РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ

Автор(и)

  • Олена Семеног Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-8697-8602
  • Роман Буртовий Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-1642-0515
  • Артем Юрченко Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна https://orcid.org/0000-0002-6770-186X

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-010

Ключові слова:

компетентність, морський офіцер, цифрові технології, інформаційно-цифрова компетентність майбутніх морських офіцерів, неформальна освіта майбутніх морських офіцерів

Анотація

Формулювання проблеми. В умовах військової агресії розширюються і поглиблюються види, функції, напрями професійної діяльності морських офіцерів. Тому загострюються і питання професійної підготовки майбутніх морських офіцерів. Актуалізується здатність майбутніх офіцерів орієнтуватися в потоці швидкозмінюваних даних, уміння працювати в інформаційному просторі, використовувати сучасні цифрові технології, системно й інноваційно мислити, порівнювати, аналізувати, прогнозувати, узагальнювати дані, за аналізом ситуації знаходити доцільні варіанти рішень, працювати із засобами масової інформації, дотримуючись цифрового етикету. Тому інформаційно-цифрова компетентність майбутніх морських офіцерів набуває вагомої ролі. Розвиток означеної інтегративної якості майбутніх морських офіцерів має відбуватися у процесі неформальної освіти.

Матеріали і методи. Для вирішення поставленої проблеми використано низку теоретичних методів наукового пошуку, а саме аналіз та узагальнення нормативних документів, стандарту вищої освіти України у даній галузі та для певної спеціальності майбутніх морських офіцерів; аналіз інтернет-джерел для уточнення змісту поняття «інформаційно-цифрова компетентність майбутніх морських офіцерів», «неформальна освіта майбутніх морських офіцерів».

Результати. Ми з' ясували, що в науковому обігу узгодженість між сутностями понять «інформаційна компетентність», «інформаційно-комунікаційна компетентність», «цифрова компетентність», «інформаційно-цифрова компетентність» є відсутньою. Дослідники характеризують компетентності з урахуванням конкретних завдань галузі. Уточнено сутність ключових понять дослідження: «інформаційно-цифрова компетентність майбутніх морських офіцерів», «неформальна освіта майбутніх морських офіцерів». Показано, що закордонні та українські інституції звертають увагу роботодавців на необхідність визнавати набуті в умовах неформальної освіти компетентності і досвід.   Тому ми вважаємо, що неформальну освіту майбутніх морських офіцерів слід сприймати як вид альтернативної освітньої діяльності, що передбачає розвиток професійних компетентностей шляхом долучення, зокрема, до відкритих онлайн-курсів, вебінарів, розроблення і використання електронних освітніх ресурсів.

Висновки. Аналіз стану розробленості проблеми розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх морських офіцерів в умовах неформальної освіти засвідчив наявність певних нормативних документів, проте різновекторність наукових праць щодо професійної підготовки в контексті формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх морських офіцерів в умовах неформальної освіти. Зарубіжний та український досвід використання цифрових технологій для розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх офіцерів ВМС в умовах неформальної освіти потребує подальших наукових досліджень.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Asri, M.M., Anuar, A.D.K., Fadzlah, A.F.A., Wahab, N., Shukran, M.A., Khairuddin, M.A., Isa, M.R.M., Talib, M.L., Razali, M.N., Thanakodi, S., Noor, N.M., Nordin, N.H., & Hussain, R. (2019). Modeling Critical Successfulness Factors of Mobile Game Applications for Military Training. Proceedings Paper Inspirational Scholar Symposium (ISS) (pp. 371-378), Hatyai, Thailand.

Denkowska, S., Fijorek, K., & Wegrzyn, G. (2020). Formal and Non-Formal Education and Training As an Instrument Fostering Innovation and Competitiveness in EU Member Countries. Journal of Competitiveness, 12, 82-98. https://doi.org/10.7441/joc.2020.03.05.

Didenko, O.V., Androshchuk, О. S., Maslii, О. М., Balendr, А. V., & Biliavets, S. Ya. (2020). Electronic educational resources for training future officers of border guard units. Information Technologies and Learning Tools, 80(6), 39–57. https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3816.

