РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-008

Ключові слова:

медіаграмотність, інформаційна грамотність, інформаційна безпека, студенти коледжу, інформаційна агресів

Анотація

Формулювання проблеми. У статті актуалізується проблема формування медіа та інформаційної грамотності студентів коледжів в умовах війни.

Матеріали і методи. Здійснено аналіз і синтез теоретичних відомостей; проведено онлайн тестування і опрацювання результатів опитувань. Експериментальна база дослідження: в експерименті взяли участь студенти і викладачі коледжів м. Суми. Загальна кількість учасників– 97 студентів і 34 викладача.

Результати. Показано, що невід’ємною складовою воєнного протистояння є інформаційна агресія, яка створює загрозу інформаційній безпеці країни в цілому і окремо кожній особистості. Висвітлено негативні руйнівні наслідки, що спричиняють інформаційні війни. Обґрунтовується необхідність формування медійної грамотності як життєво необхідної компетентності особи ХХІ століття. Доводиться пряма залежність між рівнем медіаграмотності та умінням протистояти деструктивним інформаційним впливам та психологічним маніпуляціям. Обґрунтовується доцільність формування медіаграмотності молоді, як найуразливішої, у силу своїх вікових особливостей, верстви населення. Визначено сутність, роль та значущість медіаграмотності з позицій вітчизняних та закордонних науковців. Проаналізовано реальний стан медіаграмотності студентів і визначено його як недостатній. Доповнені і змінені в умовах війни завдання з формування медіаграмотності студентів коледжів. Окреслені напрямки вирішення завдань підвищення рівня медіаграмотності. Описані педагогічні формувальні заходи за кожним із напрямків. У статті доведено ефективність здійснених формувальних впливів, що підтверджено позитивними змінами у вимірах рівня медіаграмотності. Спроєктовано перспективні розвідки у подальшій розробці проблеми формування медіаграмотності шляхом удосконалення неформальної освіти із зазначеної проблематики, розробки практичних інструкцій щодо застосування спеціальних програм, призначених для верифікації інформаційного контенту.

Висновки. Формування медіаграмотності можливе за такою стратегією: підготовка викладачів коледжів до формування медіаграмотності студентів; інтеграція тем, які сприяють формуванню медіаграмотності, у навчальні дисципліни; заохочення і підтримка будь-яких ініціатив з формування медіаграмотності. Впроваджені напрямки дозволяють покращити рівень медіаграмотності та забезпечити якісні уміння протидії інформаційним війнам. Актуальність потреби у формуванні медіаграмотності зумовила знаходження ефективних шляхів її вирішення в освітньому середовищі коледжів. Такими стали: оперативна підготовка викладачів; інтеграція медіаграмотності в інші дисципліни; підтримка будь-яких медіаосвітніх ініціатив педагогів; популяризація медіаграмотності шляхом проведення виховних заходів; проходження онлайн курсів на освітніх платформах. Експериментально доведено результативність обраних і впроваджених шляхів.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Arshad, A., Ghazal, S., Saleem, N., Hanan, M.A., Arshad, M.H. (2022). Revisiting media literacy measurement: Development and validation of 3-factor media literacy scale. Journal of Computer Assisted Learning, 38 (5), 1371-1378.

Cultural personality of a specialist in the XXI century: collection of materials of the V international scientific and practical conference (Sumy, December 10-11, 2021) / ed. O. M. Semenog. Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko Publishing House, 5, 154.

Hameleers, M. (2022). Separating truth from lies: comparing the effects of news media literacy interventions and fact-checkers in response to political misinformation in the US and Netherlands. Information Communication and Society, 25 (1), 110-126. http://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1764603

Hüther, Jürgen; Schorb, Bernd (Hg.) Medienkompetenz. In:: Grundbegriffe Medienpädagogik. vollst. neu konzipierte Aufl. München: kopaed. https://www.tandfonline.com/

Murzina, O. (2021). Медіакомпетентність та медіаграмотність: сутність понять. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (4), 18-23.

Pokrovska, P. L. (2019). Formation of media competence of students of humanitarian faculties during the study of specialized disciplines. Information Technologies and Learning Tools, 71(3), 215–226. https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2558

Semenog, O., Semenikhina, О., Oleshko, P., Prima, R., Varava, O., & Pykaliuk, R. (2020).Formation of Media Educational Skills of a Future Teacher in the Professional Training. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 12(3), 219-245. http://doi.org/10.18662/rrem/12.3/319.

Smelser, Eds.N.J., Baltes, P.B. (2011). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 14. Oxford, 9494. http://www.imlrf.org/australia

Verbivskyi, D., Sikora, Y., & Usata, O. (2021). Mediahramotnistʹ yak odyn zi skladnykiv protsesu pidhotovky suchasnoho pedahoha profesiynoho navchannya [Media literacy as one of the components of the process of training a modern professional teacher]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya:«Pedahohika. Sotsialʹna robota» – . Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: "Pedagogy. Social work", 1 (48), 69-72. (in Ukrainian).

Wallis R, Buckingham, D. (2016). Media literacy: the UK's undead cultural policy. International Journal of Cultural Policy. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2016.1229314

Watermann, I.M. (2017). Pflege 4.0. Auswirkung auf die praktische Berufsausbildung von Pflegekräften. Hausarbeit (Hauptseminar) – Pädagogik – Berufserziehung, Berufsbildung, Weiterbildung – Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit oder Dissertation, München: GRIN Verlag, 2017. https://www.grin.com/document/383437

Dorosh, M. Yak rozvyvayetʹsya mediahramotnistʹ v Ukrayini: visim vysnovkiv zi shchorichnoyi konferentsiyi [How media literacy is developing in Ukraine: eight conclusions from the annual conference]. Detektor media – Media detector. http://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvitayak_rozvivaetsya_mediagramotnist_v_ukraini_visim_visnovkiv_zi_schorichnoi_konferentsii (in Ukrainian).

Koropatnyk, M. (2016). Mediaosvita v Ukrayini: istoriya i sʹohodennya [Media education in Ukraine: history and present]. Siveryansʹkyy litopys – Severyan annals, 3, 159-174. (in Ukrainian).

Plakhta, D. Mediaosvitnya vaktsynatsiya: ukrayinsʹki realiyi [Media-educational vaccination: Ukrainian realities]. https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/mediaosvitnya-vakcynaciya (in Ukrainian).

Rekun, O. O. (2020). Mediahramotnistʹ u systemi vyshchoyi osvity [Media literacy in the system of higher education]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Chernihivsʹkyy kolehium» imeni T. H. Shevchenka – Bulletin of the Chernihiv Collegium National University named after T.G. Shevchenko, 8 (164), 41-44. (in Ukrainian).

Sheybe, S. & Rohou, F. (2017). Mediahramotnistʹ: Pidruchnyk dlya vchyteliv [Media literacy: Textbook for teachers] / Perekl. z anhl. S.Dʹoma; za zahal. red. V.F. Ivanova, O.V. Voloshenyuk. Kyyiv: Vilʹnoyi Presy, Akademiya Ukrayinsʹkoyi Presy. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

04.11.2022

Як цитувати

Руденко, Ю., Дегтярьова, Н. ., Петренко, С., & Горохова, В. (2022). РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ. Фізико-математична освіта, 37(5), 56–63. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-037-5-008