МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ BYOD-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Василь Лобода Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0003-2290-6738

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-007

Ключові слова:

BYOD, BYOD-технології, майбутні учителі інформатики, професійна підготовка, модель професійної підготовки, професійна діяльність

Анотація

Формулювання проблеми. Наразі підвищення якості освіти очікується шляхом зміни методів і засобів освітньої діяльності, зокрема через використання власних цифрових пристроїв. Зазначене актуалізує впровадження BYOD-підходу, а тому потребує дослідження проблема відповідної випереджувальної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Матеріали і методи. У статті використано теоретичні методи наукового пізнання: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальнення та систематизація теоретичних відомостей щодо впровадження інноваційних змін у систему вищої освіти України; моделювання освітнього процесу професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Результати. У статті представлена розроблена на основі аналізу системи професійної підготовки майбутніх учителів інформатики модель використання BYOD-технологій як засобу формування професійних компетентностей майбутнього вчителя інформатики. Модель складається з цільового компоненту, стимулюючо-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного та оціночно-регулятивного компонентів, базується на BYOD-підході й реалізується у три етапи: пропедевтичний (навчання основ роботи з е-технологіями, їх використання в інформатичних дисциплінах), формувальний (використання BYOD-технологій у навчанні інформатичних дисциплін), розвивальний (виконання навчально-дослідницьких проєктів з використання BYOD-технологій).

Висновки. Доцільність використання технологій BYOD на уроках, у т.ч. уроках інформатики підтверджена низкою науковців і професіоналів, що забезпечує підґрунтя для впровадження таких технологій у шкільну практику. Зазначене вимагає випереджувальної підготовки вчителя інформатики і розроблення відповідної моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до використання BYOD-технологій у професійній діяльності. Подальшого дослідження потребують критерії і показники для визначення рівнів професійної підготовки майбутніх учителів інформатики до використання BYOD-технологій у професійній діяльності та організація педагогічного експерименту для підтвердження чи спростування її ефективності.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Cancino, C. A., Merigó, J. M., & Coronado, F. C. (2017). A bibliometric analysis of leading universities in innovation research. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3), 106-124. https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.03.006.

Das, K. (2019). Role of ICT for Better Mathematics Teaching. Shanlax International Journal of Education, 7 (4), 9-28.

Drushlyak M.G., Semenikhina O.V., Kondratiuk S.M., Krivosheya T.M., Vertel A.V., & Pavlushchenko N.M. (2020). The Automated Control of Students Achievements by Using Paper Clicker Plickers. MIPRO 2020 : Proceedings of 43 International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija (Croatia), 688-692.

Drushlyak, M.G., Semenikhina, O.V., Proshkin, V. V., Kharchenko, S.Ya., & Lukashova, T.D. (2020). Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra). CTE 2020 Cloud Technologies in Education 2020: Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020). Kryvyi Rih, Ukraine.

Johnson, P. (2013). Mobile Application Development for iOS. Packt Publishing Ltd.

Koellner, K., & Jacobs, J. (2015). Distinguishing models of professional development: the case of an adaptive model’s impact on teachers’ knowledge, instruction, and student achievement. Journal of Teacher Education, 66(1), 51– 67.

Meier, R. (2012). Professional Android 4 application development. John Wiley & Sons.

Ohrt, J., & Turau, V. (2012). Cross-platform development tools for smartphone applications. Computer, 45, 9, 0072-79.

Samochadin, A., Raychuk, D., Voinov, N., Ivanchenko, D., & Khmelkov, I. (2014). MDM based Mobile Services in Universities. International Journal of Information Technology & Computer Science (IJITCS), 13, 2, 35–41.

Semenikhina, E., Drushlyak, M., Bondarenko, Yu., Kondratiuk, S., & Dehtiarova, N. (2019). Cloud-based and Its Use in the Educational Process: the -approach. TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics, 8(1), 65-72. https://doi.org/10.18421/TEM81-08.

Semenog, O., Semenikhina, O., Oleshko, P., Prima, R., Varava, O., & Pykaliuk, R. (2020). Formation of Media Educational Skills of a Future Teacher in the Professional Training. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 12(3), 219-245. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/319.

Shen, C., & Ho, J. (2020). Technology-enhanced learning in higher education: A bibliometric analysis with latent semantic approach. Computers in Human Behavior, 104, 106177. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106177.

Budianskyi, D.V., Drushlyak, M.G., Semenikhina, O.V., Kharchenko, I.I., Horbachuk, V.O., & Chashechnikova, O.S. (). Electronic Resources Typology In The Formation Of Specialist's Rhetoric Culture. Information technologies and learning tools, 81(1), 82-96. https://doi.org/10.33407/itlt.v81i1.4292. (in Ukrainian).

Lazariev, M. I., Ruban, N. P., & Lazarieva, T. A. (2009). Teoretychni ta metodychni zasady kreatyvnoho navchannia studentiv tekhnichnykh dystsyplin [Theoretical and methodical principles of creative education of students of technical disciplines]. Likhtar. (in Ukrainian).

Semenikhina, O.V, Drushliak, M.G., Khvorostina, Y.V. (2019). Use of geogebra cloud service in future math teachers’ teaching. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 48–66. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2500. (in Ukrainian).

Semenikhina, O. V., Semenog, O. M., & Drushliak, M. H. (2018). Forming of the future teachers’ abilities to choose software rationally: praxeology approach. Information Technologies and Learning Tools, 63(1), 230–241. https://doi.org/10.33407/itlt.v63i1.1820. (in Ukrainian).

Chaika, V. M. (2006). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do samorealizatsii pedahohichnoi diahnostyky [Preparation of the future teacher for self-regulation of pedagogical activity]. Ternopil: TNPU (in Ukrainian).

Chkhalo, O. M. (2018). Zastosuvannia tekhnolohii BYOD v osvitnomu protsesi analitychnoi khimii [Application of BYOD technology in the educational process of analytical chemistry]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer in school and family, 3, 10-16. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

12.09.2022

Як цитувати

Лобода , В. . (2022). МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ BYOD-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Фізико-математична освіта, 36(4), 51–56. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-007

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.