Видавнича етика

Редакційна політика журналу "Фізико-математична освіта" підтримує етичні стандарти щодо публікацій, які прийняті у світі, і вважає їх виконання необхідним для підтримки авторитету наукового видання та високої якості наукових публікацій.Довіра з боку освітян та науковців до результатів, представлених у виданні, буде гарантована, якщо уникати:

  • фабрикації даних, коли дослідник не проводив ніякої роботи, а просто вигадав дані;
  • фальсифікації даних, коли дослідник виконав експеримент, але потім змінив окремі дані або підтасував результати;
  • плагіату, коли використані чужі ідеї чи результати без уточнення їх авторства, коли скопійовані публікації чи їх частини іншого автора без оформлення їх як цитати з посиланням на першоджерело;
  • некоректне визначення авторства, коли частина авторів не приймала участь у одержанні наукових результатів, або до переліку авторів не внесені окремі особи;
  • подання однакових матеріалів у кілька наукових видань;
  • дублювання публікацій.

У випадку ігнорування автором (авторами) зазначених пунктів редакційна рада залишає за собою право відмовити у публікації поданих матеріалів.