ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ В УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-014

Ключові слова:

тести, фізика, дистрактори, онлайн-навчання, офлайн, дискримінативність

Анотація

Формулювання проблеми. Робота присвячена вирішенню проблеми підвищення дискримінативності тестів з фізики шляхом введення нових форм завдань у тесті та процедур проведення комп’ютерного тестування. Гіпотеза дослідження: підвищення ефективності контролю за самостійною роботою студентів при переході українських університетів на змішану форму навчання потребує удосконалення методів і засобів комп’ютерного тестування.

Матеріали і методи. Розробка нових форм завдань у тестах проводилась на основі сучасної теорії дистракторів. Оцінка ефективності завдань нового змісту і форми проводилась в рамках педагогічного експерименту протягом року системи в автоматичному режимі. Аналізувались результати оцінювання навчальних досягнень 91 студента спеціальності 122 «Інженерія програмного забезпечення».

Результати. Проведено аналіз поширених в Україні платформ для організації комп’ютерного тестування (Google Форми,  Quizlet, Proprofs, Kahoot!, ClassMarker, MyTestX, Test_2W,  Testing, Plickers, Easy Test Maker  і MOODLE). Констатується, що оптимальним рішення при змішаному навчанні - є модуль для тестування у відкритій LMS MOODLE. Наведені приклади вирішення навчальних завдань при вивченні  фізики (перевірка системи знань з фізики, формулювання законів, схеми протікання фізичного процесу, алгоритм  розв’язку фізичних задач, доведення теорем) за допомоги нових форм тестів. Наведено психолого-педагогічне обґрунтування формулювання дистракторів та введення нових форм тестів. Показана доцільність використання при змішаній формі навчання в університеті двох видів організації комп’ютерного контролю, які мають відмінні процедури проведення: систематична оперативна офлайн-перевірка роботи студента над матеріалом, що виноситься для самостійної роботи, та епізодичний модульний онлайн-зріз знань.

Висновок: використання розроблених технологій комп’ютерного тестування дозволяють значно покращити навчальні досягнення студентів з фізики при змішаному навчанні в університеті.

Посилання

Зефиров Т.Л., Зиятдинова Н.И., Купцова А.М. Физиологические основы памяти. Развитие памяти у детей и подростков. Казань, КФУ, 2015. 40 с.

Кудін А.П, Кудіна Т.М., Кархут В.Я. Програмне забезпечення та інтерактивні інформаційні системи. Збірник наукових праць Кам'янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна/ ред.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред) та ін./ [Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.- Випуск 22: Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців фізики і техніки. С. 194-197.

Кухар Л.О., Сергієнко В.П. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. Луцьк, 2010. 182 с.

Сайт LMS MOODLE URL: https://moodle.com/lms/ (дата звернення 08.05.2021).

Сайт «Онлайн-тести «На Урок». URL: https://naurok.com.ua/test (дата звернення 08.05.2021).

Федосєєва О. В., Нечепоренко А.Г. Ефективність комп’ютерного тестування у навчальному процесі в медичних ВНЗ. Науковий огляд. 2019. № 5.С. 1-10.

Downloads

Опубліковано

23.06.2021

Як цитувати

Кудін, А., Кудіна, Т., & Кархут, В. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ В УНІВЕРСИТЕТІ. Фізико-математична освіта, 29(3), 93–98. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-029-3-014

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories