ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УЧНІВ МАТЕРІАЛУ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ГРАФІКИ»

Автор(и)

  • Тетяна Года Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7595-363X
  • Олександр Школьний Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3131-1915

DOI:

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-035-3-002

Ключові слова:

методика навчання математики, компетентнісний підхід, функції та їх графіки, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерні технології, електронні засоби навчання

Анотація

Постановка проблеми. Вдосконалення методики навчання учнів матеріалу змістової лінії «Функції та їх графіки» наразі є актуальною проблемою, оскільки знання властивостей елементарних функцій сприяє формуванню в учнів адекватного світосприйняття на основі набутих загальних і предметних компетентностей. Функції мають численні практичні застосування та використовується під час вивчення матеріалу шкільного курсу фізики, хімії, біології, інформатики тощо.  Також матеріал змістової лінії «Функції та їх графіки» є досить важливим для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знань з математики. Додатково потребу вдосконалення методики навчання учнів функціям підтверджують результати Міжнародного порівняльного дослідження PISA 2018, статистичні звіти Українського центру оцінювання якості освіти щодо тестування з математики та опитування вчителів математики.

Матеріали та методи. Для досягнення мети ми використовуємо теоретичний метод аналізу методичної літератури з досліджуваного питання. Ми також використовуємо деякі емпіричні методи: власне опитування за допомогою Google forms, спостереження за навчальним процесом у загальноосвітніх школах, аналіз навчальних досягнень учнів. У цій статті ми також використовуємо комплекс методів наукового пізнання: порівняльний аналіз для з'ясування різних поглядів на проблему; систематизація та узагальнення з метою зробити висновки та сформулювати рекомендації щодо напрямків вдосконалення методики навчання учнів матеріалу змістової лінії «Функції та їх графіки»; узагальнення педагогічного досвіду та спостережень авторів.

Результати. Сформульовано гіпотезу щодо доцільності вдосконалення методики навчання учнів загальноосвітніх шкіл матеріалу змістової лінії «Функції та їх графіки». З метою підтвердження цієї гіпотези та окреслення напрямків такого вдосконалення з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій проведено опитування вчителів. Опитування проводилося анонімно і онлайн з використанням Google forms. У опитуванні взяли участь близько 100 вчителів, які мають різний педагогічний стаж та кваліфікацію, але більшість із них працюють у школі більше 15 років. Опитування показало що більшість респондентів часто або постійно використовують у навчальному процесі сучасні технології, а також переконані в необхідності вдосконалення методики навчання учнів матеріалу змістової лінії «Функції та їх графіки». Одним із напрямків такого вдосконалення вони вбачають використання сучасних технологій на уроках математики, а також розробку відповідних дидактичних матеріалів і методичних рекомендацій щодо їх використання.

Висновки. Для вдосконалення методики навчання учнів матеріалу змістової лінії «Функції та їх графіки» природним видається використання сучасних інформаційних технологій. Учителі наразі активно застосовують сучасні електронні засоби для навчання математики, але потребують методичної підтримки щодо їх використання в навчальному процесі. Зокрема, це стосується і вивчення матеріалу змістової лінії «Функцій та їх графіки»: є потреба в розробці готових дидактичних матеріалів та у створенні методичних рекомендацій щодо використання інформаційних технологій для вивчення матеріалу цієї змістової лінії, які дозволятимуть застосовувати сучасні електронні засоби в навчальному процесі більш ефективно.

Посилання

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andrews, L. C. (1998). Special functions of mathematics for engineers (Vol. 49). Spie Press.

Bahrushyn, V. (2019). Matematyka u PISA 2018: resultaty in vysnovky [Math in PISA 2018: results and conclusions]. Website of NUS. https://nus.org.ua/articles/matematyka-u-pisa-2018-rezultaty-i-vysnovky/ (in Ukrainian).

Bakker, A., Cai, J., & Zenger, L. (2021). Future themes of mathematics education research: An international survey before and during the pandemic. Educational Studies in Mathematics, 107(1), 1-24. https://doi.org/10.1007/s10649-021-10049-w.

Birgin, O., & Uzun Yazıcı, K. (2021). The effect of GeoGebra software–supported mathematics instruction on eighth‐grade students' conceptual understanding and retention. Journal of Computer Assisted Learning, 37(4), 925–939. https://doi.org/10.1111/jcal.12532.

