ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ОСНОВ ЦИФРОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-009

Ключові слова:

лабораторний практикум, цифрова електроніка, симуляція, самостійна робота

Анотація

Формулювання проблеми. «Фізика (вибрані розділи)» є нормативною дисципліною навчальних планів спеціальностей 121, 122 і 126 галузі знань «Інформаційні технології» і вивчає фізичні основи роботи пристроїв цифрової електроніки в комп’ютері. Використання інформаційних технологій в організації і забезпеченні самостійної роботи студентів призвели до появи у ЗВО такого різновиду лабораторного практикуму як симуляційний. Аналіз існуючих в інтернеті симуляційних лабораторних практикумів показав, що вони не відповідають змісту вказаної вище дисципліни.

 Метою дослідження є розробка віртуального симуляційного лабораторного практикуму «Основи цифрової електроніки» і організація самостійної роботи студентів спеціальностей 121, 122 і 126 на його основі.

Методи та інструменти. Компонентами фронтенд розробки були HTML5, CSS, Java Script та С#. Для бекенда – фреймворки  Laravel, Node.js і  Django, як мова програмування Python. Основною методикою педагогічного дослідження було мережеве тестування. Статистичні дані були отримані із тестуючого модуля LMS MOODLE.

Результати. Лабораторний практикум складається з 18 симуляційних лабораторних робіт. В основу проєктування інтерфейсу освітніх симуляцій покладено важливий дидактичний принцип: відповідати за навчальні потреби студентів. Усі симуляції анімовані, інтерактивні, деякі мають ігрові середовища, в яких можна вивчати роботу пристроїв через дослідження. Показано, якими проєктними рішеннями досягається оптимальний людино-машинний інтерфейс освітніх симуляцій в лабораторному практикумі.  У статті описано сценарій організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фізика (вибрані розділи)» на базі розробленого лабораторного практикуму з використанням засобів комунікацій LMS MOODLE

Висновки. Використання симуляційного лабораторного практикуму «Основи цифрової електроніки» в організації самостійного навчання сприяє підвищенню мотивації студентів до вивчення курсу «Фізика (вибрані розділи)». Подальшого дослідження потребує питання розробки і використання навчальних ігор для самоосвіти студентів.

Посилання

Веселова С.В., Штейн Б.М. Дистанционное обучение: лабораторный практикум по физике: дома и на природе. Международный научный журнал «Мир науки, культуры, образования». 2017. № 1 (62). С. 187-191.

Використання симуляцій при викладанні нового матеріалу URL: https://naurok.com.ua/vikoristannya-simulyaci-pri-vikladanni-novogo-materialu-rozv-yazuvanni-zadach-ta-provedenni-laboratornih-robit-z-fiziki-206501.html (Дата звернення 2.06.2021).

Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Видання друге, перероблене і доповнене /І.С. Вітенко, Т.І. Вітенко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. 256 с.

Гилюн О. В. Освітні мотивації студентської молоді. Грані: наук.- теорет. і громад.-політ. альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара;. Д., Центр соц.-політ. дослідж. 2012. – № 1 (81). – С. 102–104.

Загальна фізика. Лабораторний практикум: навч. посіб. Квантова механіка. Фізика атомів і молекул. Фізика твердого тіла. Фізика атомного ядра та елементарних частинок / А. О. Мамалуй та ін.; за заг. ред. А. О. Мамалуя Харків, Ч. 3. 2013. 172 с.

Колтунов И.И., Акимов А.В., Липай Б.Р. Лабораторные работы для дистанционного обучения студентов: Материалы 77-й международной научно-технической конференцыии ААИ «Автомобиле-и тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров» URL: http://mospolytech.ru/science/aai77/scientific/article/s14/s14_11.pdf (Дата звернення: 30.11.2020).

Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В. Симуляція як інтерактивний метод навчання майбутніх фахівців-економістів. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 2(20). С. 59-65.

Манюкова Н.В., Никонова Е.З. Организация интерактивного обучения с помощью MS EXCEL в качестве инструмента компьютерной симуляции. Современные исследования социальных проблем, 2017. Том 8, № 4. С.101-112.

Мисловська С., Добровольська К., Ревенок В. laboratory workshop on the subject "Medical and Biological Physics" for teaching medical student. Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ (SCIENCE. INNOVATION. QUALITY)- 2020, December 17-18th, 2020: Book of Papers. – Berdyansk : BSPU, 2020. С.49-50.

Сайт.Віртуальна лабораторія загальної фізики ЗВО URL: https://www.sunspire.ru/products/physics2d/(Дата звернення 2.06.2021).

Сайт.Віртуальна освітня лабораторія VirtuLab/ URL:http://www.virtulab.net/index.php?option=com_ content&view =section&layout=blog&id=5&Itemid=94/ (Дата звернення 2.06.2021).

Сайт SimPop: Симулятори фізики та ігри. URL: https://simpop.org/physics.htm (Дата звернення 2.06.2021).

Суховірська Л.П. та ін. Система віртуальних лабораторних робіт з біофізики як засоби реалізації принципу професійної спрямованості навчання студентів . Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, Том 70, №2, С.141-151.

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Кудін, А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ОСНОВ ЦИФРОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ. Фізико-математична освіта, 30(4), 61–67. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-009

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають