ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗЗСО КРЕМЕНЧУКА

Автор(и)

  • Олена Грицюк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-2117-626X
  • Варвара Черненко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-2728-6876
  • Лариса Максимова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-7197-3254

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-006

Ключові слова:

едьютейнмент, ігрові практики навчання, інформатика, заклади загальної середньої освіти Кременчука, візуалізація навчального матеріалу, змагання, вебквест

Анотація

Формулювання проблеми. У статті узагальнюються результати дослідження стану впровадження едьютейнменту, тобто навчання через гру, у закладах загальної середньої освіти Кременчука. Метою дослідження є аналіз досвіду впровадження форм едьютейнменту на уроках інформатики у закладах загальної середньої освіти Кременчука.

Матеріали і методи. Для розв’язання поставлених завдань та досягнення мети дослідження використано комплекс методів, серед яких основними є опитування (для виявлення форм едьютейнменту, які використовуються вчителями інформатики ЗЗСО Кременчука), компаративний (для порівняння поширення ігрових практик у різних школах), а також методи математичної статистики (для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних). Обраний методологічний інструментарій дозволив дослідити стан впровадження едьютейнменту на уроках інформатики у ЗЗСО Кременчука.

Результати. Аналіз результатів дослідження засвідчив, що переважна більшість учителів кременчуцьких ЗЗСО ознайомлені з ігровими практиками навчання та вважають їх корисними для організації уроків інформатики. Водночас опитування показало, що у більшості закладів освіти  існують певні обмеження використання конкретних форм едьютейнменту: якщо візуалізація навчального матеріалу  використовується у всіх школах, то змагальні форми навчання і особливо вебквести потребують уваги вчителів інформатики. На основі результатів емпіричного дослідження було розроблено низку рекомендацій щодо впровадження ігрових практик у навчання інформатики у кременчуцьких ЗЗСО.

Висновки. У дослідженні доводиться доцільність ширшого запровадження вебквесту як інструменту підвищення  пізнавальної активності учнів, а також їхньої мотивації вивчення інформатики. Імплементація едьютейнменту у навчання інформатики здатна значно підвищити пізнавальну активність та мотивацію учнів до вивчення предмету. Крім того, ігрові практики сприятимуть зменшенню психологічної напруженості.

Посилання

Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання: Навчальний посіб. Полтава: Полтав. держ. пед. університет ім. В.Г. Короленка, 2007. Ч. 1. Загальна методика. 124 с.

Безуглий Д. С. Візуалізація як сучасна стратегія навчання. Фізико-математична освіта. 2015. № 1 (7). С. 146–149.

Крутій К. Едьютейнмент: навчання як розвага. Дошкільне виховання. 2017. №1. URL: http://ukrdeti.com/ edyutejnment-navchannya-yak-rozvaga.

Семеніхіна О., Юрченко А. Професійна готовність використовувати засоби комп’ютерної візуалізації у роботі вчителя: теоретичний аспект. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 11. Ч. 4. С. 43–46.

Семеніхіна О., Юрченко А. Уміння візуалізувати навчальний матеріал засобами мультимедіа як фахова компетентність учителя. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла». 2014. Вип. 33. С. 176–179.

Семко Л., Самойленко Н. Методичні підходи до вивчення інформатики в основній школі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Вип. 7. Ч. 2. Кіровоград, 2015. С. 76–82.

Aksakal N. Theoretical View to the Approach of the Edutainment. Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 186. pp. 1232–1239.

Corona F., Cozzarelli C., Palumbo C., Sibilio M. Information technology and edutainment: Education and Entertainment in the age of interactivity. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence. 2013. Vol. 4. pp. 12–18.

Corona F., Perrotta F., Polcini E. T., Cozzarelli C. The new frontiers of edutainment: The development of an educational and socio-cultural phenomenon over time of globalization. Journal of Social Science. 2011. Vol. 7. pp. 408–411.

Danielsson K. Modes and meaning in the classroom – The role of different semiotic resources to convey meaning in science classrooms. Linguistics and Education. 2016. Vol. 35. pp. 88–99.

Fee A., Budde-Sung A. E. K. Using video effectively in diverse classes: What students want. Journal of Management Education. 2014. Vol. 38. pp. 843–874.

Mukherjee S. Role of multimedia in education. Edelweiss Applied Science and Technology. 2018. Vol. 2. Iss. 1. pp. 245–247.

Němec J., Trna J. Edutainment or Entertainment Education Possibilities of Didactic Games in Science Education. In Němec J. (ed.) The evolution of children play – 24. ICCP Word Play Conference. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2007. URL: http://www.iccpplay.org/documents/brno/nemec_trna.pdf.

Nicholls M. Digital Visualisation in Classics Teaching and Beyond. Journal of Classics Teaching. 2016. Vol. 17. Iss. 33. pp. 27–30.

Okan Z. Edutainment: Is Learning At Risk? British Journal of Educational Technology. 2003. Vol. 34. Iss. 3. pp. 255–264. URL: https://doi.org/10.1111/1467-8535.00325.

Zeedyk M. S., Wallace L. Tackling children’s road safety through edutainment: an evaluation of effectiveness. Health Education Research. 2003. Vol. 18. Iss. 4. pp. 493–505. URL: https://doi.org/10.1093/her/cyf033.

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Грицюк, О., Черненко, В., & Максимова, Л. (2021). ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗЗСО КРЕМЕНЧУКА. Фізико-математична освіта, 30(4), 40–45. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-006

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories