АНАЛІЗ ВИМОГ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЩОДО ГОТОВНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ НИМИ ЗАСОБИ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-007

Ключові слова:

майбутній учитель математики, майбутній учитель інформатики, професійна підготовка, навчальний план, засоби віртуальної наочності, готовність до використання засобів віртуальної наочності

Анотація

Формулювання проблеми. Для майбутніх учителів математики та інформатики нині складається ситуація, при якій необхідно навчитися приймати кваліфіковані рішення щодо можливостей ефективного і результативного застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності, добирати та прогнозувати необхідні для їх використання цифрові технології у професійній діяльності.

Матеріали і методи. Теоретичні методи наукового пізнання (контент-аналіз документів нормативно-правового забезпечення інформатизації освіти, ресурсів мережі Інтернет; теоретичний аналіз та узагальнення наукових розвідок в галузі освіти в Україні).

Результати. За аналізом освітніх програм, навчальних планів, робочих програм слід констатувати, що діяльність закладів вищої освіти з підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності не є системною, проводиться стихійно і фрагментарно. Водночас варто відзначити, що на рівні адміністрації та випускових кафедр прослідковується усвідомлення важливості такої підготовки через оновлення освітніх програм, впровадження окремих спецкурсів й варіативних дисциплін та інтернаціоналізації освітньої діяльності закладу. При цьому, інформатичні дисципліни займають невелику частину навчального навантаження (12 %); навчальні плани містять приблизно однакові інформатичні дисципліни (іноді вони групуються в один курс), що говорить про їх подібність; близько 50% навчального навантаження з інформатичних дисциплін відводиться на аудиторну роботу (лекції та лабораторні заняття); на самостійну роботу студентів відводиться 56% всього запланованого на інформатичні дисципліни навчального часу.

Висновки. Проведений аналіз дає підстави для висновків, що успішна підготовка майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності неможливо забезпечити у межах усталених освітніх програм. Доцільним є теоретичне обґрунтування та впровадження педагогічної системи підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bekh, I.D., Kozlovsky, Y.M., & Marusinets, M.M. (2020). Intehratsiya zmistu navchannya pryrodnycho-matematychnykh dystsyplin zasobamy khmarnykh tekhnolohiy u virtualʹnomu seredovyshchi zakladu vyshchoyi osvity tekhnichnoho profilyu [Integration of the content of teaching natural and mathematical disciplines by means of cloud technologies in the virtual environment of the institution of higher education of technical profile]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya – Information Technology and Teaching Aids, 76, 2, 70-83. (in Ukrainian).

Gurzhii, A. M., Kartashova, L. A., & Lapinsky, V. V. (2013). IT-hotovnistʹ vchyteliv inozemnykh mov: metodolohiya, teoriya, tekhnolohiyi [IT readiness of foreign language teachers: methodology, theory, technologies]. Kyiv: Institute of the Gifted Child. (in Ukrainian).

Drushliak, M.H. (2019). Formuvannia vizualno-informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv matematyky ta informatyky u zakladakh vyshchoi osvity [Formation of the visual and informational culture of future teachers of mathematics and informatics in institutions of higher education]. Sumy: FOP Tsoma. (in Ukrainian).

Kolomiets, T. D. (2013). Formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv do innovatsiynoyi diyalʹnosti iz zastosuvannyam informatsiynykh tekhnolohiy [Formation of readiness of future teachers for innovative activities with the use of information technologies]. Extended abstract of candidate’s thesis. National acad. ped. sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Morska, L. I. (2008). Teoretyko-metodychni osnovy pidhotovky maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov do vykorystannya informatsiynykh tekhnolohiy u profesiyniy diyalʹnosti [Theoretical and methodological foundations of training future teachers of foreign languages for the use of information technologies in professional activities]. Extended abstract of doctor’s thesis. Hnatyuk Ternopil national ped. university. (in Ukrainian).

Semenikhina, O.V. (2016). Profesiina hotovnist maibutnoho vchytelia matematyky do vykorystannia prohram dynamichnoi matematyky: teoretyko-metodychni aspekty [Professional readiness of the future mathematics teacher to use dynamic mathematics programs: theoretical and methodological aspects]. Sumy : VVP «Mriia».(in Ukrainian).

Borko, H., Koellner, K., & Jacobs, J. (2014). Examining novice teacher leaders’ facilitation of mathematics professional development. Journal of Mathematical Behavior, 33, 149-167.

Cancino, C. A., Merigó, J. M., & Coronado, F. C. (2017). A bibliometric analysis of leading universities in innovation research. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3), 106-124. https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.03.006

Das, K. (2019). Role of ICT for Better Mathematics Teaching. Shanlax International Journal of Education, 7 (4), 9-28.

Drijvers, P., Grauwin, S., & Trouche, L. (2020). When bibliometrics met mathematics education research: the case of instrumental orchestration. International Journal on Mathematics Education, 52, 1455-1469. https://doi.org/10.1007/s11858-020- 01169-3

Drushlyak, M.G., Semenikhina, O.V., Proshkin, V. V., Kharchenko, S.Ya., & Lukashova, T.D. (2020). Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra). CTE 2020 Cloud Technologies in Education 2020: Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020). Kryvyi Rih, Ukraine.

Fedorenko, O. H., & Botuzova, Yu. V. (2020). Experience of using ICT tools for teaching mathematical analysis of future teachers of mathematics. Information Technologies and Teaching Aids, 75 (1), 153–169. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.2530

Forgasz, H. (2006). Teachers, equity, and computers for secondary mathematics learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, 437-469. https://doi.org/10.1007/s10857-006-9014-8

Gallagher, M. A., Parsons, S. A., & Vaughn, M. (2020). Adaptive teaching in mathematics: A review of the literature. Educational Review, 0(0), 1-23. https://doi.org/10.1080/00131911.2020.1722065

Gravemeijer, K., Stephan. M., Julie, C., Lin. F-L., & Ohtani, M. (2017). What mathematics education may prepare students for the society of the future? International Journal of Mathematics and Science Education, 15, 105-123. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9814-6

Jacobs, J., Seago, N., & Koellner, K. (2017). Preparing facilitators to use and adapt mathematics professional development materials productively. International Journal of STEM Education, 4, 30. https://doi.org/10.1186/s40594-017-0089-9

Inglis, M., & Foster, C. (2018). Five decades of mathematics education research. Journal for Research in Mathematics Education, 49(4), 462-500. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.49.4.0462

Koellner, K., & Jacobs, J. (2015). Distinguishing models of professional development: the case of an adaptive model’s impact on teachers’ knowledge, instruction, and student achievement. Journal of Teacher Education, 66(1), 51– 67.

Schoenfeld, A. H. (2016). Research in mathematics education. Review of Research in Education, 40(1), 497-528. https://doi.org/10.3102/0091732X16658650

Downloads

Опубліковано

04.11.2022

Як цитувати

Мулеса, П. (2022). АНАЛІЗ ВИМОГ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЩОДО ГОТОВНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ НИМИ ЗАСОБИ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ. Фізико-математична освіта, 37(5), 50–55. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-007

Номер

Розділ

Статті