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2791/82116.

García Rodríguez, C. C., Mosquera Dussán, O. L., Guzmán Pérez, D., Zamudio Palacios, J. E., & García Torres, J. A. (2021). Análisis de necesidades e implementación de tecnología de realidad virtual para entrenamiento y educación militar en Colombia. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 13(1), 8–18. https://doi.org/10.22335/rlct.v13i1.1271.

Information Literacy Competency. Standards for Higher education. (2000). Chicago, Illinois, USA: American Library Association.

Kalenda, Ja., & Kočvarová, I. (2022). Participation in non-formal education in risk society. International Journal of Lifelong Education, 41(2), 146-167. https://doi.org/10.1080/02601370.2020.1808102.

Lee, D., Kim, D., Lee, C., Ahn, M. K., & Lee, W. (2022). ICSTASY: An Integrated Cybersecurity Training System for Military Personnel. in IEEE Access, 10, 62232-62246. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3182383.

Levano-Francia, L., Sanchez Diaz, S., Guillén-Aparicio, P., Tello-Cabello, S., Herrera-Paico, N., & Collantes-Inga, Z. (2019). Competencias digitales y educación. Propósitos Y Representaciones, 7(2), 569–588. https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.329.

Maistrenko, О. V. (2021). Application of milchat software environment in military education taking into account the features of training during a pandemic. Information Technologies and Learning Tools, 84(4), 80–103. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4198.

Perehniak, І. V. (2021). Experience and prospects of ict application for professional training of ukrainian border guard specialists at the training center of the maritime guard. Information Technologies and Learning Tools, 83(3), 60–78. https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.4181.

Revuelta-Domínguez, F.-I., Guerra-Antequera, J., González-Pérez, A., Pedrera-Rodríguez, M.-I., & González-Fernández, A. (2022). Digital Teaching Competence: A Systematic Review. Sustainability, 14(11), 6428. https://doi.org/10.3390/su14116428

Rodriguez-Garcia, A.M., Cabrera, A.F., & Guerrero, A.J.M. (2019). Teaching digital competence for searching, selection, evaluation and storage of information. Revista interuniversitaria de formacion del profesorado-rifop, 94(3), 235-250.

Semenog, O., Semenikhina, O., Oleshko, P., Prima, R., Varava, O., & Pykaliuk, R. (2020). Formation of Media Educational Skills of a Future Teacher in the Professional Training. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 219-245. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/319.

Spridzans, M., & Dzerviniks, Ja. (2019). The topicality of educators’ digital competence development. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 5, 513-524. https://doi.org/10.17770/sie2019vol5.3839.

Tuning educational structures in Europe, TUNING URL: https://www.unideusto.org/tuningeu. (дата звернення: 07.03.2022).

Ulmane-Ozolina, L., & Priedolina, M. (2017). Digital competence and blended learning. 3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL) (pp. 508-513), Politechnica Univ Porto, Porto, Portugal.

Valverde-Crespo, D., Pro-Bueno, A., & Gónzález-Sánchez, J. (2018). La competencia informacional-digital en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en la educación secundaria obligatoria actual: una revisión teórica. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 15(2), 2105. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i2.2105.

Vermetten, E., Granek, J., Boland, H., ten Berge, E., Binsch, O., Carmi, L., Zohar, J., Wynn, G., & Jetly, R. (2020). Leveraging technology to improve military mental health: Novel uses of smartphone apps. Journal of military veteran and family health, 6, 36-43. https://doi.org/10.3138/jmvfh.2019-0034.

Yang, L., Zhang, Y., Zhang, Y., Liao, Y., Du, J., Geng, X. (2022). Research on Training Method of Information Processing Ability of Military Pilots. In: Long, S., Dhillon, B.S. (eds) Man-Machine-Environment System Engineering: Proceedings of the 21st International Conference on MMESE. MMESE 2021. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 800. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-5963-8_102

Balovsiak, N. V. (2004). Informatsiina kompetentnist fakhivtsia [Information competence of a specialist]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and psychology of professional education, 5, 21–28. (in Ukrainian).

Bykov, V. Yu. (2008). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]. Kyiv: Atika. (in Ukrainian).

