Розділи журналу

1. Актуальні проблеми математики та методики навчання математики
2. Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики
3. Комп'ютерні науки та методика їх навчання
4. Інформаційні технології в освіті
5. Теорія і методика професійної освіти
6. Середня освіта
7. Освітні, педагогічні науки