ПРОФЕСІЙНІ СЕРВІСИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ: ДУМКА ЕКСПЕРТІВ

Автор(и)

  • Олена Глазунова Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0002-0136-4936
  • Таїсія Саяпіна Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0001-9905-4268
  • Валентина Корольчук Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна https://orcid.org/0000-0002-3145-8802

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-003

Ключові слова:

професійні сервіси, професійні інструменти, підготовка майбутніх економістів, формування цифрової компетентності

Анотація

Формулювання проблеми. Використання цифрових технологій трансформує галузі економіки та процеси взаємодії між учасниками економічної діяльності, тому формування та розвиток цифрових компетентностей у майбутніх економістів, як загальних, так і професійних, є одним з основних завдань сучасних закладів вищої освіти у підготовці таких фахівців та вдосконаленні їхньої кваліфікації, що відповідає сучасним вимогам ринку праці.

Матеріали і методи. З метою вирішення поставленої проблеми було здійснено аналіз, класифікацію, систематизацію наукових джерел та застосовано метод експертного оцінювання для проведення експертної оцінки професійних сервісів та інструментів, які є найбільш ефективними у застосуванні при підготовці майбутніх економістів.

Результати. Стаття узагальнює результати педагогічного дослідження за участю 20 студентів-експертів, які навчались за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» НУБіП України. Визначено категорії професійних сервісів та інструментів для підготовки майбутніх фахівців, здійснено добір професійних сервісів та інструментів для кожної складової цифрової компетентності та відповідно проведено їх експертну оцінку.

Висновки. Результати проведеного дослідження дали змогу провести добір професійний інструментів та сервісів, які доцільно використовувати для формування кожної з складових цифрової компетентності, а саме:  «Цифрова ідентичність» ,«Цифрове використання»,  «Цифрові ризики», «Цифрова безпека», «Цифровий емоційний інтелект», «Цифрова комунікація», «Цифрова грамотність» та «Цифрові права» в рамках вивчення дисципліни Інформаційні системи та технології в економіці. Виділені сервіси та інструменти для формування цифрової компетентності майбутніх економістів охоплювали широкий спектр саме професійних інструментів для організації різних видів навчальної діяльності студентів.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Berezhna, T., Zaiets, S., & Shybirina, S. (2022). Formation and self-development of the students' digital competencies within the lifelong learning system. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 3104, 31-42.

Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). The digital competence framework for citizens. Publications Office of the European Union.

IEEE (2020). Стандарт IEEE для цифрового інтелекту (DQ) - Основи цифрової грамотності, навичок та готовності. https://standards.ieee.org/standard/3527_1-2020.html#Additional

Ionescu-Feleaga, L., Ionescu, B.-Ș., & Bunea, M. (2021). The IoT Technologies Acceptance in Education by the Students From the Economic Studies in Romania. Amfiteatru Economic, 23(57), 342-359.

Jasperson, J., Carter, P., & Zmud, R. (2005). A comprehensive conceptualization of post-adoptive behaviors associated with information technology enabled work systems. MIS Quarterly: Management Information Systems, 29(3), 525-557. https://doi.org/10.2307/25148694.

Papageorgiou, G., Mihai-Yiannaki, S., Ioannou, M., VarnavaMarouchou, D., & Marneros, S. (2021). Entrepreneurship Education in an Era of Digital Communications. Universities and Entrepreneurship: Meeting the Educational and Social Challenges (Contemporary Issues in Entrepreneurship Research, Vol. 11), Emerald Publishing Limited, Bingley, 65- 77. https://doi.org/10.1108/S2040-724620210000011005.

Periáñez-Cañadillas, I., Charterina, J., & Pando-García, J. (2019). Assessing the relevance of digital competences on business graduates’ suitability for a job. Industrial and Commercial Training, 51(3), 139-151. https://doi.org/10.1108/ICT-09-2018-0076.

Mann, R. V. (2018). Some aspects of information and communication technologies application in preparation of future economists. Information Technologies and Learning Tools, 64(2), 170–184. https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.1933. (in Ukrainian).

Pryidak Т., Yaloveha L., Leha O., Mysnyk Т., & Zoria S. (2019). Digital competence development as a condition for ensuring future economists’ competitiveness. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 28–47. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3035. (in Ukrainian).

Saiapina, T. P. (2021). Formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi profesiinoi pidhotovky u zakladakh vyshchoi osvity [Formation of digital competence of future economists in the process of professional training in institutions of higher education]. Dysertatsiia na zdobuttia stupenia doktora filosofii zi spetsialnosti 011 «Osvitni, pedahohichni nauky» – Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in specialty 011 "Educational and pedagogical sciences". Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv. (in Ukrainian).

Standart vyshchoi osvity Ukrainy (2018). Pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 05 «Sotsialni ta povedinkovi nauky» [First (bachelor) level, field of knowledge 05 "Social and behavioral sciences"], spetsialnist: 051 «Ekonomika». (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

12.09.2022

Як цитувати

Глазунова , О. . ., Саяпіна, Т., & Корольчук , В. . (2022). ПРОФЕСІЙНІ СЕРВІСИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ: ДУМКА ЕКСПЕРТІВ. Фізико-математична освіта, 36(4), 26–31. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-003

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають