НОВІ ПІДХОДИ ДО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-006

Ключові слова:

педагогічний експеримент, статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту, науково-педагогічні дослідження, порівняння середніх і дисперсій, статистичний аналіз, експериментальна модель, підготовка фахівця

Анотація

Формулювання проблеми. Наукові праці, пов’язані із статистичним аналізом даних, часто перенасичені математичними формулами для обґрунтування запропонованого підходу, а тому важко сприймаються або й взагалі відкидаються науковцями-педагогами. Тому актуальними стають такі підходи до статистичної перевірки результатів, які, з одного боку, базуються на коректному математичному апараті, а з іншого, спрощують сприйняття громіздких емпіричних даних і на науковій основі уможливлюють якісні висновки за ними.

Матеріали і методи. Для досягнення результату використано: теоретичний аналіз наукових джерел з метою визначення теоретичних основ статистичного аналізу у педагогічних дослідженнях, порівняльний аналіз і зіставлення результатів науково-педагогічних досліджень з метою з’ясування найбільш затребуваних методів статистичного аналізу; контент-аналіз ресурсів Інтернет з метою визначення ресурсів для автоматизації статистичних розрахунків; емпіричні методи (педагогічний експеримент) для демонстрації процесу опрацювання емпіричних даних за розробленою методикою.

Результати. Авторський підхід до статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту базується на двох позиціях: 1) інтегральне врахування змін у середніх та дисперсіях обох вибірок: ідея полягає в одночасному аналізі вибірок за критерієм Ст’юдента і за критерієм Фішера, щоб, зіставляючи середні і дисперсії, зробити відповідний висновок про ефективність авторської моделі чи підходу; 2) відслідковування проміжних результатів педагогічного експерименту для вчасного корегування розробленої методики чи підходу: ідея в тому, що спочатку відслідковується пара «контрольна група і експериментальна група на уточнювальному етапі експерименту», за результатами вдосконалюється (або ні) методика, і на новій парі «контрольна група і експериментальна група на формувальному етапі експерименту» авторська методика підтверджується остаточно.

Висновки. Запропонований алгоритм статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту не лише автоматизує розрахунки, а й має перевагу над іншими статистичними методами у тому, що досліднику залишається лише проаналізувати табличні пари середніх і дисперсій про суттєвість відмінностей та зробити відповідні висновки. Перспективним бачимо впровадження алгоритму в науково-педагогічну практику, а також написання макросу, який автоматизує заповнення таблиці за введеними даними трьох вибірок.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Arens, K. (2020). The Structure of Academic Self-Concept: A Methodological Review and Empirical Illustration of Central Models. The Review of Educational Research, 91(1), 34-72. https://doi.org/10.3102/0034654320972186.

Rodgers, W. J., Morris-Mathews, H., Romig, J. E., & Bettini, E. (2021). Observation Studies in Special Education. A Synthesis of Validity Evidence for Observation Systems. https://doi.org/10.3102/00346543211042419.

Glass, J., & Stanley, J. (1976). Statisticheskiye metody v pedagogike i psikhologii [Statistical methods in pedagogy and psychology]. M.: Izd-vo «Progress». (in Russian).

Goncharenko, S. U. (2008). Pedahohichni doslidzhennya: metodolohichni porady molodym naukovtsyam [Pedagogical research: methodological advice for young scientists]. Kyyiv-Vinnytsya : DOV «Vinnytsya». (in Ukrainian).

Grabar, M.I., & Krasnyanskaya, K.A. (1977). Primeneniye matematicheskoy statistiki v pedagogicheskikh issledovaniyakh. Neparemetricheskiye metody [Application of mathematical statistics in pedagogical research. non-paremetric methods]. Moskva: «Pedagogika. (in Russian).

Koeffitsiyent korrelyatsii Pirsona [Pearson's correlation coefficient]. http://hostciti.net/calc/statistics/pearson.html. (in Russian).

Metody pedahohichnykh doslidzhen [Methods of pedagogical research]. Biblioteka on-layn. Kyyiv, MON. http://www.readbookz.com/book/

Novikov, D.A. (2004). Statisticheskiye metody v pedagogicheskikh issledovaniyakh (tipovyye sluchai) [Statistical Methods in Pedagogical Research (Typical Cases)]. M.: MZ-Press. (in Russian).

Petruk, V. A. (2008). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia bazovykh profesiinykh kompetentsii u maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei – Theoretical and methodological principles of formation of basic professional competencies in future specialists of technical specialties. [Dys... d-ra nauk: 13.00.04, Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M.P. Drahomanova]. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36497. (in Ukrainian).

Petruk, V.A. (2011). Formation of the basic level of professional competence in future specialists of technical specialties by means of interactive technologies [Formuvannia bazovoho rivnia profesiinoi kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnykh spetsialnostei zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii]. VNTU. (in Ukrainian).

Petruk, V.A., & Kashkanova, H.H. (2006). Probabilistic-statistical models and statistical evaluation of decisions (second supplemented edition) [Ymovirnisno-statystychni modeli ta statystychna otsinka rishen (druhe dopovnene vydannia)]. Navchalnyi posibnyk MON Ukrainy – Textbook of the Ministry of Education and Science of Ukraine. „Universum-Vinnytsia”. (in Ukrainian).

Primer nakhozhdeniya koeffitsiyenta korrelyatsii [An example of finding the correlation coefficient]. https://math.semestr.ru/corel/prim.php. (in Russian).

Prozor, O.P. (2012). Formuvannia kohnityvno-tvorchoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv iz systemnoi inzhenerii – Formation of cognitive and creative competence of future specialists in systems engineering. [Dys... k-ta nauk: 13.00.04, Nats. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannia]. http://www.disslib.org/formuvannja-kohnityvno-tvorchoyi-kompetentsiyi-majbutnikh-fakhivtsiv-iz-systemnoyi.html. (in Ukrainian).

Khomiuk, I. V. (2013). Systema formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh inzheneriv mashynobudivnoi haluzi – The system of formation of professional mobility of future engineers of the machine-building industry. [Dys... d-ra nauk: 13.00.04, Nats. un-t bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy]. https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14700. (in Ukrainian).

Shyshkina, M. (2010). Vymohy do zasobiv informatyzatsii naukovo-pedahohichnoho doslidzhennia [Tools of computerization and the structure of scientific pedagogical research planning of scientific researches in aps of ukraine]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 9(1). https://doi.org/10.33407/itlt.v9i1.19. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

02.04.2022

Як цитувати

Петрук , В. ., Семеніхіна , О. ., & Сабадош , Ю. . (2022). НОВІ ПІДХОДИ ДО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Фізико-математична освіта, 33(1), 36–42. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-033-1-006