Drushlyak, М. G., Semenog, О. М., Hrona, Н. В., Ponomarenko, Н. P., & Semenikhina О. V. (2022). Typology of internet resources for the development of youth’s infomedia literacy. Information Technologies and Learning Tools, 88(2), 1–22. https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4786. (in Ukrainian).

Zhaldak, M., Lapinskyi V., & Shut M. (2006). Kompiuterno-oriientovani zasoby navchannia matematyky, fizyky, informatyky [Computer-oriented means of teaching mathematics, physics, computer science]. Informatyka – Informatics, 3–4. Kyiv: Shkilnyi svit. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine "On Higher Education"] vid 16.07.2014 r. № 37-38. https://zakon.help/law/1556-VII/. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy “Pro informatsiiu” [Law of Ukraine "On Information"] vid 02.10.1992r. № 2658-XII. (редакція від 16.06.2020 р. № 692-IX.) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text. (in Ukrainian).

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovykh kompetentnostei [Concept of development of digital competences] (2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text. (in Ukrainian).

Lukianova, L.B. (2016). Pidhotovka pedahohichnoho personalu dlia roboty z doroslymy: teoretychnyi i metodychnyi aspekty [Training of teaching staff to work with adults: theoretical and methodical aspects]. K.: IPOOD NAPN Ukrainy. https://lib.iitta.gov.ua/710017/1/2016_monograph_Lukianova.pdf. (in Ukrainian).

Morze, N., Bazeliuk, O., Vorotnykova, I., Dementiievska, N., Zakhar, O., Nanaieva, T., Pasichnyk, O., Chernikova, L. (2019). Opys tsyfrovoi kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka: proiekt [Description of the digital competence of the pedagogical worker: the project]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu – Open educational e-environment of a modern university, Vyp. spetsvyp., 1-53. (in Ukrainian).

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School] (2016). Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly – Conceptual principles of secondary school reform. Rishenniam kolehii MON vid 27.10.2016 r. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola. (in Ukrainian).

Semenikhina, O., & Drushlyak, M. (2022). Typolohiia tsyfrovykh tekhnolohii inkliuzyvnoho osvitnoho prostoru [Typology of digitaltechnologies of inclusive educational space]. Fizyko-matematychna osvita –Physical and Mathematical Education, 35(3), 65-70. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-035-3-009. (in Ukrainian).

Semenikhina, О. V., Yurchenko, А. О., Sbruieva, А. А., Kuzminskyi, А. І., Kuchai, О. V., & Bida, О. А. (2020). The open digital educational resources in IT-technologies: quantity analysis. Information Technologies and Learning Tools, 75(1), 331–348. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3114. (in Ukrainian).

Spirin, O. M. (2010). Information and communication and informatic competences as komponents of the system of professional-specialized competences of informatics teacher. Information Technologies and Learning Tools, 13(5), https://doi.org/10.33407/itlt.v13i5.183. (in Ukrainian).

Standart vyshchoi osvity Ukrainy [Standard of higher education of Ukraine] (2022). Pershyi (bakalavrskyi) riven vyshchoi osvity. Haluz znan - 27 Transport, spetsialnist - 271 Richkovyi ta morskyi transport. Standart vyshchoi osvity zatverdzheno ta vvedeno v diiu nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 13.11.2018 № 1239. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2022/Standarty.Vyshchoyi.Osvity/Zatverdzheni.Standarty/01/31/271-Richk.ta.morsk.transp-bak.31.01.22.pdf. (in Ukrainian).

Stoma, V. M. (2020). Rozvytok informatsiino-tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh spetsialnostei u protsesi profesiinoi pidhotovky [Development of information and digital competence of future teachers of natural and mathematical specialties in the process of professional training]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii (kandydata pedahohichnykh nauk) za spetsialnistiu 01 – Osvita. 015 – Profesiina osvita. Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A. S. Makarenka, Sumy. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

12.09.2022

Як цитувати

Семеног , О., Буртовий , Р. ., & Юрченко , А. . (2022). РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ОФІЦЕРІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ. Фізико-математична освіта, 36(4), 70–78. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-010