СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ І НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Артем Юрченко Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, Україна https://orcid.org/0000-0002-6770-186X
  • Павло Мулеса Ужгородський національний університет,Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0002-3437-8082
  • Василь Лобода Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, Україна https://orcid.org/0000-0003-2290-6738
  • Марія Острога Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, Україна https://orcid.org/0000-0003-0044-8801

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-010

Ключові слова:

соціальні сервіси, освітній майданчик, освітній процес, супровід освітнього процесу, навчання інформатики

Анотація

Формулювання проблеми. Активний розвиток інформаційного суспільства, інформаційних технологій і засобів зумовив появу віртуальних соціальних мереж, які стали середовищем масової комунікації підлітків. Популяризація соціальних сервісів породжує ідею використання такого майданчика в освітніх цілях. Проте, не зважаючи на велику кількість досліджень, що вказують на великий потенціал використання соціальних сервісів в освіті, немає спільної думки щодо такого використання. З одного боку, соціальні мережі носять розважальний характер, і завдання вчителя – вивести учнів із даного простору й направити на інші медіа й запропонувати інші види діяльності. З іншого боку, відвідування соціальних мереж слід зробити максимально конструктивним для посилення мотивації до навчання, підвищення інтересу учнів до навчання.

Матеріали і методи. Для виконання дослідження використано теоретичні методи наукового пізнання (контент-аналіз ресурсів мережі Інтернет; теоретичний аналіз та узагальнення закордонних наукових розвідок в галузі освіти та в галузі використання соціальних мереж для галузі освіти в Україні).

Результати. У статті подано короткий огляд соціальних сервісів як майданчиків для супроводу навчання інформатики. Показано, що використання освітньої мережі «Щоденник.ua» є вдалою заміною друкованій шкільній документації. Ресурс e-schools є інтегрованою системою електронних щоденників і журналів, тому використання його є актуальним для закладів освіти. Освітній проєкт «На урок» виступає інструментом для підтримки вивчення різних предметів у школі. З освітньою метою проведено контент-аналіз матеріалів відеохостингу YouTube на наявність відеозаписів з навчання інформатики. Визначено найбільш популярні ресурси за ключовими словами «програмування», «комп’ютерна графіка», а також коротко описано групи у Facebook, які орієнтовані на навчання інформатики за українськими шкільними програмами.

Висновки. Проведений аналіз соціальних сервісів дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній день вони є невідємним атрибутом  навчання  у  школі.  Соціальні  мережі  часто  є  джерелом освітніх ресурсів, у т.ч. в навчанні інформатики, тому варто використовувати їхній потенціал для інтелектуального розвитку учнів та залучення молоді до різноманітних освітніх активностей (науково-дослідних проєктів, конференцій чи конкурсів різного рівня, навчальних та соціально-культурних заходів). Перспективними науковими розвідками вбачається розроблення методик навчання окремих тем шкільного курсу інформатики з використанням різних соціальних мереж.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bateman, T. (2021). Using academic social networks to enhance the student experience in online education. Online Learning, 25(4), 295-323. https://doi.org/10.24059/olj.v25i4.2532.

Bozkurt, A., Karadeniz, A., & Okur, M.R. (2015). Online Social Networks As Communication And Learning Environments: Post-Graduate Students’ Attitudes And Preferences, Edulearn PROCEEDINGS, 4686-4694.

Kokolanski, V., Achkoski, Ju., & Dojcinovski, M. (2013). Breach of Personal Security through Applicative use of Online Social Networks, TEM Journal, 2(4), 291-296.

Liu, D., & Luo, J. (2021). College Learning From Classrooms to the Internet: Adoption of the YouTube as Supplementary Tool in COVID-19 Pandemic Environment. Education and Urban Society. https://doi.org/10.1177/00131245211062516

Lozano Díaz, A., González Moreno, J., & Cuenca Piqueras, C. (2020). Youtube como recursos didáctica en la Universidad. EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC, 9(2), 159-180. https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i2.12051.

Maziriri, E. T., Gapa, P., & Chuchu, T. (2020). Student Perceptions Towards the use of YouTube as An Educational Tool for Learning and Tutorials. International Journal of Instruction, 13(2), 119-138. https://doi.org/10.29333/iji.2020.1329a

Salas-Rueda, Ricardo-Adán & Gamboa-Rodríguez, Fernando & Salas-Rueda, Érika-Patricia & Castañeda-Martínez, Ricardo & Ramírez Ortega, Jesús & Salas-Rueda, Rodrigo-David & Acosta-Aguilera, Anna. (2020). Effect Of Facebook In The Educational Process On Frequency. 889-895. https://doi.org/10.21125/inted.2020.0318.

Sotska, H. I., Paziura, N. V., & Trynus, O. V. (2018). The Use of Social Networks in the Process of Learning English as a Second Language. Information Technologies and Learning Tools, 63(1), 242–250. https://doi.org/10.33407/itlt.v63i1.2033

Kryzhanovsky, A.Ye. (2020). Vykorystannia sotsialnykh merezh u navchalnomu protsesi VNZ [The use of social networks in the educational process of higher education]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current issues of the humanities, 31 (3), 276-281. (in Ukrainian).

Slobodyanyk, O.V. (2016). Elementy metodyky vykorystannia sotsialnykh merezh pid chas samostiinoi roboty z fizyky [Elements Of Methodology Of The Use Of Socialnetworks Are During Independent Work Physics]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 4(10), 131-134. (in Ukrainian).

Chernenko, A.V. (2019). Vykorystannya sotsialʹnykh merezh dlya navchannya studentiv u zakladakh vyshchoyi osvity [Use of social networks for teaching students in higher education institutions]. Teoriya ta metodyka navchannya ta vykhovannya – Theory and methods of teaching and education, 46, 166–178. https://doi.org/10.34142/23128046.2019.46.13. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

09.05.2022

Як цитувати

Юрченко , А. ., Мулеса , П. ., Лобода , В. ., & Острога , М. . (2022). СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ І НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ. Фізико-математична освіта, 34(2), 63–70. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-010

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають