СВІДОМА МНЕМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ: ДОСВІД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИЙОМІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-005

Ключові слова:

пам’ять, мнемічна діяльність, довільне логічне запам’ятовування, мнемічні ефекти, мнемічні задачі

Анотація

Формулювання проблеми. За нашими спостереженнями, багатьом студентам складно запам’ятовувати зміст навчальних текстів. У власній педагогічній практиці ми забезпечуємо наших студентів раціональними стратегіями виконання різних видів мнемічної діяльності. Дотримуючись їх, вони поступово оволодівають навичками свідомо управляти власною пам’яттю. Поставивши собі за мету розробити стратегію довільного логічного запам’ятовування навчальних текстів, ми не виявили у доступній нам психологічній літературі системного опису прийомів, які опосередковують цей процес, і тому спробували скласти такий опис самі. Виходячи з тлумачення стратегії як інтегрованої моделі дій, спрямованих на реалізацію складної мети, ми задалися питаннями: 1) якою є мета довільного логічного запам’ятовування навчальних текстів? 2) яка система прийомів уможливлює її досягнення?

Матеріали і методи. Методологічною основою нашої розвідки є розроблена Г.К. Середою загальна теоретична модель пам’яті. Систематизацію проведено за допомогою дедуктивного методу.

Результати. У логіці ключових принципів обраної теорії пам’яті уточнено мету довільного логічного запам’ятовування навчальних текстів: студент має міцно закріпити у власній пам’яті зміст засвоюваного тексту в певних зв’язках і відношеннях, аби бути здатним відтворити його у бажаному обсязі і в заданий термін для адекватного використання у майбутній діяльності. Пропонована система інтелектуальних і практичних прийомів, що опосередковують процес довільного логічного запам’ятовування, охоплює також мнемічні задачі, що їх породжує виконання цього процесу, і набір мнемічних ефектів, які відображають закономірні зв’язки між ефективністю пам’яті й тими чинниками, що її детермінують. З безлічі виявлених і досліджених у психології мнемічних ефектів ми відібрали ті, які характеризують процедурні умови продуктивного запам’ятовування і генералізують прийоми логічної обробки інформації, її фіксування та закріплення у пам’яті.

Зв’язок вказаних елементів системи відображає формула: мнемічні задачі - мнемічні ефекти - прийоми розв’язання мнемічних задач. Пропонована система покликана бути інформаційною базою для розробки раціональних стратегій довільного логічного запам’ятовування навчальних текстів. Для зручності використання її формалізований опис представлено у вигляді інтелект-карти.

Висновки. В результаті проведеного дослідження уточнено мнемічну мету, на досягнення якої спрямований процес довільного логічного запам’ятовування навчальних текстів, і систематизовано прийоми, які опосередковують цей процес. Параметрами, за допомогою яких проведено систематизацію, виступила комбінація певних мнемічних ефектів. Умовою перетворення описаних прийомів у цілеспрямовані дії, є інтелектуальна активність студентів.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bertsch, S., Pesta, B., Wiscott, R., & McDaniel, M. (2007). The generation effect: A meta-analytic review. Memory & Cognition, 35, 201–210. https://link.springer.com/article/10.3758/BF03193441.

Defeyter, M., Russo, R., & McPartlina, P. (2009). The picture superiority effect in recognition memory: A developmental study using the response signal procedure. Cognitive Development, 3 (24), 265-273. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2009.05.002.

Dehaene, S. (2020). How we learn: why brains learn better than any machine for now. Kindle Edition.

Loaiza, V., McCabe D., Youngblood, J., Rose, N., & Myerson, J. (2011). The Influence of Levels of Processing on Recall From Working Memory and Delayed Recall Tasks. Journal of Experimental Psychology Learning Memory and Cognition, 37(5), 1258-63. https://doi.org/10.1037/a0023923.

MacLeod, C., Gopie, N., Hourihan, K., Neary, & Ozubko, J. (2010). The production effect: delineation of a phenomenon. Journal of Experimental psychology. Learning, Memory, and Cognition, 36(3), 671-685. https://doi.org/10.1037/a0018785.

Manning, J., & Kahana, M. (2013). Interpreting semantic clustering effects in free recall. Memory, 5 (20), 511-517. https://doi.org/10.1080/09658211.2012.683010.

Memory consolidation (May 20, 2022). The human memory. https://human-memory.net/memory-consolidation/#References.

Slamecka, N., & Graf, P. (1978). The Generation Effect: Delineation of a Phenomenon. Journal of Experimental Psychology Human Learning and Memory, 6, 592-604. https://doi.org/10.1037/0278-7393.4.6.592.

Ageev, V. (1990). Mezhgruppovoe vzaimodejstvie: social'no-psihologicheskie problemy [Intergroup interaction: socio-psychological problems]. Izdatel'stvo MGU. (in Russian).

Bocharova, S. (2016). Psihologija pamjati. Teorija i praktika dlja obuchenija i raboty [Psychology of memory. Theory and practice for learning and work]. Gumanitarnyj centr. (in Russian).

Dieorditsa, T., Voronina, M., Yepifanova, O., & Tolmachov, V. (2022). Myslennieva taktyka zasvoiuvannia terminiv fakhovoi movy [Thinking tactic of professional language terminology acquisition]. Fizyko-matematychna osvita – Physical andMathematical Education, 34(2), 25-32. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-034-2-004. (in Ukrainian).

Zinchenko, P. (2010). Neproizvol'noe zapominanie [Accidental memorization]. Direkt-Media. (in Russian).

Ivanova, E. (2009). Teorija pamjati G.K. Seredy kak razvitie idej shkoly P.I. Zinchenko [The theory of memory G.K. Seredy as a development of the ideas of P.I. Zinchenko]. Kul'turno-istoricheskaja psihologija – Cultural-historical psychology, 2, 23-37. (in Russian).

Il'jasov, I., &, Galatenko, N. (1994). Ppoektipovanie kursa obuchenija po uchebnoj discipline [Designing a course of study in an academic discipline]. Logos. (in Russian).

Meshherjakov, B. (2003). Pamjat' cheloveka: jeffekty i fenomeny [Human memory: effects and phenomena]. Voprosy psihologii. (in Russian).

Sereda, G. (2009). Teoreticheskaja model' pamjati kak mehanizma sistemnoj organizacii individual'nogo opyta [Theoretical model of memory as a mechanism of system organization of individual experience]. Psihologicheskij zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshhestva i cheloveka «Dubna» – Psychological journal of the International University of Nature, Society and Man "Dubna", 2. https://psyanima.su/journal/2009/2/2009n2a7/2009n2a7.pdf. (in Russian).

Solso, R. (2006). Kognitivnaja psihologija [Cognitive psychology]. Piter. (in Russian).

FES —Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary] (2002). Abrys. (in Ukrainian).

Cheremoshkina, L. (2002). Psihologija pamjati [Psychology of memory]. Akademija. (in Russian).

Shagar, V. (2007). Suchasnij tlumachnij psihologіchnij slovnik [Modern explanatory psychological dictionary]. Prapor. (in Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

12.09.2022

Як цитувати

Дєордіца, Т., Вороніна, М., Єпіфанова, О. ., & Толмачов, В. (2022). СВІДОМА МНЕМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАННІ: ДОСВІД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИЙОМІВ. Фізико-математична освіта, 36(4), 38–45. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-036-4-005

Номер

Розділ

Статті

Categories

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають