ФОРМУВАННЯ ЧАТ-ЕТИКЕТУ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-006

Ключові слова:

чат-етикет, віртуальна комунікація, студенти коледжів, нетикет, мережний етикет

Анотація

Формулювання проблеми. У статті актуалізується проблема формування культури віртуального спілкування у процесі дистанційного навчання для студентів коледжів. Показано, що культура віртуального спілкування (нетикет, мережний етикет, чат-етикет) є сьогодні невід’ємною складовою культури особистості. Висвітлено особливості створення, розвитку і характеру змін чат-етикету залежно від сфери його застосування. Актуалізовано проблему низького рівня віртуальної комунікації між суб’єктами освітнього процесу і його вплив на якість навчання.

Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети використовувалися теоретичні методи дослідження: аналіз і узагальнення наукових джерел  з метою розкриття основних положень досліджуваної проблеми; емпіричні методи: анкетування, спостереження, бесіда; статистичні методи опрацювання результатів опитувань респондентів. В експерименті взяли участь студенти і викладачі Сумського медичного коледжу, Сумського машинобудівного коледжу, Сумського медичного коледжу, Конотопського індустріального коледжу. Загальна кількість учасників– 277 студентів і 58 викладачів.

Результати. Формування чат-етикету можливе за такою стратегією: висвітлення і обговорення проблеми, проведення тренінгу, вікторин та конкурсів; включення теоретичного матеріалу з історії розвитку, основ і тенденцій чат-етикету у вивчення дисциплін («Інформатика», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Зарубіжна література» та інших); спостереження і зворотній зв’язок зі студентами після проведених заходів. Описано тренінг «Чат-етикет: 10 правил культурного віртуального спілкування». Вироблені загальні правила чат-етикету, важливі як для дистанційного навчання, так і для повсякденного застосування у спілкуванні з віртуальними спільнотами.

Висновки. Доведено ефективність здійснених формувальних впливів. Спроєктовано перспективні розвідки у напрямку дослідження суголосної проблеми формування етикету відеоконференцій, навчання кібербезпеці і захисту особистої інформації, поліпшенню медіаграмотності.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Fedoriv, M. (2021). Pro osoblyvosti kompiuternoho dyskursu [About the peculiarities of computer discourse] https://www.vesna.org.ua/txt/fedorivm/jargon.html (in Ukrainian).

Kharchuk, L. N. (2020). Merezhevyi movlennievyi etyket v umovakh suchasnoi komunikatsii [On the peculiarities of computer discourseNetwork speech etiquette in modern communication] Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2020 – Information, communication, society 2020, (9), 128-129 http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/52767 (in Ukrainian).

Zaitseva, S. (2021). Internet-slenh v ukrainomovnomu media- prostori [Internet slang in the Ukrainian-language media space]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanities University, 32, 34-36. http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya-2011/internet-sleng-vukra%D1%97nomovnomu-media-prostori/ (in Ukrainian).

Sung-Chul, L., Jaeyoon, S., Eun-Young, K., Seongho, P., & Juho, K. (2020). The relationship between online activities, netiquette and cyberbullying. Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Children and youth services review, 101, 74-81. http://doi.org/10.1145/3313831.3376609

Peter, Dr. J., Valkenburg, P. M., & Schouten, A.P. (2019). Developing a Model of Adolescent Friendship Formation on the Internet. CyberPsychology & Behavior, (50), 423-430. http://doi.org/10.1089/cpb.2005.8.423

Pakhomova, Y.N. (2018). Rechevoi еtyket na ynternet-forumakh [Speech etiquette on online forums]. Polylynhvyalnost y transkulturnыe praktyky – Polylingualism and transcultural practices, 5, 89-93. https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-etiket-na-internet-forumah (in Russian).

Bybyk, S. M. (2015). Netyket, abo merezhevyi etyket [Netiquette, or network etiquette.] Kultura slova – The culture of the word, 82, 125-127. (in Ukrainian).

Pinchuk, O. P. (2015). Istoryko-analitychnyi ohliad rozvytku sotsialnykh merezhnykh tekhnolohii i perspektyv yikh vykorystannia u navchanni [Historical and analytical review of the development of social network technologies and prospects for their use in education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 48(4), 14-34. https://doi.org/10.33407/itlt.v48i4.1267 (in Ukrainian).

Naumenko, S. O. (2013). Problema interaktyvnoho spilkuvannia u dystantsiinomu navchanni [The problem of interactive communication in distance learning.] Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika – Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, 6, 121-124. (in Ukrainian)

Nos, L. С., & Stakhiv, М. О. (2021). The Use Of Information And Communication Technologies As A Means For Prospective Primary School Teacher’s Social And Cultural Competence Formation. Information Technologies and Learning Tools, 82(2), 166–181. https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3167

Koniukova, I. Ya., & Sydorovska Ye. A. (2021).Tsyfrovyi etyket komunikatyvnoi kultury KhKhI stolittia [Digital etiquette of communicative culture of the XXI century.]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv – Bulletin of the National Academy of Management of Culture and Arts, 3, 26-30. http://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/3270 (in Ukrainian).

Melnychenko, A., & Zheliaskova, T. (2021). Transformation Of Educational Process In Covid-19 Pandemic: A Case Of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Advanced Education, 8(18), 4–10. https://doi.org/10.20535/2410-8286.237575

Bogush, T. A., Korolova, O. V., & Popova В. С., (2021) Development of university students’ linguocultural competence under conditions of coronavirus pandemic: ukrainian dimension», Advanced Education, 17, 103–117. https://eric.ed.gov/?id=EJ1305562

Minihan, Е., Adamis, D., Dunleavy, M., Martin, A., Gavin, B., & McNicholas, F. (2019). COVID-19 related occupational stress in teachers in Ireland. International Journal of Educational Research Open, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374021000844.

Downloads

Опубліковано

27.01.2022

Як цитувати

Руденко, Ю. (2022). ФОРМУВАННЯ ЧАТ-ЕТИКЕТУ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ. Фізико-математична освіта, 32(6), 34–40. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-006

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають