Процес рецензування

До журналу приймаються статті теоретичного та методологічного характеру із зазначеної наукової проблематики. Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилений одразу головним редактором.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне анонімне рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рецензування", де вказують свої зауваження.

Після заповнення основної "Форми рецензування" рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

 • Прийняти подання - подання готове до публікації і приймається без змін
 • Необхідно виправити - приймається, якщо автор врахує вказані зауваження
 • Повернути на повторне рецензування - необхідне доопрацювання і повторне рецензування
 • Відправити в інше видання - за тематикою подання підходить іншому виданню
 • Відхилити подання - подання не задовольняє вимогам видання
 • Дивіться коментарі - не задовольняє жодна з попередніх рекомендацій

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. Автор доопрацьовує рукопис та надсилає на пошту журналу його нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється.

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

Метою рецензування є змістовна експертна оцінка якості наукової статті за наступними критеріями:

 • відповідність політиці видання;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • формулювання розв'язуваної проблеми або завдання;
 • обгрунтування актуальності представлених матеріалів;
 • дослідницький характер статті;
 • аргументованість викладу і висновків, зокрема наявність посилань на використані та інші інформаційні джерела;
 • наукова новизна і практичне значення отриманих результатів;
 • наявність висновків за результатами статті;
 • наявність списку використаних джерел.

У разі отримання негативної рецензії
редакція залишає за собою право не публікувати статтю.

Процедура апеляції відхиленої рецензентами статті:

 1. Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові і потім спільно з редакцією приймається відповідне рішення щодо рукопису.
 2. У випадку, коли рецензенти обирають взаємнопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу.
 3. Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.