7_54.

Kuzilek, J., Vaclavek, J., Zdrahal, Z., & Fuglik, V. (2019). Analysing Student VLE Behaviour Intensity and Performance. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), (11722 LNCS), 587-590. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29736-7_45.

White, L, J., McGowan, H. W., McDonald, A. C. (2018). The effect of content delivery style on student performance in anatomy. Anatomical Sciences Education. https://doi.org/10.1002/ase.1787.

Long, E., Vijaykumar, S., Gyi, S., & Hamidi, F. (2021). Rapid Transitions: Experiences with Accessibility and Special Education during the COVID-19 Crisis. Frontiers in Computer Science, (2). https://doi.org/10.3389/fcomp.2020.617006.

Sabharwal, R., Hossain, M., Chugh, R., & Wells, M. (2019). Learning Management Systems in the Workplace: A Literature Review. IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, TALE 2018 (p. 387-393). https://doi.org/10.1109/TALE.2018.8615158.

Berezenska, S. (2016). Zasoby e-learning v orhanizatsii roboty z teoretychnym kontentom z tekhnichnykh dystsyplinn [E-learning tools in the organization of work with theoretical content in technical disciplines]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu – Open educational e-environment of a modern university, 2, 93-101. (in Ukrainian).

Bykov, V., & Shyshkina, M. (2016). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia khmaro oriientovanoho seredovyshcha vyshchoho navchalnoho zakladu [Theoretical and methodological principles of forming a cloud-oriented environment of a higher educational institution]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy – Theory and practice of social systems management, 2, 30-52. (in Ukrainian).

Hurzhii, A., Hlazunova, O., Voloshyna, T. (2020). Tsyfrovyi navchalnyi kontent dlia systemy vidkrytoi osvity [Digital learning content for the open education system]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy – Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems, 55, 22-30. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/602. (in Ukrainian).

Kukharenko, V. & Bondarenko, V. (2020). Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini [Emergency distance learning in Ukraine]. KP «Miska drukarnia». (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine] №466 (2013, 25 april). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

09.05.2022

Як цитувати

Глазунова, О., Волошина, Т. ., Корольчук, В., Мокрієв, М., & Кузьмінська, О. (2022). МОДЕЛЬ ДОСТАВКИ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. Фізико-математична освіта, 34(2), 12–17. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-002