Boucekkine, R., & Ruiz-Tamarit, J. R. (2008). Special functions for the study of economic dynamics: The case of the Lucas - Uzawa model. Journal of Mathematical Economics, 44(1), 33-54. https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2007.05.001.

Goudriaan, J., & Monteith, J. L. (1990). A mathematical function for crop growth based on light interception and leaf area expansion. Annals of Botany, 66(6), 695–701. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a088084.

Hryniova, M. (2015). Osobystisno orientovana technologiya navchannia ta vyhovannia [Personally oriented technology of teaching and education]. Internet methodology council as a tool for open and effective cooperation on the problems of teaching methods in educational institutions of I-II levels of accreditation, 1-17. http://acup.poltava.ua/wp-content/uploads/2015/03/GrinovaM.pdf (in Ukrainian).

Lantarón, S., López, M., Merchán, S., & Rodrigo, J. (2021). Improving the teaching of real valued functions using serious games. binary who is who? Mathematics, 9(11), 1239. https://doi.org/10.3390/math9111239.

Martínez-Legaz, J. E., Rubinov, A. M., & Schaible, S. (2005). Increasing quasiconcave co-radiant functions with applications in mathematical economics. Mathematical Methods of Operations Research, 61(2), 261–280. https://doi.org/10.1007/s001860400405.

Mazorchuk, M., et. al. (2019). Nacionalnyi zvit za resulatamy PISA-2018 [National report on the results of PISA 2018]. Website UCEQA. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf (in Ukrainian).

MES of Ukraine. (2017). Navchalni program dlia 5-9 clasiv [Curricula for 5-9 grades]. Website of MES of Ukraine. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (in Ukrainian).

UCEQA. (2016). Oficiynyi zvit pro provedennia ZNO v 2016 roci. [Official report on EIA in 2016]. Website of UCEQA. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/ZVIT_ZNO_2016_Tom_2.pdf (in Ukrainian).

UCEQA. (2017). Oficiynyi zvit pro provedennia ZNO v 2017 roci. [Official report on EIA in 2017]. Website of UCEQA. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2017/08/ZVIT_ZNO_2017_Tom_2.pdf (in Ukrainian).

UCEQA. (2018). Oficiynyi zvit pro provedennia ZNO v 2018 roci. [Official report on EIA in 2018]. Website of UCEQA. https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/ZVIT-ZNO_2018-Tom_2.pdf (in Ukrainian).

UCEQA. (2019). Oficiynyi zvit pro provedennia ZNO v 2019 roci. [Official report on EIA in 2019]. Website of UCEQA. https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/08/ZVIT-ZNO_2019-Tom_2.pdf (in Ukrainian).

UCEQA. (2020). Oficiynyi zvit pro provedennia ZNO v 2020 roci. [Official report on EIA in 2020]. Website of UCEQA. https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2020/09/ZVIT-ZNO_2020-Tom_2.pdf (in Ukrainian).

UCEQA. (2021). Oficiynyi zvit pro provedennia ZNO v 2021 roci. [Official report on EIA in 2021]. Website of UCEQA. https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/11/ZVIT_ZNO_2021-Tom_2_.pdf (in Ukrainian).

Vakulenko, Т., Gorokh, V., Rakov, S., & Tereshchenko, V. (Ed.). (2021). PISA 2022: ramkovyi document z matematyky [PISA 2022: framework document in mathematics]. Website of UCEQA. http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/pisa_2022_ramkovyj_dokument_matematyka.pdf (in Ukrainian).

Vasylyeva, D. (2020). Yak zrobyty navchannia matematyky cikavym i produktyvnym [How to make the study of math interesting and productive]. Website of NUS. https://nus.org.ua/view/yak-zrobyty-navchannya-matematyky-tsikavym-i-produktyvnym/ (in Ukrainian).

Öçal, M. (2017). Asymptote misconception on graphing functions: Does graphing software resolve it? Malaysian Online Journal of Educational Technology, 5(1), 21–33.

Downloads

Опубліковано

06.07.2022

Як цитувати

Hoda, T. ., & Shkolnyi, O. (2022). ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УЧНІВ МАТЕРІАЛУ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ФУНКЦІЇ ТА ЇХ ГРАФІКИ». Фізико-математична освіта, 35(3), 13–18. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2022-035-3-002