СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА «КОНЦЕПТУАЛЬНА РАМКА ВИКЛАДАННЯ» Ш. ДАНІЕЛСОН (з досвіду США)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-007

Ключові слова:

Концептуальна рамка викладання Ш. Даніелсон, педагогічний конструктивізм, студентське залучення, експертне оцінювання, критеріальний комплекс, набір критеріїв

Анотація

Формулювання проблеми. За нашими спостереженнями, наборам оцінювальних критеріїв професійної компетентності педагогічних працівників, що їх розробили фахівці Державної служби якості освіти України у 2019‑2020 рр., бракує такої важливої властивості, як «вимірюваність». Адже саме вимірювані критерії дозволяють виявляти рівні прояву професіоналізму. Для цього необхідні шкали критеріїв. Якщо ж їх немає, експертне оцінювання підмінюється контролем за дотриманням вимог. А це дискредитує ідею «оцінювання для професійного розвитку». Відтак вважаємо актуальним огляд провідних зарубіжних оцінювальних технологій ефективного викладання. Наша розвідка спрямовувалася таким дослідним питанням: якою є специфіка оцінювальних інструментів педагогічної праці, що застосовуються у США?

Матеріали і методи. Для відповіді на поставлене питання у статті з позицій системного підходу розглянуто досить популярний в освітній системі США критеріальний комплекс для оцінювання викладацької праці, відомий як «Framework for Teaching. Evaluation Instrument» º «Концептуальна рамка викладання. Оцінювальний інструмент». Його автори - дослідна група на чолі з Ш. Даніелсон.

Результати. Концептуальна рамка викладання Ш. Даніелсон репрезентує критеріальний комплекс, необхідний для здійснення експертного оцінювання ефективності процесуальної сторони вчительської праці. Його ядром є набір з 22 критеріїв. Вони характеризують ті професійні якості педагогів, котрі достовірно корелюють із досягненнями студентів/учнів. Для кожного критерію встановлені показники, що конкретизують його найважливіші прояви; визначено індикатори, необхідні для побудови шкали критерію; прописано оцінювальні судження, які утворюють шкалу критерію.

Висновки. За результатами нашої розвідки ми виявили чотири відмітні особливості розглянутої концептуальної рамки викладання, котрі відрізняють її від набору сертифікаційних критеріїв, розроблених Державною службою якості освіти України: 1) рамка ґрунтується на ідеях педагогічного конструктивізму; 2) представлені у ній оцінювальні критерії є універсальними для різних викладацьких спеціалізацій; 3) набір цих критеріїв є повним, дієвим і вимірюваним; 4) рамка забезпечує дві функції оцінювання - оцінювання для професійного розвитку та оцінювання для контролю.

Посилання

Богданова В. Конструктивистские идеи в педагогике: от адаптации к свободе. Педагогический журнал. 2012. № 2–3. C. 23-38. HTTPS://www.publishing-vak.ru/file/archive-pedagogy-2012-2/2-bogdanova.pdf.

Гафт М. Принятие решений при многих критериях. М. : Знание, 1979. 64 с.

Загвоздкин В. Проблема оценки качества работы учителя. Народное образование. 2018. № 10. С. 89–98. https://cyberleninka.ru/article/n/problema-otsenki-kachestva-raboty-uchitelya

Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Київ : Фенікс, 2014. 344 с.

Макаров И. Теория выбора и принятия решений. М. : Наука, 1982. 328 с.

Малошонок Н. «Студенческая вовлеченность» как социальное явление: теория и методология исследования: автореф. дис. ... к-та социол. наук: 22.00.01/Высшая школа экономики. Москва, 2014. 36 с. https://www.hse.ru/sci/diss/124050733

Маркова А. Психология труда учителя. М. : Просвещение, 1993. 192 с.

Строкова Т. О выборе критериев оценки в педагогических исследованиях. Педагогика, 2015. № 3. С. 9–15.

Barr R., & Tagg J. (1995) From Teaching to Learning: A New Paradigm for Undergraduate Education. Change, 6, 13 26. HTTPS://elib.bsu.by/handle/123456789/48389.

Cantrell, St. (2012). The Measures of Effective Teaching Project: An Experiment to Build Evidence and Trust. Education Finance and Policy, 7(2), 1–16. htpps://www.researchgate.net.

Danielson Ch. (2013). Framework for Teaching. Evaluation Instrument. htpps://www.danielsongroup.org.

Moss, J. (2015). The Danielson Model of Teacher Evaluation: Exploring Teacher Perceptions Concerning Its Value in Shaping and Improving Instructional Practice. [Doctoral dissertation, Seton Hall University]. Seton Hall University Dissertations and Theses (ETDs). scholarship.shu.edu/dissertations/2090 [in English].

Muchinsky P. (2003) Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. Wadsworth Publishing.

Putman, H., Ross, E., & Walsh K. (2018). Making a Difference: Six Places Where Teacher Evaluation Systems are Getting Results. National council on teacher quality_report. HTTPS://www.nctq.org/publications/Making-a-Difference.

Santiago, P. (2013). The evaluation and assessment framework. In OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education “Synergies for Better Learning. An International Perspective on Evaluation and Assessment”. OECD, (pp. 57 138). HTTPS://www.oecd-ilibrary.org.

Downloads

Опубліковано

13.09.2021

Як цитувати

Дєордіца, Т., Вороніна, М., & Литвинова, Н. (2021). СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА «КОНЦЕПТУАЛЬНА РАМКА ВИКЛАДАННЯ» Ш. ДАНІЕЛСОН (з досвіду США) . Фізико-математична освіта, 30(4), 46–53. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-007

Номер

Розділ

Повні науково-дослідні статті

Categories